ปฏิทิน ปฏิทินจีน ฤกษ์มงคล วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์64ข่วย ฮวงจุ้ยดี

ปฏิทินจีนแบบฉีกรายวัน ปฏิทินจีน พ.ศ. 2554 / 54 / 2011

คู่มือการอ่าน ปฏิทินจีน แบบรายวัน (แบบเบื้องต้น)
ปฏิทินจีน พ.ศ. 2555 - 2556 / 2012 - 2013

ปฏิทินจีน ฤกษ์ดี วันมงคล รายเดือน พ.ศ. 62  2562 / 2019
เกี่ยวกับปฏิทินจีน ปัจจุบันเรามีแจก แนะนำการอ่านแบบรายวัน ขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างบน หรือ คลิกที่รูปภาพข้างบน

เกี่ยวกับความหมายของวันต่างๆ อ่านรายละเอียดได้ที่บทความ http://fengshuiinter.com/node/172

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 4 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 5 / 13 / 17 / 25 / 29
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 11 / 31
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23
 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 3
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 3
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 3 / 19 / 29
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 9 / 13 / 17 / 19 / 20 / 24 / 29
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 12
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A 8 / 17 / 26
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย      5 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 14 / 15 / 30
วันอสูรภัย 6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 10 / 13
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 10 / 14 / 22 / 26
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 1
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 1 / 6
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  7 / 22
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 7 / 12 / 16 / 20 / 22 / 23 / 27
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย A/  3 / 4
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย      3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 / 2019

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A 5 / 14 / 23
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 2 / 9 / 19
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 / 2019

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  1 / 4 / 11 / 26 / 28 / 31
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 11 / 18 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 31
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก  9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30  
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 28 / 24 / 30
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย    2 / 17 / 29  
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 15 / 18
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2/ 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 21 / 22
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 4 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย  1 / 16 / 28    
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 4 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย  18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25/ 27
วันร่ำรวย    15 / 27  
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 19 / 22
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย      3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 24 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 /28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 20 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  16 / 26
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 26 / 27
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 1 3 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  4/6/ 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 22 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก  8 / 18 /28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 /31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 /29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 9 / 19
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17
ฤกษ์ออกรถ   14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   3/ 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 /17 / 19 /29 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 23 / 26
วันอสูรภัย  5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  16 / 28 / 29
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 /18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 24 / 27
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก   7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21 / 31
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14  / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  19 / 31
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย      10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 /29
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  20
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27 / 30
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 21
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   4 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก  6 / 15 /25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 22
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 23
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 17 / 27
วันง่วยเต็ก   17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย  15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 6 / 16 / 26  
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 /27
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย   20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้   5 / 8 / 28
วันอสูรภัย         17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก     1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก       1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์      4 / 10 / 16 /22 / 28
วันร่ำรวย         14 / 26
ฤกษ์ออกรถ     2/ 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย        6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก       12 / 22
วันง่วยเต็ก        4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์      5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย          3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ      9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย        4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 13 / 28
วันอสูรภัย  1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 /24 / 30
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11 / 31
วันอสูรภัย  8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก  11 / 21
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย      5 / 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย    15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  5 / 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 14 / 15 / 30
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย   6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  17 / 27
วันง่วยเต็ก   1 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22  / 24
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 10 / 13
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก   7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก    3 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  15 / 25
วันง่วยเต็ก    14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    6 / 16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย     9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 10 / 20
วันง่วยเต็ก  3 / 9 / 19
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 14 / 24
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย     10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 /14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 5 / 15 / 17
วันร่ำรวย     5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6  / 15 / 18
วันอสูรภัย   6 / 15  / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 20 / 21
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 10 / 22 / 22 / 24
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 21 / 22
วันอสูรภัย   4 / 13 /25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 7 /17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย     1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย     4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย   6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23
วันร่ำรวย     4 / 19
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 21 / 24
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก  2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย     8 / 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 26 / 27
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 20 / 23
วันอสูรภัย   5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย     3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย   19 / 31

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย     7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 23 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 / 29
วันอสูรภัย    5 / 14 / 26

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย     8 / 20
ฤกษ์ออกรถ 5 / 17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 /24 / 28
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

 
วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28
วันอสูรภัย 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4/ 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 18 / 30 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 19

 

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 19 / 31
วันอสูรภัย 8 / 17 / 29
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก
วันง่วยเต็ก 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 4 / 19
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 20
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 4 / 19 / 28 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 /31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

 
วันมงคล วันดี เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก 4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 22
วันอสูรภัย 14 / 26
 

วันมงคล วันดี เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 10 / 20 /30
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 / 2009

วันเทียงเต็ก 6 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 /17/ 21 / 29
วันร่ำรวย 14 / 26
ฤกษ์ออกรถ 2 / 11 /23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 23
วันอสูรภัย 6 / 15 / 27

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก 2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 10 / 18 / 22 / 30
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 4 / 24
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก 4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 7 / 22
วันอสูรภัย 19
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย        5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย       6 / 15 / 27

 

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   5
วันง่วยเต็ก     4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย       1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก     7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย        3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ    15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย       7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   3
วันง่วยเต็ก    2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      10 / 22 
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29 

 

 

วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   11 / 21
วันง่วยเต็ก     10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 /26
วันอสูรภัย    3 / 12 / 24

 

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 8 / 14 / 20 /26
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย     1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ    16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  5 / 8 / 28
วันอสูรภัย     8 / 20

วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก     2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        10 / 22
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17/ 29

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   13 / 23
วันง่วยเต็ก     7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        14 / 26
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  6 / 9 / 29
วันอสูรภัย     6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

วันง่วยเต็ก      7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29 
วันร่ำรวย   6 / 9 /21
ฤกษ์ออกรถ    18 /30
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย    1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28 
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย  8 / 20
 
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก  0
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11
วันอสูรภัย    17 / 29
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย  5 / 8 /20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 14 /15 /30
วันอสูรภัย   15 / 27
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25
วันร่ำรวย  11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 12
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์   2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย  15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 6 / 18 /30 
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

 

มุมฮวงจุ้ย: 

Comments

เพิ่มเติม เดือนมีนาคม ตามคำขอ สำหรับผู้เตรียมไป เทศกาล เช็งเม้ง

ฤกษ์ยาม ปี2550


ในบทควา