ปฏิทิน ปฏิทินจีน ฤกษ์มงคล วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์64ข่วย ฮวงจุ้ยดี

ปฏิทินจีนแบบฉีกรายวัน ปฏิทินจีน พ.ศ. 2554 / 54 / 2011

คู่มือการอ่าน ปฏิทินจีน แบบรายวัน (แบบเบื้องต้น)
ปฏิทินจีน พ.ศ. 2555 - 2556 / 2012 - 2013

ปฏิทินจีน ฤกษ์ดี วันมงคล รายเดือน พ.ศ. 62  2562 / 2019
เกี่ยวกับปฏิทินจีน ปัจจุบันเรามีแจก แนะนำการอ่านแบบรายวัน ขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างบน หรือ คลิกที่รูปภาพข้างบน

เกี่ยวกับความหมายของวันต่างๆ อ่านรายละเอียดได้ที่บทความ http://fengshuiinter.com/node/172

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 / 2019

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  1 / 4 / 11 / 26 / 28 / 31
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 11 / 18 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 31
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก  9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30  
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 28 / 24 / 30
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย    2 / 17 / 29  
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 15 / 18
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2/ 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 21 / 22
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 4 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย  1 / 16 / 28    
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 4 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย  18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25/ 27
วันร่ำรวย    15 / 27  
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 19 / 22
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย      3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 24 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 /28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 20 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  16 / 26
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 26 / 27
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 1 3 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  4/6/ 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 22 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก  8 / 18 /28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 /31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 /29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 9 / 19
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17
ฤกษ์ออกรถ   14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   3/ 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 /17 / 19 /29 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 23 / 26
วันอสูรภัย  5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  16 / 28 / 29
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 /18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 24 / 27
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก   7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21 / 31
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14  / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  19 / 31
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย      10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 /29
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  20
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27 / 30
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 21
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   4 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก  6 / 15 /25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 22
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 23
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 17 / 27
วันง่วยเต็ก   17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย  15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 6 / 16 / 26  
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 /27
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย   20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้   5 / 8 / 28
วันอสูรภัย         17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก     1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก       1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์      4 / 10 / 16 /22 / 28
วันร่ำรวย         14 / 26
ฤกษ์ออกรถ     2/ 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย        6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก       12 / 22
วันง่วยเต็ก        4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์      5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย          3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ      9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย        4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 13 / 28
วันอสูรภัย  1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 /24 / 30
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11 / 31
วันอสูรภัย  8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก  11 / 21
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย      5 / 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย    15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  5 / 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 14 / 15 / 30
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย   6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  17 / 27
วันง่วยเต็ก   1 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22  / 24
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 10 / 13
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก   7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก    3 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  15 / 25
วันง่วยเต็ก    14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    6 / 16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย     9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 10 / 20
วันง่วยเต็ก  3 / 9 / 19
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 14 / 24
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย     10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 /14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 5 / 15 / 17
วันร่ำรวย     5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6  / 15 / 18
วันอสูรภัย   6 / 15  / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 20 / 21
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 10 / 22 / 22 / 24
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 21 / 22
วันอสูรภัย   4 / 13 /25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 7 /17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย     1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย     4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย   6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23
วันร่ำรวย     4 / 19
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 21 / 24
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก  2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย     8 / 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 26 / 27
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 20 / 23
วันอสูรภัย   5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย     3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย   19 / 31

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย     7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 23 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 / 29
วันอสูรภัย    5 / 14 / 26

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย     8 / 20
ฤกษ์ออกรถ 5 / 17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 /24 / 28
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

 
วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28
วันอสูรภัย 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4/ 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 18 / 30 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 19

 

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 19 / 31
วันอสูรภัย 8 / 17 / 29
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก
วันง่วยเต็ก 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 4 / 19
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 20
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 4 / 19 / 28 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 /31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

 
วันมงคล วันดี เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก 4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 22
วันอสูรภัย 14 / 26
 

วันมงคล วันดี เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 10 / 20 /30
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 / 2009

วันเทียงเต็ก 6 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 /17/ 21 / 29
วันร่ำรวย 14 / 26
ฤกษ์ออกรถ 2 / 11 /23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 23
วันอสูรภัย 6 / 15 / 27

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก 2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 10 / 18 / 22 / 30
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 4 / 24
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก 4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 7 / 22
วันอสูรภัย 19
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย        5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย       6 / 15 / 27

 

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   5
วันง่วยเต็ก     4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย       1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก     7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย        3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ    15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย       7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   3
วันง่วยเต็ก    2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      10 / 22 
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29 

 

 

วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   11 / 21
วันง่วยเต็ก     10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 /26
วันอสูรภัย    3 / 12 / 24

 

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 8 / 14 / 20 /26
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย     1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ    16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  5 / 8 / 28
วันอสูรภัย     8 / 20

วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก     2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        10 / 22
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17/ 29

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   13 / 23
วันง่วยเต็ก     7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        14 / 26
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  6 / 9 / 29
วันอสูรภัย     6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

วันง่วยเต็ก      7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29 
วันร่ำรวย   6 / 9 /21
ฤกษ์ออกรถ    18 /30
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย    1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28 
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย  8 / 20
 
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก  0
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11
วันอสูรภัย    17 / 29
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย  5 / 8 /20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 14 /15 /30
วันอสูรภัย   15 / 27
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25
วันร่ำรวย  11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 12
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์   2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย  15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 6 / 18 /30 
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

 

มุมฮวงจุ้ย: 

Comments

เพิ่มเติม เดือนมีนาคม ตามคำขอ สำหรับผู้เตรียมไป เทศกาล เช็งเม้ง

ฤกษ์ยาม ปี2550


ในบทความจะแสดงรายละเอียด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

 • ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์มงคล / ฤกษ์ร้าย หรือ ฤกษ์อัปมงคล
 • ทิศทางต้องห้าม หรือ ทิศควรระวัง ทิศอันตราย
07year1.jpg

ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์มงคล / ฤกษ์ร้าย หรือ ฤกษ์อัปมงคล จะแสดงผลในแบบฤกษ์ทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล โดยอยู่ในรูปแบบ ปฏิทิน ซึ่งคุณสามารถจะพิมพ์ออกมา ใช้จดนัดหมายต่างๆในแต่ละเดือนได้ ว่าวันใดจะเป็นวันที่คุณควรนัดหมายงานสำคัญ

ทิศทางต้องห้าม หรือ ทิศควรระวัง ที่ทำไว้ให้ได้แก่ ทิศ ดาวเบญจภูติ ( โหงวอึ้ง )ทิศแตก ( ส่วยผัวะ )และ ทิศอสูร ( ซาสัวะ )โดยอยู่ในรูปแบบรูปภาพ

 • จัตุรัส 9 ช่อง ที่อยู่ตรงกลาง สีแดงจะเป็นตำแหน่งทิศทางของดาวเบญจภูติ ประจำเดือน
 • วงกลมรอบใน ส่วนที่แสดงสีแดง เป็นทิศทาง ของ ทิศแตก หรือ ส่วยผัวะ ประจำเดือน
 • วงกลมรอบนอก ส่วนที่แสดงสีแดง เป็นทิศทาง ของ ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำเดือน
 • วงที่มีตัวเลข คือ เลของศา สำหรับ ทิศแตก และ ทิศอสูร และส่วนสีแดงแสดงทิศประจำปี
 • วงนอกสุด บอกเขตของ 8ทิศ ใหญ่ สำหรับเตือน ทิศทางของดาวเบญจภูติ และส่วนสีแดงแสดงทิศประจำปี
 • การดูทิศทางต้องห้าม ประจำปี ให้ดูที่ผังประจำปี ดูวงรอบนอก
 • การดู ทิศทางต้องห้าม ประจำเดือน ให้ดูที่ผังประจำเดือนนั้นๆ โดยดูวงรอบใน
 • การอ่านปฏิทิน ให้ดูความหมายศัพท์จากลิงค์ คำศัพท์ ฤกษ์ยาม

ปี 2550

07year.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศแตก หรือ ส่วยผัวะ อยู่ ช่วงองศา 135 - 165 ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศตะวันตก ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ ทิศแตก และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งปี ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2551

เดือน มีนาคม 2550

07march.jpg

ฤกษ์ยามมงคล เดือนมีนาคม (คลิก)

เดือน เมษายน 2550

07april.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศเหนือ( จัตุรัสสีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศใต้( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนเมษายน (คลิก)

เดือน พฤษภาคม 2550

07may.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตกเฉียงใต้( จัตุรัสสีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศตะวันออก( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนพฤษภาคม (คลิก)

เดือน มิถุนายน 2550

07jun.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตะวันออก( สีเหลือง)ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศเหนือ( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนมิถุนายน (คลิก)

เดือน กรกฎาคม 2550

07jul.jpg
 • วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
 • วันอวยเต็ก 1 / 9 19 / 29
 • วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
 • วันร่ำรวย 4 / 19 / 31
 • ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20

เดือน สิงหาคม 2550

07aug.jpg
 • วันเทียงเต็ก 17 / 27
 • วันอวยเต็ก 16 / 26
 • วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 9 / 19 / 21 / 31
 • วันร่ำรวย 15 / 27
 • ฤกษ์ออกรถ 3 / 12 / 24
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16

เดือน กันยายน 2550

07sep.jpg
 • วันเทียงเต็ก 6
 • วันอวยเต็ก 5 / 13 / 23
 • วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 12 / 14 /24 / 26
 • วันร่ำรวย 11 / 23
 • ฤกษ์ออกรถ 5 / 14 / 26
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18

เดือน ตุลาคม 2550

07oct.jpg
 • วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
 • วันอวยเต็ก 3 / 9 / 19 / 29
 • วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 8 / 18 / 20 / 30
 • วันร่ำรวย 5 / 20
 • ฤกษ์ออกรถ 8 / 17 / 29
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15

เดือน พฤศจิกายน 2550

07nov.jpg
 • วันเทียงเต็ก 17 / 27
 • วันอวยเต็ก 16 / 26
 • วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 11 / 13 / 23 / 25
 • วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
 • ฤกษ์ออกรถ 19
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17

เดือน ธันวาคม 2550

07dec.jpg
 • วันเทียงเต็ก 7 / 11 / 21 / 31
 • วันอวยเต็ก 6 / 14 / 24
 • วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
 • วันร่ำรวย 13 / 25
 • ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14

(บทความจะเพิ่ม ครั้งละ 2 เดือนล่วงหน้า โดยประมาณ)?

ผมเกิดวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2535 ประมาณบ่าย3 จะออกรถ Altis 1.8Eสีบรอน ควรออกวันไหนดีครับ และควรออกทางทิศไหน เค้าจะมาส่งรถให้ที่บ้าน วันที่เร็วที่สุด Mr.fotname_man@hotmail.com

เว็บนี้ดีมาก ๆ ค่ะ ช่วยเป็นไกด์นำทางให้เดินหรือทำอะไรในช่วงจังหวะและเวลาที่ดี

จะออกรถใหม่ ควรออกวันไหนถึงจะดี ในเดือนเมษยายน 2550

ควรทำอย่างไรให้ค้าขายดีค่ะ

จะออกรถใหม่ควรออกวันไหนดี ในเดือนมิถุนายน 2550

ถ้าจะเข้าทำงานที่ใหม่ในเดือนพฤษภาคม ช่วงประมาณ 2 สัปดาห์สุดท้าย ควรจะเป็นวันไหนดีค่ะ รบกวนช่วยตอบที่sarni29@yahoo.com ขอบคุณมากค่ะ

จะออกรถใหม่ในเดือนพค.50 และมิย.50 ให้ออกวันไหนดี เป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด

จะแต่งงานค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนดี คือว่าแฟนจะมาเมืองไทยระหว่าง วันที่ 4 กค. - 4 สค. ในระว่างเดือน กค.นี้ จะเป็นวันไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคะ หญิง สร้อยดาว จอมแปง เกิดวันเสาร์ 10 ตค 2524 ชาย Sebastien Fillion เกิดวันศุกร์ 21 พค 2519 รบกวนตอบเมลล์ด้วยนะคะ yingsoidao@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะค่ะ 1. สุทธภา เกิดวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521 2. วินัย เกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2519 ไม่ทราบว่าเดือน 6 หรือ เดือน 8 ไทย มีวันที่เหมาะสมไหมค่ะ รบกวนตอบให้ที่ sutthapa@tipco.net นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยค่ะ 1. ญ. สมพร วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2513 2. ช. วิโรจน์ วัน....ที่ 19 พฤศจิกายน 2512 ไม่ทราบว่าปีนี้ จะมีฤกษ์แต่งงานวันไหนดีค่ะ รบกวนตอบให้ที่ sumo438@hotmail.com ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ซื้อปฏิทินฤกษ์ไทยมาเปิดดู ฤกษ์ปลูกเรือน บอกว่าเดือนเลขคู่จึงสร้างได้ แต่ถ้าเราต้องการรีบสร้าง และช่วงนี้ไม่มีฤกษ์เลย การเอาวันเดือนปีเวลาเกิดไปดูแล้ว จะได้ฤกษ์ที่ดีหรือไม่คะ เวลาเลือกวัน ควรเลือกให้ดีทั้งไทยทั้งจีนหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยคะว่า ทำงัยดี

ในความเห็นทั่วไป เกี่ยวกับฤกษ์ การรอนิดหน่อย หรือ รอเดือนหนึ่งเพื่อให้ได้ฤกษ์นั้น ผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ การหาฤกษ์เฉพาะบุคคลโดยทั่วไปย่อมดีกว่าฤกษ์แบบทั่วไป การหาฤกษ์ให้ดีในหลายระบบ โดยปกติหาได้ แต่ ส่วนใหญ่จะมีฤกษ์ไม่มากและต้องรอนาน ฤกษ์ไทยนั้น ผมไม่รู้ลึกแบบถึงแก่น ของดออกความเห็น

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะคะ 1. (ญ)สุภาภรณ์ เกิดวันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2521 2. (ช)ธีรพงศ์ เกิดวันพุธ(เช้า)ที่ 26 พฤษภาคม 2519 ไม่ทราบว่าเดือน 12 ไทย (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) หรือเดือนธันวาคม มีวันที่เหมาะสมไหมคะ รบกวนตอบให้ที่ pingenv@gmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ ?

กำหนดคลอด 4 ก.ค. ครับ แต่ด้องผ่าคลอด ขอวันและเวลาดีดีหน่อยครับ อยากให้อยู่ช่วง ก.ค. ครับ

เนื่องจากอยากได้ฤกษ์งาม ยามดี ที่จะวางจำหน่าย ซีดี ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ sanleang3@hotmail.com sanleang3@yahoo.com

แม่เกิด 29 ส.ค.2516 พ่อเกิด 4 พ.ย.2514

ไม่ทราบว่า ร้านค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางพอดี มีทั้งหมด 3 ห้อง จะมีผลกระทบอะไรกับยอดขายหรือเปล่า สงสัยมานานแล้ว ดีที่เวปนี้เปิดโอกาสให้ศึกษาอี้จิ้งเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ

ไม่ทราบว่า ร้านค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางพอดี มีทั้งหมด 3 ห้อง จะมีผลกระทบอะไรกับยอดขายหรือเปล่า สงสัยมานานแล้ว ดีที่เวปนี้เปิดโอกาสให้ศึกษาอี้จิ้งเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ

คุณจตุพรให้ข้อมูลมาน้อยเกินไปนะครับ ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วย เส้นทางสัญจร การไหลของคนเดินในละแวกนั้น เป็นร้านค้าในห้างก็ต้องดูวิธีการจัดวางแปลนโดยรวมของห้าง หากเป็นตึกแถวริมถนนก็ต้องดูเส้นทางเดินจราจร ฯลฯ บางตำราว่าอยู่ตรงกลางดีเป็นตำแหน่งหลัก มีบริวารขนาบซ้ายขวา แต่ไม่จำเป็นเสมอไป บางครั้งร้านริมอาจขายดีกว่า สรุปว่าต้องดูชัยภูมิครับ หากชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้คงพอเห็นภาพชัดเจนขึ้น ถ้าให้ดีถ่ายรูปแล้วแนบมาสิครับจะได้ช่วยกันดู

ขอบคุณค่ะ สิ้นเดือนนี้กำลังจะไปดูร้านจะปรึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณแม่ชื่อ น.ส.นิตยาภรณ์ กลางพรหม วันเกิด ศ.1 เม.ย.20 คุณพ่อชื่อ นายสาคร แสนทิพพายัพย์ วันเกิด ศ.8 ส.ค.18 ลูกสาวชื่อ ด.ญ.สิริยากร แสนทิพพายัพย์ วันเกิด ศ.5 ส.ค.48 ชื่อเล่นน้องแก้มใส อุลตร้าซาวด์ดูคุณหมอยืนยันว่าเป็นชาย 90% ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนกว่า กำหนดคลอด 30 พ.ย.50 คนแรกผ่าคลอด คนที่สองก็ต้องผ่าเหมือนกันแต่คุณหมอจะทำการผ่าก่อน ที่ถึงกำหนดให้เหตุผลว่าถ้าใกล้วันจริงแผลอาจจะฉีกได้ ต้องผ่าก่อนสัก 1-2 อาทิตย์ เท่าที่คุยกับครอบครัวไว้ ถ้าเป็นชายจะตั้งชื่อว่า ด.ช.กฤษฎากร แสนทิพพายัพย์ ชื่อเล่น น้องเกื้อ ถ้าเป็นหญิง ตั้งชื่อว่า ด.ญ.กิติกร ชื่อเล่น น้องอิงฟ้า กำหนดผ่า จ.19 พ.ย. 50 อยากจะขอคำปรึกษาให้ดูฤกษ์วันคลอดที่ดีให้ด้วยคะ ปล.ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าเล่น net เท่าไหร่ อยากรบกวนให้ช่วนตอบตาม Email ที่ให้มา เพราะถ้าจะให้เข้ามาอ่านกระทู้ในเว็บเกรงว่าจะเข้ามาหาไม่เจอ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ กุ๊ 24/7/50

-ตัวผม เกิด 7 กรกฏาคม 2526 ปีกุน -แฟนผม เกด 19 ตุลาคม 2526 ปีกุน ผ่าคลอดครับ ช่วงวันที่ 24 กรกฏาคม 2550 ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2550 ครับ ควร ไปผ่าคลอดวันไหนครับ เวลาดีกี่โมงครับ ซาวแล้วเขาบอกเป็นลูกสาวครับ ผมขาดอะไรอีกหรือป่าวครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ปรัชญา ตอบที่เมลก็ได้ครับ noompath@hotmail.com

ตัวดิฉัน เกิด 18 ก.พ. 17 แฟน เกิด 15 พ.ค. 19 ผ่าคลอด ช่วงวันที่ 9 - 15 ก.พ. 53 อยากรบกวนอาจาร์ยช่วยดูวันคลอดกับเวลาคลอดให้ด้วยค่ะ ลูกดิฉันเป็นผู้ชายค่ะ รบกวนตอบกลับที่เมล์ pinkypumps@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

วันดี เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มีวันอะไรบ่างค่ะ

วันดี เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มีวันอะไรบ่างค่ะ

วันเกิดแม่ วันเสาร์ที่ 20 ธค 2523 ปีวอก วันเกิดพ่อ วันพุธที่ 19 เมย 2521 ปีมะเมีย อยากทราบฤกษืดีที่จะคลอดลูกเดือนตุลาคม 2550 ว่าควรจะเป็นวันไหน email.YAH_KIT @hotmail.com

ดิฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่เชื่อในเรื่องฤกษ์งามยามดีคือดิฉันตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนแล้วและคุณหมอบอกกำหนดคลอด วันที่ 9 ตุลาคม 2550 ซึ่งตรงกับวันเกิดของลูกชายคนแรกนั้นคือกำหนดคลอดโดยธรรมชาติแตดิฉันต้องฝ่าคลอดคุณหมอจึงนัด วันที่ 28-30 กันยายน 2550 ซึ่งคุณหมอบอกว่าดิฉันสามารถหาฤกษ์วันฝ่าคลอดได้ ซึ่งผลตรวจดิฉันได้ลูกชาย ดิฉันเกิด วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 สามีเกิด วันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1947(พ.ศ.2490) ดิฉันใคร่ขอความกรุณาช่วยหาฤกษ์วีนฝ่าคลอดที่คิดว่าดีสำหรับเด็กชายที่จะเกิดปีหมูนี้ด้วยค่ะ Mail : arunwan4@hotmail.com

ซื้อรถ BMW ปี 93 เป็นรถของน้องชาย แต่ใช้ชื่อของเราเป็นคนซื้อ อยากรู้ว่าต้องใช้ดวงของใครในการหาฤกษ์และสีถูกโฉลก ระหว่างน้องชาย และตัวเอง รบกวนช่วยหาคำตอบให้ด้วยค่ะ

1.ต้องการขายบ้าน ด้านหน้าเหมาะแก่การค้าขาย ในบ้านเหมาะเป็นหอพัก ติดป้ายขายวันไหนดี 2. ชาย 23สิงหาคม2521 หญิง 17กุมภาพันธ์2522 ไม่ทราบว่าปี พ.ศ.2551 มีวันดีสำหรับเราสองคนหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ดิฉันเกิด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2515 ปีชวด แฟนเกิด วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2523 ปีวอก หมดนัดตรวจครรภ์อีกครั้งวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. นี้ค่ะ อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ ซาวด์ดูแล้วเป็นเด็กผู้หญิง ขอวัน-เวลาผ่าตัดคลอดให้ด้วยค่ะ ตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่า "หมิง" ค่ะ รู้สึกว่าจะแปลว่า แสงสว่าง ยามเช้า ปาฏิหารย์ ประมาณนี้ ถูกต้องหรือเปล่าคะ รบกวนขอคำแปลที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ รบกวนตอบมาที่ e-mail: chittima_tha@yahoo.com นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ดิฉันเกิด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2515 ปีชวด แฟนเกิด วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2523 ปีวอก หมดนัดตรวจครรภ์อีกครั้งวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. นี้ค่ะ อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ ซาวด์ดูแล้วเป็นเด็กผู้หญิง ขอวัน-เวลาผ่าตัดคลอดให้ด้วยค่ะ ตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่า "หมิง" ค่ะ รู้สึกว่าจะแปลว่า แสงสว่าง ยามเช้า ปาฏิหารย์ ประมาณนี้ ถูกต้องหรือเปล่าคะ รบกวนขอคำแปลที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ รบกวนตอบมาที่ e-mail: chittima_tha@yahoo.com นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอฤกษ์งามยามดี วันดี ในเดือน ต.ค. 50 ค่ะ เน้นเรื่องของการทำธุรกิจร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

รบกวนขอฤกษ์คลอดบุตร (เด็กผู้ชาย) ผ่าคลอดคะ ตั้งแต่ 23 พ.ย.50 ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 50 ขอเป็นฤกษ์ที่ไม่ชงกับพ่อแม่นะคะ คุณพ่อเกิดวันเสาร์ ปีมะเส็ง (9 ก.ค. 20) คุณเกิดวันอาทิตย์ ปีมะเส็ง (23 ต.ค. 20) รบกวนตอบาง email : patricia5502@hotmail.com ขอบคุณมากคะ

สวัสดีค่ะ อยากจะรบกวนขอฤกษ์งามยามดีในการเกิดให้บุตรสาวคนที่ 2 ค่ะ ดิฉันเกิดวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2519 สามีเกิดวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2517 ลูกสาวคนแรกเกิดวันพุธที่ 19 มกราคม 2548 เวลา 14.36 น.คลอดธรรมชาติค่ะ แต่ลูกสาวคนที่ 2 กำหนดคลอดตามอายุครรภ์ 23 พ.ย.50 จะใช้วิธีผ่าคลอด เลยอยากได้ฤกษ์ที่เหมาะสมค่ะ รบกวนตอบทาง e-mail : jiratt_percha@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ

อยากทราบว่า วันที่ 9 กันยายน 2550 ช่วงเวลาประมาณ 17.00-19.00 น. เหมาะแก่การผ่าคลอดบุตรสาวหรือไม่ค่ะ ดิฉันเกิด 24/11/2514 สามีเกิด 06/01/15 บุตรชายคนแรก 24/04/44 รบกวนตอบทางE-MAIL: vipapon_w@yahoo.com ขอขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ ค่ะ

อยากทราบฤกษ์คลอดตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม ดิฉันเกิดวันเสาร์ที่ 18 เมษา 2513 สามีเกิดวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512 วันที่เท่าไหร่ที่เหมาะสำหรับจะคลอด บุตรสาว คะ ช่วยตอบทาง E-Mail: yimkungja@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้า นะคะ

อยากทราบฤกษ์คลอดบุตร ตั้งแต่ 5 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม ครับ ผมเองเกิดวันพฤหัส (พุธ กลางคืน) 28 กันยายน 2515 ภรรยาเกิด วันที่ 5 ตุลาคม 2523 วันที่เท่าไหร่ และเวลาใดครับ ที่เหมาะจะทำการคลอดยุตร ช่วยกรุณาตอบทาง E-mail:k6k4@hotmail.com ให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

จะออกววันไหนได้บ้างค่ะ แล้วต้องดูชื่อใครให้ตรงกับสีรถ เป็นคนที่ขับ หรือ ชื่อคนซื้อค่ะ เพราะคนละคนกันจะต้องดูของใครค่ธ ตอบให้ด้วยนะค่ะ ช่วยตอบทางเมล์ด้วยค่ะ pronchanid@hotmail.com

คุณหมอซาวนด์แล้ว ตอนนี้อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ แต่เด็กยังไม่กลับหัวลงค่ะ และตัวโตจ่ำม้ำ ถ้า 36 - 37 สัปดาห์ ยังไม่ยอมกลับหัว หรือตัวโตมาก คุณหมอจะให้ผ่าคลอดค่ะ คาดว่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายน 2550 นี้ อยากได้วันมงคล วันดี ให้ลูกเกิดมาลืมตาดูโลกค่ะ ช่วงวันที่ 1-12 พ.ย. มีวันไหนดี เป็นฤกษ์ดีในการคลอดบ้างคะ คุณหมอว่าจากผลการซาวนด์ น่าจะเป็นผู้หญิง 80 - 90 % ค่ะ คุณแม่เกิดวันพฤหัสบดี 10 ก.ค. 2518 คุณพ่อเกิดวันอังคาร 25 พ.ย. 2512 พี่สาวเกิดวันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2544 ค่ะ boon_pithak@hotmail.com

เรียนท่านซินแสที่เคารพ เนื่องจากว่าคนแรกต้องผ่าตัดคลอด เพราะว่าน้ำคร่ำแห้ง พอลูกคนที่ 2 นี้คุณหมอเลยบอกว่า ให้คุณแม่นัดมาว่าจะเลือกวันไหน ประมาณ วันที่ 10 ธันวาคม แต่ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม เพราะถ้าเกินนี้แผลอาจจะปริได้ รบกวนท่านช่วยดูให้หน่อยนะคะ ดิฉันเกิด วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2520 ส่วนสามี เกิดวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2519 รบกวนช่วยตอบทางอีเมล์ด้วยนะคะ Numwhan_m@hotmail.com ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

จะโอนบ้านวันที่ 9/11/50 นี้แล้วอยากได้ฤกษ์ดีที่จะขนของเข้าบ้านค่ะ weerawan_jib@hotmail.com

รบกวนถามวันออกรถค่ะ เกิดวันอังคารที่ 12 เมษายน 2520 ประมาณตีสาม ต้องการออกรถวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จะดีไหมคะ ถ้าไม่เหมาะ ควรเป็นวันที่เท่าไหร่ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไปได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ และถ้าเลือกสีเทาหรือสีบรอนซ์เงินจะดีกว่ากันคะ

เรียน ท่านซินแสที่เคารพ เนื่องจากว่าดิฉันกำลังหากฤษ์ขึ้นบ้านใหม่ค่ะไม่ทราบว่าปี 2550 วันดี วันมงคล มีวันที่อะไรบ้างค่ะ คือ ดิฉันเกิดวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2525 แฟนเกิดวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2520 รบกวนท่านช่วยดูให้ด้วยนะค่ะว่า ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550 สามารถขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบทางอีเมลล์นะค่ะ suwannapa@hjellegjerde.co.th

เจ้าของบ้านเกิดวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.2520 ปีมะเส็ง ดิฉันเกิดวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค.2523 ปีวอก ซื้อบ้านร่วมกัน แต่ให้แฟนเป็นเจ้าของบ้าน อยากทราบว่าฤกษ์ย้ายบ้านที่เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านในเดือน พ.ย.2550 มีวันไหนบ้าน รบกวนตอบด้วยนะค่ะ อีเมลล์ www.rt.2004@thaimail.com ขอบคุณมากค่ะ

จะปลูกบ้านค่ะ ไม่ทราบว่าจะตั้งเสาร์เอกในเดือนธันวาคม 2550 วันไหนได้บ้างคะ ต้องดูวันเดือนปีเกิดของตัวเอง คือ 10 ตุลาคม 2518 หรือของคุณแม่ดีค่ะ (บ้านใช้ชื่อคุณแม่) 14 มิ.ย. 2490 รบกวนส่งคำตอบมาที่ ananya_kob@yahoo.com ขอบคุณค่ะ

คือ ยังไม่ทราบเพศลูกค่ะ แล้ววันที่3/11/50 จะไปหาหมอครั้งสุดท้าย อยากจะจองผ่าคลอดแต่ไม่รู้วันไหนดี ท่านช่วยตอบด้วยนะค่ะ ดิฉันเกิด 24/7/2525 แฟนเกิด 28/2/2519 ค่ะ รบกวนตอบมาที่ src_ple@hotmail.com

อยากทราบว่า

บ้านมือสองบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3ห้องนํา ต้นไม้เจ้าของเดิมปลูกอยู่ทางทิศตะวันออก มีต้นขนุน มะม่วง แต่ต้นไม้ได้เบนเอียงออกจากตัวบ้านจะทำอย่างไรในการแก้ฮวงจุ้ย ที่เชียงใหม่สามารถดูฮวงจุ้ยและซื้อสิ่งมงคงที่ไหน ขอดูฤกษ์เข้าบ้าน เวลา และวันทีในเดือนพฤศจิกายน นายวิชัย สิทธิฟอง 12 สิงหาคม 2504 นางพิมพา สิทธิฟอง 15 กุมภาพันธ์ 2502 ส่งมาที่ ku_wichai@hotmail.com

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ปีนี้ บ้านหันหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือระวังจะเสียเงินซ้ำซ้อน ซ่อมแซมบานปลาย จะมีปัญหาจุกจิกมาก ถ้าเลี่ยงได้ควรซื้อบ้านหันทิศนี้หลังตรุษจีนปีหน้า ถ้ารอไม่ไหว คงต้องดูฤกษ์ช่วย เซ็นสัญญาในวันดี ย้ายเข้าวันดีพอแก้ไขได้ระดับหนึ่งครับ ปกติอาจารย์จะไม่ให้ฤกษ์เฉพาะบุคคลในบอร์ด เนื่องจากไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึง ถ้าช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ให้ดูวันดีจากปฎิทินจีนไปก่อน ฤกษ์เหล่านี้เป็นฤกษ์ดีสำหรับทุกคน เรื่องของสิ่งของมงคลนั้น ไม่จำเป็น ฮวงจุ้ยดีไม่ได้หมายความว่าบ้านเต็มไปด้วยสิงห์โต ยันต์ ระฆังลม ปี่เซี้ย ฯลฯ แต่ถ้าหากว่ามีประดับบ้านแล้วสบายใจไม่ว่ากัน ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานและการปรับกระแสพลังให้เหมาะสมกับสถานที่และผู้อยู่อาศัย ควรให้ความสำคัญกับบริเวณรอบบ้าน ประตูบ้านเป็นหลักครับ ฮวงจุ้ยดีโดยไม่ใช้วัตถุมงคลเลยก็มีครับ

ดิฉันเกิด 12 เมษายน 2515 สามีเกิด 29 พฤศจิกายน 2512 อยากได้ฤกษ์ผ่าคลอดลูกชายภายในเดือน พฤศจิกายน 2550 ค่ะ ซึ่งกำหนดคลอด 40 สัปดาห์ วันที่ 10 ธ.ค. 2550 ค่ะ ถ้าภายในเดือน พฤศจิกายน ไม่ได้ ก็ต้น ๆ ธันวาคม 2550 ก็ได้ค่ะ ppatchar@jasmine.com รบกวนส่งฤกษ์มาที่ เมล์ ข้างบนนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เดือน ธ.ค. วันที่ 13 วันร่ำรวย จะทำพิธีเข้าบ้านใหม่(บ้านเก่าแต่เจ้าของใหม่)ได้หรือเปล่า แล้วถ้าเป็นวันที่14(ฮวยเต็ก)จะทำได้หรือเปล่า ควรจะเลือกวันไหนดี... จะต้องเซ็นสัญญาซื้อขายในวันที่11(เที้ยวเต็ก)ขอท่านซินแสทั้งหลายช่วยแนะนำด้วย เพราะอยู่ไกลปืนเที่ยงเหลือเกิน ช่วยแนะนำพิธีการเข้าบ้านใหม่(บ้านเก่าแต่เจ้าของใหม่)ด้วยครับ

ฤกษ์เทียงเต็ก อวยเต็ก คือ ฤกษ์ดีแบบทั่วไป เป็นค่าเฉลี่ย แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะดีหมด การดูฤกษ์ว่า ในกลุ่มฤกษ์ดีนั้น ฤกษ์ใดดีกว่า ควรนำปัจจัยอื่นมาเสริม เช่น ดีกับบุคลนั้นหรือไม่ ดีกับบ้านนั้นหรือไม่ การเข้าบ้านจะทำพิธี หรือ ไม่ทำพิธี นั้นแล้วแต่ความเชื่อ แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกัน คือ การเข้าบ้านต้องมีการทำอาหาร ต้องมีการนอน จึงจะถือว่าเป็นการเข้ามาอยู่อาศัย สิ่งที่เสริมมาคือ บางคนก็เลี้ยงพระ ไหว้เจ้าที่ ทำพิธีต่างๆตามความเชื่อ

ผมเกิดวันจันทร์ที่3กพ.2507ปีเถาะ,เวลาเกิด19.00น.ได้ขอเช่าที่ของพี่สาวเพื่อต้องการปลูกสร้างบ้านและออฟฟิศทำงานในที่เดียวกันโดยเป็นธุรกิจร้านรับซื้อ-ขายพลาสติกรีไซเคิล(ของเก่า) เป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ทางด้านหน้าส่วนซ้ายของที่ดินและมีโรงเก็บของอยู่ด้านหลังของที่ดิน หน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ดิน97.90ตร.วา รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้าง23.5ม.ลึก15ม. ผมอยากขอฤกษ์ที่ดีในการปลูกสร้างในเดือนธันวานี้ และได้ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว กำลังรอฤกษ์ที่ดีเพื่อเริ่มปลูกสร้าง

ขอฤกษ์เปลี่ยนนามสกุลค่ะ เดือนธันวาคม ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ Chanya45@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

แนะนำให้ขอฤกษ์จากผู้ตั้งชื่อให้ครับ การเปลี่ยนชื่อ ไม่ทำให้ฮวงจุ้ยเปลี่ยน การเปลี่ยนชื่อ ไม่ทำให้ดวงชะตาเกิดเปลี่ยนแปลง แต่ทำแล้วสบายใจ ก็ทำไปเถิดครับ

อยากดูปฏิทินจีน ปี 2551 หาวันดีเปิดอพาร์ทเมนต์(เดือน ม.ค. 51) และฤกษ์คลอดหลานชายค่ะ กำหนดเดือนปลายเดือนก.พ.51 (พ่อกับแม่ เกิดปีขาลทั้งคู่) norla nongluk_mhee@yahoo.com

เกิดวัน จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2510 จองสีบร์อนเงินไว้แล้ว อยากรับวันจันทร์ 7 มค. 51 นี้ ได้ดีหรือไม่คะ สีโฉลกไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ

ตัวเลขวันมงคลที่ระบุไว้เป็นวันทางจันทรคดิหรือสุริยะคติ ครับ

วันที่ฤกษ์มงคล เป็นสุริยคติ ตามปกติที่เราคุ้นเคยครับ

เกิดวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2519 ปีมะโรง บ้านเลขที่ 111/11 ครับควรย้ายเข้าวันไหนดีในเดือนนี้ขอหลังวันที่ 15 ครับ

ขอฤกษ์ผ่าคลอดแม่เกิด1-3-197เวลา20:37 พ่อเกิด28-1-1963 ผ่าคลอดตั้งแต่วันที่7-15 กุมภา 2551 เวลากี่โมงคะ ขอบคุณคะ ส่งมาที่p7326230@hotmail.com

ดิฉันจะออกรถใหม่ช่วงปลายเดือนกุมภา หรือมิถุนาน่ะค่ะ วันไหนดีค่ะ เกิดวันที่5 พ.ย. 2512 เวลา 0.35 น. (วันที่4 เข้าวันที่5) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่งที่ ytnoon@yahoo.com นะคะ

ขอวันดี เพื่อนำมาเปลี่ยนชื่อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมก็ได้ค่ะ รบกวนด้วยน๊ะค่ะ ตอบที่ jitpalo@thaimail.com ขอบคุณค่ะ

ดิฉันกำลังจะสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น กำลังอยู่ระหว่างการยื่นแบบขออนุญาติและยื่นกู้ธนาคารคาดว่าจะรู้ผลว่าก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 จึงขอถามดังนี้ 1.ถ้าทราบผลว่ากู้ได้ อยากจะรีบรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่ทันทีเลย อยากทราบวันที่เหมาะกับการรื้อบ้านคือวันอะไร ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ 2.วันที่เริ่มสร้างหรือลงเสาเอก วันที่เท่าไรจึงจะดี ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ ดิฉันเกิดวัน