คนรหัส ๙ อยู่บ้านรหัส ๗ ต้องปรับแต่งแก้ไขอย่างไร ในเบื้องต้น

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

ตอบเร็วๆ จะได้มั้ย ???