ขอฤกษ์ตั้งอ่างน้ำพุลู�

เรียน ท่านอาจารย์ ผมเกิดปี พ.ศ.2511 ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ในวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ประตูหน้าบ้าน หันทิศใต้ 195 องศา (จับองศากลางบ้านได้ 181.0-181.5 องศา) เมื่อเปิดประตูบ้าน เข้ามาจะพบห้องรับแขก ซึ่งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ คำถาม คือ ในเดือนกันยายนนี้ผมจะตั้งอ่างน้ำพุลูกหมุน ในมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้ หรือไม่ ถ้าไม่ได้ควรตั้งอ่างน้ำพุลูกหมุนที่ทิศใด และจะตั้งในฤกษ์ยามของวันไหนดีครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

การใช้ฤกษ์ยามตั้งน้ำ เพื่อกระตุ้นโชคลาภนั้น ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบฮวงจุ้ย โดยพื้นฐานฮวงจุ้ยเบื้องต้นทั้งหมดควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน วิชาของแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างในรายละเอียดบ้างไม่มากก็น้อย แนะนำให้คุณ srilumpouthong นำรายละเอียดพร้อมผังบ้าน ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่สอนคุณมาจะได้รับคำแนะนำที่ตรงกว่า * หากในอดีต คุณsrilumpouthong เคยเรียนกับผมที่เว็บเดิม ขอให้แจ้งรายละเอียดมา เพื่อเข้าเรียนต่อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และผมจะให้คำแนะนำพร้อมกับมีการบ้านให้ทำข้อมูลเพิ่มเติม

ผมว่าจะตั้งอ่างน้ำตั้งหน้าร้าน แขวนกระดิ่งน้ำเต้าและจัดหน้าบ้านให้สวยงามเหมาะไหมครับ