อี้จิง พยากรณ์

กลุ่มสมาชิก: 

ปรึกษา เสี่ยงทาย ผ่านระบบ อี้จิง ออนไลน์

วิธีตั้งคำถาม อี้จิง พยากรณ์

การเลือกคำถามเป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งของการปรึกษาผ่านระบบ อี้จิง ค้นหาคำถามในใจก่อน ว่าจริงๆแล้วต้องการรู้เกี่ยวกับอะไร ระดับของคำถามอาจเป็นหลายระดับ

  1. คำถามทั่วไป -? ถามเพื่อความเข้าใจ
  2. คำถามเฉพาะเจาะจง ? ถามเพื่อขอคำแนะนำ โดยระบุชื่อบุคคล รายละเอียดโครงงาน เพื่อให้คำถามเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น
  • ความรักที่ข้าพเจ้ามีกับนายสมชายจะเป็นอย่างไร
  1. เงื่อนไขของเวลา ? ในเงื่อนไขเวลาที่แตกต่างกัน สามารถเกิดสิ่งที่ต่างกัน เช่น
  • กิจการส่วนตัวที่ข้าพเจ้าจะลงทุนนี้ จะประสบความสำเร็จในปีนี้หรือไม่
  • กิจการส่วนตัวที่ข้าพเจ้าจะลงทุนนี้ จะประสบความสำเร็จในสามปีนี้หรือไม่
  • วันนี้ข้าพเจ้าจะปิดการขายกับบริษัท xxx ได้สำเร็จหรือไม่

การคลิกเหรียญเสี่ยงทาย ขอให้คลิกด้วยสมาธิแน่วแน่ในคำถาม ... การคลิกหนึ่งครั้ง เทียบเท่าการโยนเหรียญเสี่ยงทาย 1ครั้ง ซึ่งต้องโยนทั้งสิ้น 6 ครั้ง จึงจะได้คำตอบ