บ้านแปดทิศ

การจัดลำดับและความแตกต่าง


หลักวิชาโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ ตามหลักวิชาการเราสามารถจัดอันดับสูงขึ้นมาเป็น ระดับขั้นที่ 3

ในกลุ่มของระดับขั้น 2ที่กล่าวผ่านมา การใช้ปากัวจะใช้แบบตายตัวไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลาหรือปัจจัยอื่น ทิศเหนือจะแทนด้วยน้ำเสมอ ทิศใต้จะแทนด้วยไฟเสมอ ทิศตะวันตกจะเป็นไม้เสมอ และทิศตะวันตกแทนธาตุทองเสมอ มุมเฉียงอีก4ทิศก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่จริงจัง คุณจะสงสัยว่า ทำไมบ้านทุกๆบ้านจึงเหมือนกันหมด ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

พื้นฐาน


พื้นฐานจะมาจากปากัว เป็นแผนผังของพลังงานบนแผ่นดินทุกแห่ง ไม่ว่าจะใหญ่เท่ากับเมืองหรือจะเป็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ เมื่อมีการสร้างบ้านจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานตามทิศทางของบ้านที่สร้าง

เมื่อบ้านถูกสร้างขึ้น ทิศทางที่บ้านวางตัวจะเป้นตัวกำหนดข่วยของบ้าน ในอดีตการกำหนดทิศทางบ้านไม่มีความยุ่งยาก หน้าบ้านและหลังบ้านจะแตกต่างกันชัดเจน หลังบ้านจะเป็นส่วนที่เงียบสงบที่สุดของบ้านและเป็นหยินมากที่สุดของบ้าน ดังนั้นจึงเรียกกันว่า เป็นส่วนด้านภูเขาของบ้าน หน้าบ้านมักจะเป็นส่วนตรงข้ามของหลังบ้านเป็นส่วนที่เป็นหยางมากที่สุดของบ้าน หรือเรียกกันว่า เป็นส่วน ด้านน้ำของบ้าน

หยินหยาง / อิมเอี้ยง

 

หลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งของเรามักรู้กันคือ ภูเขาเป็นหยิน และ น้ำเป็นหยาง ซึ่งทุกคนที่จะศึกษาฮวงจุ้ยต้องรู้

ประตู

ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายในการกำหนด หน้าบ้านและหลังบ้าน บางซินแสกำหนดว่า หน้าบ้านก็คือด้านประตูหลัก ประตูหลักคือประตูที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด บางซินแสก็มีการแบ่งประตูขึ้นกับบุคคล เช่นถ้าบ้านมี 2 ประตู สามีใช้ประตูหนึ่งและภรรยาใช้อีกประตูหนึ่ง จะทำให้ผังพลังงานของสามีและของภรรยาไม่เหมือนกัน

ทิศ

อย่างไรก็ดีในหลักการทั้งหมด มีหลักการหนึ่งใช้ได้ตลอดคือ ทิศหลังบ้านจะตรงข้ามกับทิศหน้าบ้านเสมอ ดังนั้นถ้าทิศหน้าบ้านดูตามทิศประตูที่คนใช้ ทิศหลังบ้านก็คือทิศตรงข้าม

จากตรงนี้จะมีการกำหนดทิศของบ้าน กำหนดข่วยของทิศหลังบ้าน เมื่อเส้นหยินหยางในข่วยมีการเปลี่ยนแปลง จากหยางเป็นหยิน จากหยินเป็นหยาง จะเกิดข่วยอันใหม่ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งก่อเกิดพลังที่เป็นมงคล บางครั้งก่อเกิดพลังร้าย เป็นผังพลังงานอันใหม่ซึ่งแตกต่างจากปากัว

การใช้งาน


แปดทิศของปากัว เปรียบเหมือนภาชนะแปดอันซึ่งจะบรรจุพลังงานอันใหม่ วึ่งบุคคลในบ้านจะได้รับผลจากพลังงานอันใหม่นี้มากกว่าผลของปากัวหรือภาชนะที่บรรจุพลัง

พลังงานที่เกิดขึ้นนี้จากการเปลี่ยนเส้นหยินหยางนี้ เรียกว่า ดาว ในหลักวิชาการฮวงจุ้ยเมื่อกล่าวถึง พลังงาน มักจะนำคำว่าดาวมาแทนการเรียกพลังงาน ในระบบบ้านแปดทิศจะมีดาวทั้งหมดแปดดาว แต่ละดาวจะคลุมพื้นที่ทิศหนึ่งของบ้าน แต่ละดาวจะมีผลกับคนอยู่อาศัยแตกต่างกัน ดาวแต่ละดวงมีโครงสร้างธาตุของตัวเอง การใช้ความสัมพันธ์ของธาตุที่แตกต่างกัน จากหลัก ห้าธาตุ มาสัมพันธ์เราสามารถหาทางแก้ไข ปรับสภาพฮวงจุ้ย ให้สามารถอยู่บ้านอย่างสงบสุขและมีโชคได้