คำนวณรหัสบุคคล

กลุ่มสมาชิก: 

 

 
รหัสบุคคลแปดทิศ ( Kua Number )

ฮวงจุ้ย ในระบบบ้านแปดทิศ จะแบ่งทิศออกเป็น 8 ทิศ ซึ่งจะมี 4 ทิศที่เป็นมงคล และ 4 ทิศ ที่ไม่เป็นมงคลแตกต่างกันไปตามรหัสประจำบุคคล โดยรหัสประจำบุคคลนั้นคำนวณได้จาก วันเกิด และคุณสามารถหาได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องคำนวณข้างล่างนี้

 

 

เลือกเพศ

 
ชาย หญิง
     
 

  วันเกิดของคุณ

 

วัน :

เดือน:

ปี พ.ศ. :

 
 

คุณอยู่ในกลุ่มบุคคล ชาวราศ

หัสประจำบุคคลของคุณ คือ:

ถ้า รหัส ตัวเลข = 5 สำหรับเพศชายให้ใช้รหัส 2 แทน 5 ....สำหรับเพศหญิงให้ใช้รหัส 8 แทน 5

เมื่อคุณทราบ ทิศที่เป็นมงคล คุณจะทราบว่า ทิศใดเป็นทิศที่เป็นมงคลเฉพาะสำหรับตัวคุณ แต่สำหรับการจัดฮวงจุ้ยบ้านนั้นจะต้องนำทิศของบ้านมาคำนวณ เพื่อกำหนดพื้นที่ของบ้านว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไร ดังนั้นเรื่องทิศมงคลของบุคคลและพื้นที่ของบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและแยกแยะจึงจะจัดฮวงจุ้ยบ้านระบบแปดทิศได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก link ตามรหัสประจำบุคคล