อยากเรียนรู้ฤกษ์รวมระบบ

เห็นอาจารย์มี package ดาวเหิน เพียง 2900 แต่ดิฉันสมัครเรียน 2 หลักสูตรนี้ไปแล้ว ถ้าดิฉันมีความประสงค์เรียน ฤกษ์รวมระบบอาจารย์มีโปรโมชั่นให้บ้างรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความจริงการจัด package ดาวเหินเพราะเห็นว่า เป็นสิ่งที่ต้องเรียนด้วยกัน เนื้อหาจึงจะครบถ้วนระบบฟ้าดินคน อยากให้คนเรียนแล้วนำวิชาไปใช้ได้ครบถ้วน

อยากเรียน เฮี่ยงคงกิวแช เพิ่มครับ  ไม่ทราบว่า เนื้อหาจะมากขึ้นไปจาก ฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์และฤกษ์รวมระบบ หรือไม่ครับ
 

เฮี่ยงคงกิวแช เนื้อหาไม่ซ้ำกันกับฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์และฤกษ์รวมระบบครับ

ความจริงหลักสูตรนี้แบบเดี่ยวๆ ปิดไปแล้ว เนื่องจากมีหลายคนที่มาเรียนแล้วไม่เคยมีพื้นฐานฮวงจุ้ยมาก่อน ทำให้เวลาคุยกันแล้วไม่เข้าใจเพราะพื้นฐานไม่มีเลย

ปัจจุบัน สำหรับคนที่ีสมัครใหม่จะรวบยอดเอาไว้แล้วในหลักสูตรฮวงจุ้ย

ถ้านักศึกษาเก่าจะอนุโลมให้ หากสนใจเรียนสามารถสมัครเรียนได้ในอัตรา 1,000 บาท  ให้โอกาสเฉพาะนักศึกษาเก่าเท่านั้น ... ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป