ฮวงจุ้ยดาว9ยุค ผังดาว บ้านทิศตะวันออก3

ฮวงจุ้ยบ้านทิศตะวันออก3

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ผังดาว บ้านนั่งทิศตะวันออก3

ในระบบฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค จะใช้ตัวเลข 1 ถึง 9 แทนชนิดของพลังงานทั้ง 9 แบบ

เลข 1 คือ ธาตุน้ำ
เลข 2 คือ ธาตุดิน
เลข 3 และ 4 คือ ธาตุไม้
เลข 5 คือ ธาตุดิน
เลข 6 และ 7 คือ ธาตุทอง
เลข 8 คือ ธาตุดิน
เลข 9 คือ ธาตุไฟ

พลังงานทั้ง 9 แบบนั้น จะมีการไหลเวียนในตำแหน่งแตกต่างกัน ขึ้นกับทิศทางบ้าน โดยใช้ระบบทิศทางบ้านแบบ 24 ทิศทาง ซึ่งเราเรียกว่า ผังดาว หรือ ผังพลังงาน

จากผังดาว หรือ ผังพลังงาน เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับชัยภูมิในบ้าน จะทราบความเป็นไปของบ้านนั้นๆ และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับบ้านนั้นๆ

หลักใหญ่ๆสำหรับยุค 8 คือ เลข 8 จะเป็นเลขที่ดีที่สุด ตัวเลขฝั่งซ้ายคือ ดาวสุขภาพ ตัวเลขฝั่งขวา คือ ดาวโชคลาภ

เคล็ดลับ: 
เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

Comments

1 อยากรู้ว่าบ่อนำ้และประตูบ้านควร อยู่ทางไหนค่ะ
2 สมมุติว่า ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดี ประตูอยู่ทางขวาช่อง79 แต่ประตูไม่ได้เปิดออกทางด้านหน้า แต่ออกทางด้านขวา อย่างนี้ยังถือว่าดีมั้ย ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนตอบค่ะ

1 อยากรู้ว่าบ่อนำ้และประตูบ้านควร อยู่ทางไหนค่ะ
2 สมมุติว่า ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดี ประตูอยู่ทางขวาช่อง79 แต่ประตูไม่ได้เปิดออกทางด้านหน้า แต่ออกทางด้านขวา อย่างนี้ยังถือว่าดีมั้ย ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนตอบค่ะ