ฮวงจุ้ยดาว9ยุค ผังดาว บ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้3

ฮวงจุ้ยบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้3

ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ผังดาว บ้านนั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้3

ในระบบฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค จะใช้ตัวเลข 1 ถึง 9 แทนชนิดของพลังงานทั้ง 9 แบบ

เลข 1 คือ ธาตุน้ำ
เลข 2 คือ ธาตุดิน
เลข 3 และ 4 คือ ธาตุไม้
เลข 5 คือ ธาตุดิน
เลข 6 และ 7 คือ ธาตุทอง
เลข 8 คือ ธาตุดิน
เลข 9 คือ ธาตุไฟ

พลังงานทั้ง 9 แบบนั้น จะมีการไหลเวียนในตำแหน่งแตกต่างกัน ขึ้นกับทิศทางบ้าน โดยใช้ระบบทิศทางบ้านแบบ 24 ทิศทาง ซึ่งเราเรียกว่า ผังดาว หรือ ผังพลังงาน

จากผังดาว หรือ ผังพลังงาน เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับชัยภูมิในบ้าน จะทราบความเป็นไปของบ้านนั้นๆ และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับบ้านนั้นๆ

หลักใหญ่ๆสำหรับยุค 8 คือ เลข 8 จะเป็นเลขที่ดีที่สุด ตัวเลขฝั่งซ้ายคือ ดาวสุขภาพ ตัวเลขฝั่งขวา คือ ดาวโชคลาภ

เคล็ดลับ: 
เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

Comments

เนื่องจาก ดูผังดาวของบ้านหลังนี้แล้วชอบมาก เพราะทุกช่องรวมแล้วได้ 15 จึงอยากทราบองศา หลังบ้าน และหน้าบ้านคะ จะไปปลูกบ้านอิงทิศนี้ค่ะ เพราะ แฟนเกิด ปีมะแม (ธาตุดิน) ส่วนดิฉันเกิดปีวอก(ธาตุทอง) ค่ะ

องศาหลังบ้าน ทิศซิม อยู่ระหว่าง 232.5 - 247.5 องศาสากล ... อย่าใช้องศาริมเกินไป เดี๋ยวจะหลุดองศา

การสร้างบ้าน แนะนำให้ค่อยๆศึกษาก่อนตัดสินใจครับ ... ความยากง่ายมีอยู่หลายระดับ

ผังดาวทิศนี้ ไม่ใช่ทุกช่องรวมกันได้ 15 ... มีเพียงเฉพาะบางช่ิองเท่านั้นที่ได้ 15 ... ในวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงดาวเหิน ไม่ใช่ผังที่ดีที่สุดแต่ก็จัดเป็นผังที่มีลักษณะพิเศษหากสามารถจัดวางได้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ...

ถ้าจะเอาตามหลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ... หากชัยภูมิ และ ปราณดาว สอดคล้องกัน ถือว่าส่งผลดี

หากบ้านคุณ แบ่งผังบ้านตามหลักมาตราฐาน และ พิจารณาปราณดาวสอดคล้องกับชัยภูมิ ก็ถือว่าดีในระดับการพิจารณาพื้นฐานเบื้องต้น