อยากทราบเวลาคลอด

อยากทราบว่าภรรยาจะคลอดบุตร วันที่28มกราคม2553 ไม่ทราบว่าเป็นวันดีหรือไม และอยากทราบถึงเวลาคลอดที่เป็นมงคลสำหรับเด็ก คุณหมอบอกว่าเด็กเป็นผู้ชาย