ถามหลักว่าในหลักสูตรรวมมีสอนเรื่อง บ้าน 8ทิศไหมคับ

ขอถามน่อยคับว่า ในหลักสูตรมีสอน บ้านแปดทิศ หรือ24ทิศ ขั้นสูงไหมอะคับ

ในหลักสูตรการสอนออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เรียนสับสน ทางเราจึงสอนฮวงจุ้ยให้เพียงระบบเดียว โดยเลือกระบบที่มีความนิยมใช้ และสอนกันมากที่สุด คือ ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

ฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศ ( โป๊ยแทะ ) + 24 ทิศขั้นสูง ไม่มีสอนแบบออนไลน์ครับ ...โดยตัววิชาเองนั้น ไม่ใช่วิชาที่ยากอะไร แต่คนที่เรียนฮวงจุ้ยไปจำนวนหลายๆระบบ ถ้าไม่ได้รับการชี้แนะอย่างใกล้ชิดจะเข้าข่ายนำไปใช้มั่วสะเปะสะปะ เป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น... การเรียนเยอะๆ หลายๆระบบ แต่ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูก สู้เรียนอย่างเดียวแต่รู้ให้ถ่องแท้ไม่ได้ ตามที่เราคุ้นเคยกันกับคำว่า " อันความรู้ รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล "

เมื่อไรผมออกไปสอนที่ GMA ผมจะสอนบ้านแปดทิศขั้นสูง ให้ครับ www.gma108.com