สามารถเรียนผ่าน iPad ได้หรือเปล่าครับ

ระบบที่ตั้งไว้ใช้ระบบ ปฎิบัติการ microsoft windows เป็นหลักครับ เช่น  notebook สามารถใช้ได้
IPAD ไม่น่าจะใช้ได้