ประกาศ ท่านที่ส่งอีเมล์มาวันที่ 8-9 ก.ย. กรุณาส่งใหม่

เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ

อีเมล์ที่ถูกส่งมาถึง webmaster วันที่ 8-9 ก.ย. ประมาณ 5 อีเมล์ ไม่สามารถเปิดอ่านได้

ท่านที่ส่งอีเมล์มาในวันที่ 8-9 ก.ย. รบกวนช่วยส่งมาใหม่อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก