หลังบ้านเป็นทางสามแพร่งไหมครับ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

หลังบ้าน เป็นทางสามแพร่ง แต่มีกำแพงสีขาว บังอยู่ มีผลไหม

ตัวบ้านหันไปทางทิศเหนือ หลังบ้านหันไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นถนนอีกโครงการหนึ่ง แต่หลังบ้านมีกำแพงบังไว้ ครับ

ไม่ใช่ทางสามแพร่งครับ แต่เป็นช่องลม