บ้านหันหน้า ทิศเหนือ352 องศา

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

บ้านหันหน้า ทิศเหนือ352 องศา จะวางบ่อปลาทิศไหนให้ โชคลาภ คับ