ล็อกอิน แล้วไม่เจอห้องเรียน

กราบเรียน อาจารย์
ผมได้สมัครเรียนออนไลน์ไว้ทุกหลักสูตร แต่ตอนนี้ล็อกอิน แล้วไม่เจอห้องเรียน เพื่อที่จะ Download บทเรียนครับ ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น
แสดงความนับถือ
คชินทร์

ปิดหลักสูตร เลิกสอน หลักสูตรฮอนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

ปิดหลักสูตรมานาน 1 ปีกว่าๆ แล้วครับ

อย่างนี้ก็ไม่สามารถทบทวนเนื้อหา หรือเรียนรู้ได้แล้วสิครับ

สามารถสอบถามได้ตามปกติ

ให้สอบถามทางอีเมล์ หรือ ใช้โทรศัพท์ตามความเหมาะสม ตามที่นักศึกษาส่วนมากเคยปฏิบัติกัน

ตามที่ได้แจ้งไว้ใน http://fengshuiinter.com/node/1357

 

 

ขอบคุณอาจารย์ครับ