ที่ดินมีทางเข้าสองทาง ใช้ประตูไหนดีครับ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

ถนนเข้าซอย เป็นทางกว่า อยู่ทิศใต้ และมีทางส่วนบุคคลแต่ไม่กว้างมากรถเข้าได้อยูทางตะวันออก หลังบ้านเป็นลำธารทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกไปเป็นภูเขา ควรใช้ประตูไหนและสร้างบ้านหันหน้าไปดีครับ

ในด้านฮวงจุ้ย ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลเชิงกว้างเกินกว่าจะไปกำหนดอะไรในรายละเอียดได้
แต่หากพูดกันโดยทั่วไป การใช้ประตูที่ถนนหลักหรือถนนใหญ่ จะมี ความสะดวก และ ความเหมาะสม กับการใช้งานมากกว่า