คอนโดข้างบันไดหนีไฟ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

จองคอนโดด้านนอกของอาคารรูปทรงตัว "ยู" ซี่งฐานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เชื่อมกันด้วยสวนลอยทุก 4 ชั้น ชั้นที่จองไม่มีสวนเชื่อมกลาง ถ้านับ 2 ส่วนเข้าด้วยกันห้องที่จองนับเป็นตำแหน่งกลาง ๆ ของอาคาร เป็นห้องที 2 และ 3 ถัดจากห้องซ้ายสุดนับจากตรงกลาง

หลังห้องเป็นทิศตะวันออก ด้านหน้าทิศตะวันตกมีสระว่ายน้ำ
ห้องที่จองทั้ง 2 แต่คั่นด้วยบันไดหนีไฟ ซี่งใช้เดินลงอย่างเดียว

และมีจองอีกห้องอยู่ปีกขวาของตัว " U " หลังห้องอยู่ผั่งทิศเหนือ

จองไว้ให้ลูก เกิด22/12/2539 และตัวเอง 22/8/2504

ขอสอบถามตำแหน่งดังกล่าวใช้ได้หรือไม่

ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ