สร้างสระว่ายน้ำ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

บ้านนั่ง องศา 286 (ยุค 8) สร้างสระว่ายน้ำหลังบ้านได้ไหม ถ้าไม่ได้ ควรเป็นทิศไหน

มีบทความในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์ แนะนำการดูในเบื้องต้นแล้วว่าจะใช้ ฮวงจุ้ยดาว9ยุคพิจารณาอย่างไร ไม่ยาก และเป็นวิธีเดียวกันแบบที่ซินแสใช้ ทฤษฎีเดียวกัน

http://fengshuiinter.com/node/1833

http://fengshuiinter.com/node/1910

เพียงแต่ในการใช้งานกับสถานที่จริง ความละเอียดรอบคอบของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป