รบกวนฮวงจุ้ยบ้านหลังนี้ด้วยครับกำลังตัดสินใจจะซื้อครับ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

บ้านหลังนี้จะมีต้นใหม่ใหญ่สูงอยู่หลังบ้านครับ ทำให้บ้านมึดหน่อย รบกวนขอความคิดเห็นว่า ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บ้านบ้านนี่มันจะดีไหมถ้าเข้าไปอยู่

โหลดภาพไมไ่ด้เลยครับ ทำไงดี

การพิจารณาฮวงจุ้ยบ้านจะมี ปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาค่อนข้างมาก เรื่องต้นไม้ เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัจจัย

ต้นไม้ที่ดี ควรมีระยะห่างพอประมาณ และ เราสามารถควบคุมได้ เช่น จ้างคนไปตัดแต่งให้สภาพความทึบโปร่ง ตามที่เราพอใจได้ ... ถ้าเราสามารถควบคุมได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร