การแก้ชง

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

ท่านครับถ้าปีผัวเมียชงกันแล้วมีทางแก้อะไรได้บ้างครับ

สามีภรรยา ปีเกิดชงกัน คือ นิสัย แนวคิด จะแตกต่างกัน

ถ้าช่วงที่คบเป็นแฟนกัน อดทน ยอมความกันได้ จนตัดสินใจแต่งงานกันแล้ว ... หลังแต่งงาน ก็รักษาสภาพไว้ ไม่น่ามีปัญหาใดๆ

แต่ส่วนใหญ่ หลังแต่งงานแล้ว ต่างคนมักจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหา .. ซึ่งหากเป็นดังนี้แล้ว ต่อให้ ปีเกิดไม่ชงกัน ก็เกิดปัญหาแน่นอน ไม่ควรไปโทษเรื่องปีเกิด

การขัดแย้งกันของสมาชิกในครอบครัว หาเหตุแห่งปัญหาให้พบ ใช้สติ+ปัญญา  แก้ที่พฤติกรรมของตัวบุคคล ของตัวเราเอง ได้ผลมากที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หากเป็น การชง จากอิทธิพลดวงดาว ตามปกติ สามารถปรับแก้ไขได้ด้วย วิชาดวงธาตุโพธิญาณ มงคลเพชรกลับ กลับร้ายให้กลายเป็นดี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.nakusol.com