ดาว8โชคลาภ

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

เมื่อโปรแกรมคำนวนดาว 8 โชคลาภแล้วที่ตรงนั้นไม่สามารถเปิดได้เนื่อเป็นกำแพงตัน จะมีวิธีอื่นแก้ได้ไม่ครับอาจ่รย์

สำหรับกรณีนี้ถือว่า เป็นกรณีปกติที่พบได้ทั่วไป มีหลักการ พื้นฐาน+มาตราฐานทั่วไป ในการปฏิบัติครับ