ฮวงจุ้ยดาว 9ยุค เรื่อง องศา และ ยุค

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

องศาในทางฮวงจุ้ย

marsian_w
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Jun 10, 2005
ตอบ: 109


 
ตอบ: 2006-03-29, 09:45:50?? ?ชื่อกระทู้: การแบ่งองศาทางฮวงจุ้ย และการแบ่งยุคเพื่อใช้กับวิชาดาว 9 ยุค   

A. การแบ่งองศาเป็น 24 ทิศ <BR>เมื่อหาองศาได้จาก นำองศามาเทียบตามช่วงองศาในตารา The Complete Idiot?s Guide to Feng Shuiตัวอย่างเช่น ทิศเหนือ แบ่งเป็น N1, N2, N3 ซึ่งแต่ละทิศอาจมีการเดินดาวต่างกันครับ

?การแบ่งยุคเป็น 9 ยุคตามหลักดาวเหิร (ดาว 9 ยุค)พิจารณาปีจากปีที่สร้างบ้าน ปีที่ต่อเติมบ้านเกิน 1ใน3 ปีที่เปลี่ยนประตู? ปีที่ทาสีทั้งอาคาร นำปีดังกล่าวมาพิจารณายุคจากตาราง

การหายุค ฮวงจุ้ย ดาว9ยุค

ปี 2546 อยู่ในยุค 7 มค ปี 2547 อยู่ในยุค 7 หลัง4กพ ปี 2547 อยู่ในยุค 8

เมื่อนำแต่ละช่วงองศามาพิจารณาร่วมกับยุคของอาคารสามารถนำไปหาผังดาว 9 ยุค ได้ผังแตกต่างกัน

สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณได้ที่ โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค + ปีจร + เดือนจร

http://fengshuiinter.com/node/785

 

marsian_w
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Jun 10, 2005
ตอบ: 109


 
ตอบ: 2006-03-30, 16:24:35?? ?ชื่อกระทู้:   

การหาดาวภูเขาดาวน้ำ สามารถหาได้จากทฤษฎี แต่อาจใช้โปรแกรมช่วยได้ การใส่องศาเพื่อคำนวณแล้วแต่โปรแกรมครับ
คำพูด:
การวัดองศาบ้านที่ใช้กับโปรแกรมนี้คือ ทิศหน้าบ้าน ว่าหันไปทางทิศไหน ซึ่งจะได้จากการอ่านจากข็มทิศที่มีคุณภาพ และทิศหน้าบ้านนี้ดูจากหลักฮวงจุ้ย ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ ทิศหน้าบ้านตามหลักสถาปัตยกรรมทั่วไป

โปรแกรม ใน ปาล์ม บางตัวใช้ทิศหลังพิง

การอ่านความหมาย

1.ยุค ทำให้ดาวดวงใดเป็นดาวดี ยุค 8 ดาว 8, 9, 1 เป็นดาวดี ยุค 9 ดาว 9, 1, 2 เป็นดาวดี

ดาว 1, 6, 8 เป็นดาวดี ทุกยุค ดาวอื่นที่ไม่ใช่ดาวดีเป็นดาวร้าย

2.ความหมายของดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐาน

3.ธาตุของดาว ส่งเสริม บั่นทอน ควบคุมกันอย่างไร

4.ชัยภูมิทำให้ดาวภุเขา หรือ ดาวน้ำ ทำงาน

ดาวภูเขาทำงานเมื่อมี ภูเขา อาคาร ที่สูง ทึบ นิ่ง

ดาวน้ำทำงานเมื่อมีน้ำ ที่ราบ ต่ำ เคลื่อนไหว