กฎข้อ 2 ฮวงจุ้ยลิ่วฝา อิมเอี้ยง ชายหญิง

?กฎข้อที่ 2 ฮวงจุ้ยลิ่วฝา

กฎข้อที่สอง ของฮวงจุ้ยลิ่วฝา คือ Ci Xiong อิมเอี้ยง ชายหญิงประสานก่อเกิด คือ การสร้างสมดุลย์อิมเอี้ยงของชัยภูมิ ตามข่วยชายหญิงทั้งแปดข่วย ในยุคต่างๆแตกต่างกันไป

จากผังก่อนฟ้า เราจะได้ข่วย 8 ข่วย แบ่งเป็นเพศชาย 4 ข่วย /?เพศหญิง 4 ข่วย / 4 ระดับอายุ? ซึ่งเป็นพื้นฐานฮวงจุ้ยที่ปกติทราบกันดี คือ ข่วยที่แทนตัวบุคคล?พ่อ ลุกชายคนโต ลุกชายคนกลาง ลุกชายคนเล็ก และ แม่ ลูกสาวคนโต ลูกสาวคนกลาง ลูกสาวคนเล็ก

การแบ่งเพศข่วย ในฮวงจุ้ยลิ่วฝา กฎข้อที่ 2

ในผังก่อนฟ้า ข่วยชายและหญิง ที่มีอายุในระดับเดียวกัน?จะอยู่ตรงข้ามกัน เช่น

ข่วยเคี้ยง (พ่อ) อยู่ใต้ ข่วยคุง(แม่)อยู่เหนือ

ชายใหญ่ ตรงข้าม หญิงใหญ่

ชายกลาง ตรงข้าม หญิง กลาง

ชายเล็ก ตรงข้าม หญิงเล็ก

ในยุค 1 3 6 8

  • ข่วยชาย จะเป็นพลังเอี้ยง ชัยภูมิควรเป็นที่โล่ง ที่ราบ ประตู?
  • ส่วนข่วยหญิง จะเป็นพลังอิม ต้องการความทึบ ที่สูง ผนัง การหยุดนิ่ง

ในยุค 2 4 7 9

  • ข่วยชาย จะเป็นพลังอิม ต้องการความทึบ ที่สูง ผนัง การหยุดนิ่ง
  • ส่วนข่วยหญิง จะเป็นพลังเอี้ยง ชัยภูมิควรเป็นที่โล่ง ที่ราบ ประตู?

ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับ หลักการข้อที่ 3 คือ การกำหนด มังกรทอง ประจำยุค

กฎข้อที่สองของลิ่วฝา หากเราทราบหลักการ ที่มา ก็จะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย มิได้ซับซ้อนอะไร

เอาไว้มีเวลาจะรวมใส่ใน ebook ให้อ่านกันครับ

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: