กฎข้อ 4 ฮวงจุ้ยลิ่วฝ่า การเดินดาวย่อย ( ลูกมังกรทอง )

มังกรทอง ฮวงจุ้ยลิ่วฟ่า ลิ่วฝา
กฎข้อที่4 ฮวงจุ้ยลิ่วฝ่า การเดินดาวย่อย ( ลูกมังกร )
การเรียงลำดับของดาว หรือ การเดินดาว เพื่อหาพลังลูกมังกร ใช้ในกรณีที่บ้านไม่สามารถรับพลังมังกรทองประจำยุคได้ จะทำการปรับสภาพเพื่อให้ได้รับพลังประจำยุคโดยใช้ลูกมังกร แต่ลูกมังกร จะมีพลังน้อยกว่า มังกรทอง ที่กล่าวถึงใน กฎข้อ 3

ลูกมังกร อาจเรียกได้อีกอย่างว่า พลังมังกรรอง คือ มีพลังมังกรรองจาก มังกรทอง การที่เรียกการเรียงตัวของดาวย่อยว่า ลูกมังกร นั้นมีแนวคิดจากซินแสลิ่วฝาบางกลุ่ม ที่ใช้แนวคิดการอธิบายหลักวิชาตามแบบการผสมพันธ์พ่อแม่มังกรทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเส้นข่วยซึ่งกันและกัน หรือได้เสียกัน เกิดมาเป็นลูกมังกรทอง? พ่อแม่มังกรทอง 1 คู่ จะผสมพันธ์เส้นข่วยก่อเกิดลูกมังกรทอง 8 ตัวด้วยกัน นับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ให้คนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย แนวคิดนี้เป็นการตอกย้ำว่าวิชาเฮี่ยงคงลิ่วฝานั้น เป็นวิชาที่คิดขึ้นมาเพื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาซินแสแต่อย่างใด

วิธีการผสมพันธ์มังกรดังกล่าว หากกล่าวตามหลักวิชาการฮวงจุ้ย เราควรเรียกว่า การต่งง้าว เปลี่ยนเส้นข่วย เพื่อให้ได้ข่วยใหม่ขึ้นมา ซึ่งเราจะมาศึกษาหลักการดังกล่าวทั้งสองแบบ คือ แบบผสมพันธ์มังกร และแบบต่งง้าว

หลักการผสมพันธ์มังกรทอง

จากกฎข้อที่ 3 เราทราบว่า จะมีมังกรทองใน 8 ทิศ ซึ่งจะเป็นเพศชาย 4 และ เพศหญิง 4

การแบ่งเพศข่วย ในฮวงจุ้ยลิ่วฝา กฎข้อที่ 2

ตามผังก่อนฟ้า แบ่งข่วยเป็น 2 เพศ? แบ่งอายุเป็น 4 ช่วง โดยจับคู่ทิศตรงข้ามกัน ซึ่งแต่ละคู่ถือว่าเป็นเนื้อคู่แท้ คือ มีเพศตรงข้าม และมีอายุที่เหมาะสมกัน? หากเป็นเพศเดียวกัน หรือ อายุไม่เหมาะสมกันจะไม่ถือเป็นคู่แท้

 • พ่อ อยู่ตรงข้ามกับ แม่ คือ ข่วยเคี้ยงจับคู่กับข่วยคุง เพราะข่วยเคี้ยงแทนพ่อ และข่วยคุงแทนแม่
 • หญิงโต จับคู่กับ ชายโต คือ ข่วยสุ่งจับคู่กับข่วยจิ้ง
 • ชายกลาง จับคู่กับ หญิงกลาง คือ ข่วยคั่ม คู่กับข่วยลี้
 • ชายเล็ก จับคู่กับ หญิงเล็ก คือ ข่วยกึ่ง คู่กับข่วยต๋วย

หลักการผสมพันธ์มังกรทอง คือ

 1. นำข่วยคู่แท้ แต่ละคู่ มาทำการผสมพันธ์ แลกเปลี่ยนเส้นข่วยกันทีละเส้น ?
  • เส้นล่าง เปลี่ยนกับ เส้นล่าง
  • เส้นกลาง เปลี่ยนกับ เส้นกลาง
  • เส้นบน เปลี่ยนกับ เส้นบน
 2. ในหนึ่งข่วย จะมีเส้นสามเส้น ซึ่งจะมีเส้นหนึ่งถือเป็นเส้นหลัก หากมีการเปลี่ยนในเส้นข่วยนี้จะเกิด ลูกมังกรทองแฝดเสมอ โดยลูกมังกรตัวที่เกิดตามหลังจะได้รับ เส้นข่วยสองเส้นซึ่งไม่ใช่เส้นหลัก จากมังกรฝั่งตรงข้าม
 3. เส้นหลักในแต่ละข่วยมีดังนี้
  • ข่วยเคี้ยงจับคู่กับข่วยคุง เส้นหลัก คือ เส้นกลาง
  • ข่วยสุ่งจับคู่กับข่วยจิ้ง เส้นหลัก คือ เส้นล่าง
  • ข่วยคั่ม คู่กับข่วยลี้ เส้นหลัก คือ เส้นกลาง
  • ข่วยกึ่ง คู่กับข่วยต๋วย เส้นหลัก คือ เส้นบน

การผสมพันธ์มังกรทอง ฮวงจุ้ยลิ่วฝา

ตัวอย่าง? ข่วยเคี้ยงจับคู่กับข่วยคุง จากรูปจะใช้สีดำ และสีแดง ช่วยในการสังเกต ว่า เส้นข่วยใดมาจาก ข่วยใด ในรูป ข่วยเคี้ยงสีแดง ข่วยคุงสีดำ

 • ข่วยเคี้ยง เปลี่ยนเส้นบน ได้ข่วยเลข 7? เส้นบนนี้มีสีแดงเพราะไปเอามาจากข่วยคุง
 • ข่วยเคี้ยง เปลี่ยนเส้นกลาง ได้ข่วยเลข 9? เส้นกลางนี้มีสีแดงเพราะไปเอามาจากข่วยคุง แต่เนื่องจากเส้นกลางเป็นเส้นหลักของข่วยเคี้ยง จึงเกิดลูกมังกรแฝด ข่วยเลข 2 ข่วยนี้ เส้นกลางนำมาจากข่วย 9 คู่ฝาแฝด ข่วยบนและล่างมาจากข่วยคุง จึงเป็นสีแดงทั้งเส้นบนและเส้นล่าง ในเส้นนี้จึงเกิดมังกรแฝด ข่วย9 และข่วย2
 • ข่วยเคี้ยง เปลี่ยนเส้นล่าง ได้ข่วยเลข 4? เส้นล่างนี้มีสีแดงเพราะไปเอามาจากข่วยคุง
 • สรุป ได้ข่วย 4 ข่วย คือ ข่วย7? ข่วย9+ข่วย2? และข่วย4? นำข่วย7ไปวางกับข่วยเคี้ยง ทิศใต้ ตรงช่องย่อย 24 ขุนเขา คือ ช่องเปี้ย? ข่วย9+ข่วย2 นำไปวางที่ช่องโง่ว ข่วย4นำไปวางไว้ช่องเต็ง ตาม24ขุนเขาในหล่อแก (เข็มทิศจีน)

ในทำนองเดียวกัน ข่วยคุง ได้แลกปลี่ยนเส้น กับข่วยเคี้ยง

 • ข่วยคุง เปลี่ยนเส้นบน ได้ข่วยเลข 8? เส้นบนนี้มีสีดำเพราะไปเอามาจากข่วยเคี้ยง
 • ข่วยคุง เปลี่ยนเส้นกลาง ได้ข่วยเลข 1? เส้นกลางนี้มีสีดำเพราะไปเอามาจากข่วยเคี้ยง แต่เนื่องจากเส้นกลางเป็นเส้นหลักของข่วยคุง จึงเกิดลูกมังกรแฝด ข่วยเลข 6 ข่วยนี้ เส้นกลางนำมาจากข่วย 1 คู่ฝาแฝด ข่วยบนและล่างมาจากข่วยเคี้ยง จึงเป็นสีดำทั้งเส้นบนและเส้นล่าง ในเส้นนี้จึงเกิดมังกรแฝด ข่วย1 และข่วย6
 • ข่วยคุง เปลี่ยนเส้นล่าง ได้ข่วยเลข 3? เส้นล่างนี้มีสีดำเพราะไปเอามาจากข่วยเคี้ยง
 • สรุป ได้ข่วย 4 ข่วย คือ ข่วย8? ข่วย1+ข่วย6? และข่วย3? นำข่วย8ไปวางกับข่วยคุง ทิศเหนือ ตรงช่องย่อย 24 ขุนเขา คือ ช่องยิ้ม? ข่วย1+ข่วย6 นำไปวางที่ช่องจื้อ ข่วย4นำไปวางไว้ช่องกุ่ย ตาม24ขุนเขาในหล่อแก (เข็มทิศจีน)

จากนั้นทำการผสมพันธ์มังกรที่เหลืออีกสามคู่ ดังในภาพ แล้วนำลูกมังกรไปวางเรียงในหล่อแก จะได้ครบ 24 ขุนเขา และ มี 8ขุนเขาที่จะมีลูกมังกรแฝด รวมลูกมังกรทั้งหมด 32 ข่วย หรือที่คนทั่วไปเรียกวิชาฮวงจุ้ยลิ่วฝาว่ามี 32 ขุนเขา ก็เพราะมาจากลูกมังกรแฝดนั่นเอง? และเป็นการพยายามอธิบายว่า ข่วยย่อย 32 ข่วยเกิดมาจากการผสมพลังอิมเอี้ยงของมังกรทอง หรือ ความสมบูรณ์สมดุลย์แห่งพลังงาน

ความจริงเขียนมาถึงตอนนี้ ก็เริ่มแปลกใจว่า ทำไมมังกรเพศผู้ ถึงคลอดลุกมังกรได้ หรือ มังกรลิ่วฝาจะกลายเป็นไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียว บางทีคนอธิบายคงไม่ได้คิดถึงจุดนี้? ส่วนคนฟังก็ฟังจนเพลินไม่ทันคิดกัน เลยไม่ทันได้ถาม แต่สรุปว่า แนวคิดนี้อ่านกันเพลินๆอย่าไปคิดมาก สุดท้ายปลายทางก็ได้ผลข่วยออกมาตามหลักการของฮวงจุ้ยลิ่วฝาได้เหมือนกัน

 

หล่อแกฮวงจุ้ยลิ่วฝา ลิ่วฟ่า
?

ต่อไปจะเป็นการต่งง้าว ตามหลักวิชาการฮวงจุ้ย

การต่งง้าว ฮวงจุ้ยลิ่วฝา ลิ่วฟ่า

 

เริ่มจากผังก่อนฟ้า การตงง้าวจะทำการเปลี่ยนเส้นจากเดิมที่เป็นอิม(เส้นขาด) ให้เป็นเอี้ยง(เส้นเต็ม) และ จากเส้นเดิมที่เป็นเอี้ยง(เส้นเต็ม) ให้เป็นอิม(เส้นขาด) โดยเปลี่ยนทีละเส้น

 1. นำข่วยในผังก่อนฟ้ามาเปลี่ยนเส้นทีละเส้น
 2. หากเปลี่ยนเส้นหลักของข่วย ให้นำข่วยที่ได้มาต่งง้าวซ้ำอีกหนึ่งครั้ง โดยให้คงเส้นที่เพิ่งมาไว้ ล้วเปลี่ยนอีกสองเส้นที่เหลือให้เป็นพลังตรงข้าม จากเส้นขาดเป็นเส้นเต็ม หรือ จากเส้นเต็มเป็นเส้นขาด

ตัวอย่างข่วยต๋วย เปลี่ยนเส้นล่างได้ข่วย1? เปลี่ยนเส้นกลางได้ข่วย3 เปลี่ยนเส้นบนได้ข่วย6? เนื่องจากข่วยต๋วยเส้นหลักคือเส้นบน ดังนั้นจะนำข่วย6 มาต่งง้าวอีกหนึ่งครั้ง โดยคงเส้นบนไว้ แล้วเปลี่ยนเส้นกลาง+เส้นล่าง ให้มีพลังตรงข้ามกับของเดิม จะได้ข่วย 8 นั้นคือ การต่งง่าวข่วยต๋วย จะได้ ข่วย1 ข่วย3 และ ข่วย6+ข่วย8 นำไปวางในช่องข่วยต๋วย ในช่องย่อย 24 ขุนเขา

เมื่อทำครบแปดข่วย จะได้ผลสุดท้ายเช่นเดียวกันกับวิธีแรก ที่กล่าวถึงการผสมพันธ์ลูกมังกร แต่การต่งง้าวเพียงใช้แต่ข่วยของตนเอง ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับข่วยตรงข้าม? ความจริงวิธีการนี้จะง่ายกว่าวิธีการแรกด้วยซ้ำไป

ครั้งต่อไป เราจะมากล่าวถึงวิธีการใช้งานของฮวงจุ้ยลิ่วฝากันว่าจะใช้งาน ลูกมังกร หรือ มังกรรองอย่างไร ในการจัดฮวงจุ้ยบ้าน

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

Comments

อยากทราบว่าฮวงจ้ยลิ่วฝาสามารถนำมาใช้งานร่วมกับวิชาเฮี่ยงคงกิวแชได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้อย่างไร

แนะนำให้อ่าน FAQ http://www.fengshuiinter.com/node/891 หลักลิ่วฝา ของโบราณ สามารถนำไปใช้กับเฮี่ยงคงกิวแช แต่ฮวงจุ้ยลิ่วฝา ของ อ.ตันหยางวู่ ไม่เหมาะใช้ร่วมกับวิชาใดๆ เพราะเป็นวิชาที่คิดขึ้นมาเป็นเอกเทศ คือ เป็นวิชาๆหนึ่งแยกต่างหาก การนำไปใช้ร่วมกับวิชาอื่น จะพบความขัดแย้ง ไม่สามารถใช้งานได้ครบถ้วน และอาจจะเกิดความสับสนหรือมั่วได้