ฮวงจุ้ยอินเตอร์ / ก้าวขึ้นปีที่ 12 กับ กลุ่มเว็บ ฮวงจุ้ย โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ฮวงจุ้ย โป๊ยข่วย ปากัว ปากั้ว

ฮวงจุ้ย โป๊ยข่วย ปากัว ปากั้ว

ชื่อของโป๊ยข่วย

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่รู้จัก ฮวงจุ้ย ถึงแม้จะเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนฮวงจุ้ยมาก่อน เมื่อเห็นสัญญลักษณ์แล้วจะทราบทันทีว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย คือ สัญญลักษณ์ทั้งแปดของ โป๊ยข่วย ที่นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผังพลังงาน

การเรียกคำสรรพนามของ โป๊ยข่วย ในเมืองไทยนั้นมีหลายแบบ เช่น ปากัว ปากั้ว โป๊ยข่วย

คำว่า ปา หรือ ป้า หรือ โป๊ย แปลว่า แปด

คำว่า กว้า หรือ กั้ว หรือ ข่วย นั้นเป็นสัญญลักษณ์เฉพาะตัวของการเรียงเส้นอิมเอี้ยงในแนวตั้ง

สัญญลักษณ์

สัญญลักษณ์ของ โป๊ยข่วย นั้น เกิดจากการนำเส้นอิม และเส้นเอี้ยง มาเรียงกันในแนวตั้ง จำนวน 3 ชั้น เกิดสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกันจำนวน 8 แบบ

หลักการคิดแบบคำนวณ คือ อิมเอี้ยง เท่ากับ 2 นำมาจับคู่เรียงกันสามชั้นเท่ากับคูณกันสามครั้ง คือ 2 X 2 X 2 = 8

taiji.jpg

การกำเนิด

จากรูปเป็น แผนภูมิ ของการกำเนิดโป๊ยข่วย

 • แต่เดิมนั้นสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่า
 • ความเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นกฏแห่งธรรมชาติ จากความว่างเปล่าก่อเกิดสภาพแห่งการมี ซึ่งภายในเป็นองค์ประกอบของ อิม เอี้ยง หรือ หยิน หยาง รวมกันอยู่ เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า ไท่จี๋
 • จากความมี แบ่งออกเป็น 2 สภาพ คือ อิม เอี้ยง หรือ หยิน หยาง โดยอิมแทนด้วยเส้นขาด และ เอี้ยงแทนด้วยเส้นเต็ม
 • ในสภาพอิมยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และสภาพอี้ยงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวมเป็น 4 ส่วน หรือ อาจเทียบได้กับ 4ฤดูกาลบนโลก คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูใบไม้ผลิ
 • จาก 4 ส่วน ยังแบ่งย่อยของสภาพอิมเอี้ยงออกมารวมกันได้ 8 ส่วน กลายเป็น โป๊ยข่วย หรือ ปากั้ว หรือเทียบกับ 8ทิศทาง ที่คนทั่วโลกจำนวนมากคุ้นเคยกันดีว่าเป็นสัญญลักษณ์เกี่ยวเนื่องกับฮวงจุ้ย

โดยกำหนดชื่อเรียกของ ข่วย หรือ กั้ว แต่ละอันแตกต่างกันไป มี ข่วยเคี้ยง ข่วยต๋วย ข่วยลี้ ข่วยจิ้ง ข่วยสุ่ง ข่วยคั่ม ข่วยกึ่ง ข่วยคุง

การเรียงสัญญลักษณ์

การนำสัญญลักษณ์ของข่วยทั้งแปด มาจัดเรียงกันในรูปแบบของผังพลังงานนั้น จะมีผังพื้นฐาน 2 ผังพลังงาน คือ ผังก่อนฟ้า และ ผังหลังฟ้า

การใช้งาน

ความจริงแล้ว โป๊ยข่วย ได้ถูกออกแบบมาเป็นผังช่วยจำ ผังที่เกี่ยวกับพลังงานในด้านฮวงจุ้ย เหมือนการที่เราดูแผนที่ ไม่ได้มีประโยชน์หลักหรือไม่ได้ใช้เป็นหลักใน การแก้ไขฮวงจุ้ย หรือ การปรับสภาพฮวงจุ้ย ดังที่บุคคลส่วนใหญ่เข้าใจและนิยมใช้กันทั่วไป

ฮวงจุ้ย และ ชี่

 

เมื่อเราศึกษาฮวงจุ้ย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ โดยธรรมชาติของชี่ ถ้าหากเราไม่ทราบธรรมชาติของชี่ในหลายๆสถานะการณ์เราจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้

ประเภทของชี่

ตามสมมุติฐาน กล่าวว่า ชี่ มีสองประเภท

 1. ประเภทที่สามารถสัมผัสได้
 2. ประเภทสัมผัสไม่ได้

เมื่อเรากล่าวว่า บ้านหลังหนึ่งดูเหมือนมีฮวงจุ้ยที่ดีนั้น เราหมายถึงมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม บ้านออกแบบมาอย่างสวยหรู มีความสว่างและอากาศบริสุทธิ์ มีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างดีให้พลังงานไหลเวียนอย่างราบรื่น โดยสรุปคือ บ้านนี้ดูสะดวกสบายและน่าอยู่อาศัย

จากประสพการณ์ที่ผ่านมา พบว่า ถึงแม้บ้านหลังหนึ่งดูผิวเผินเหมือนจะมีฮวงจุ้ยที่ดี แต่บุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นยังคงมี ความโชคร้ายด้านสุขภาพ โชคลาภไม่ดี และ ขาดบารมีในสังคม ดังนั้นความโชคร้ายต่างๆต้องมาจากบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อให้เกิดขึ้น

ชี่ที่สัมผัสเห็นได้นั้นจะมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้าน. ตามคุณสมบัติของชี่

 • ชี่นั้นไปตามการเคลื่อนไหวของอากาศ .
 • ชี่นั้นจะกระจายเมื่อโดนลมพัดที่แรง .
 • น้ำสามารถเก็บกักชี่ไว้ได้ .
 • สิ่งกีดขวางสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของชี่.

ดังนั้นคำถามที่น่าสนใจคือ อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของชี่ตามที่กล่าวมา

ถ้าเรายึดติดและเถรตรงกับคุณสมบัติของชี่ตามที่กล่าวมาแล้ว ชี่ก็จะไม่ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้

 1. แสง เนื่องจากแสงไม่ต้องการตัวกลางเป็นสื่อในการเคลื่อนที่ และไม่กระจายตามลม
 2. สนามแม่เหล็ก เนื่องจากไม่เคลื่อนที่ไปกับลม และไม่กระจายตัวเมื่อลมพัด

การจัดพลังงานชี่ ตามความหมายจึงต้องมีความยืดหยุ่น เพราะเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า แสงและ สนามแม่เหล็ก เป็นส่วนหนึ่งของฮวงจุ้ย ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงชี่ เราจึงรวมความถึงพลังงานทุกอย่างให้อยู่ในส่วนชี่ที่สัมผัสได้ จริงๆแล้ว ชี่ที่สัมผัสได้รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถรับรู้สัมผัสได้ว่ามันมีอยู่

ในส่วนของชี่ที่เราสัมผัสไม่ได้นั้น คือ สิ่งที่สัมผัสทั้ง 5 ไม่สามารถสัมผัสแต่รับรู้ได้จากปรากฎการณ์แปลกๆที่ปรากฎผ่านทางสัมผัสทั้ง5

ฮวงจุ้ยคือการศึกษาเกี่ยวกับชี่ ว่า ชี่เคลื่อนไหวอย่างไร ชี่นั้นมีอาณาเขตอย่างไร ชี่ก่อให้เกิดปฏิกริยาต่างๆอย่างไร ละชี่มีผลกระทบกับชีวิตมนุษย์อย่างไร หรือจะกล่าวว่า ฮวงจุ้ยก็คือการศึกษาเทคนิคการเปลี่ยนชี่ในสถานที่ให้บุคคลที่อยู่มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง

การศึกษา ชี่ที่สัมผัสได้นั้น ในอดีตเรียกกันว่า Xing Fa หมายถึงวิธีใช้รูปแบบ หรือ เรียกกันว่า การดูชัยภูมิ หรือ ชัยภูมิ ฮวงจุ้ย

การศึกษา ชี่ที่สัมผัสไม่ได้ เป็นการศึกษาแผนที่ของชี่ในบ้าน หมู่บ้าน ประเทศ โดยไม่เกี่ยวข้องกับชัยภูมิ วิธีการนี้เรียกว่า Li Fa หมายถึง วิธีคณิตศาสตร์ หรือ วิธีคำนวณปราณ เป็นวิธีที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวของชี่ ซึ่งจะมีประกอบอยุ่ในระบบฮวงจุ้ยต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค / ฮวงจุ้ย ซาฮะ / ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ / ฮวงจุ้ย 64 ข่วย

ในภาวะที่แท้จริงจะมีทั้งชี่ที่สัมผัสได้ละชี่ที่สัมผัสไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำปฏิกริยาซึ่งกันและกัน ดังนั้นถ้าเราละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทำให้การศึกษาไม่สมบูรณ์

ชนิดของชี่

ชี่ร้ายและชี่ที่ดี

ชี่ นั้นมีอยู่ 2 ชนิดตามผลที่ก่อเกิด คือ ชี่ที่เป็นมงคลและชี่ที่ร้ายหรือไม่ดี ชี่เป็นมงคล เราเรียกว่า Sheng Qi ส่วนชี่ที่ร้ายเราเรียกว่า Sha Qi คำว่า Sheng หมายถึง ชีวิต ความมีชีวิตชีวา คำว่า Sha หมายถึง สิ่งชั่วร้ายหรือการสังหาร ชี่ทั้งสองอย่างนี้บางครั้งเราก็รู้สึกถึงได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่

สิ่งของสวยงาม จัดอยู่ในพวก Sheng Qi มองแล้วสบายตาและเรารู้สึกสบายจากการที่มองสิ่งสวยงามซึ่งเป็นหลักการทั่วไป แต่บางครั้งวิธีการจัดแบบนี้ก็มีความขัดแย้ง เพราะสิ่งที่สวยงามสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่สวยงามกับคนอื่น

เรากล่าวได้ว่า บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม นั้นถูกล้อมรอบด้วยฮวงจุ้ยที่ดีมี sheng Qi อยู่โดยรอบ ถ้าภายในบ้านสะอาดและเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ ภายในบ้านก็จะเต็มไปด้วยชี่ที่ดี คนอยู่อาศัยก็รู้สึกอบอุ่น สงบสุข ชีวิตมีความสนุกสนาน คนเหล่านี้จะมีพลังเพิ่มในการทำงานและการแข่งขัน เนื่องจากมีฮวงจุ้ยที่ดี

ในทางกลับกัน สิ่งที่น่าเกลียดเราจัดอยู่ในพวก Sha Qi มองแล้วไม่สบายตาและรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราได้ครอบครอง บ้านที่สร้างในที่เปียกชื้น มีหญ้ารก มียุง มีกลิ่นเหม็นในอากาศ จะมีผลไม่ดีจากฮวงจุ้ยที่ร้าย บุคคลที่อาศัยอยู่ก็เจ็บป่วยได้ง่าย และไม่มีความสุข ชีวิตจะพบความลำบาก

ชาวจีนได้ศึกษา การประสาน3สิ่งอย่างสมบูรณ์ ว่าจะเกิดจาก ความจริงใจ ความอ่อนโยนและความสวยงาม การกระทำสามอย่างนี้ก่อให้เกิดโลกที่สวบงาม น่าอยู่

ปัจจุบันมีการขัดแย้งด้านฮวงจุ้ยอยู่ทั่วไป เช่นใช้สิ่งน่าเกลียดไปทำร้ายคู่แข่ง สิ่งนี้ถึงแม้จะทำร้ายคู่แข่งได้ แต่กลับเป็นการสร้างชี่ร้ายในบ้านตนเอง ทำร้ายตนเองและเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งไม่สมควรใช้อย่างยิ่ง

ฮวงจุ้ย ผังเหอถู

กำเนิด ผังเหอถู ซึ่งใช้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์จีน

ผังเหอถู หรือ ผังแม่น้ำ เป็นผังพลังงานด้านฮวงจุ้ยอันดับต้นๆ ที่ผู้ศึกษาฮวงจุ้ยควรรู้จัก

hertu.jpg

ตำนานกล่าวว่า พบผังนี้ที่ริมแม่น้ำ โดยปรากฏอยู่บนม้ามังกร ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษชนิดหนึ่ง

นักวิชาการสมัยใหม่ เชื่อกันว่าตำนานนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนสมัยนั้น เกิดความเชื่อถือและยอมรับนับถือในความสำคัญของผังนี้ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นมาได้

ความสำคัญของ ผังเหอถู

นักวิชาการจำนวนมาก สันนิษฐานว่า ผังเหอถูนี้เป็นผังที่ให้กำเนิด หรือ พัฒนาต่อมา กลายเป็น ผังก่อนฟ้า มีลักษณะแสดงออกถึงพลังธรรมชาติ และการก่อกำเนิดธาตุ

 • ทิศที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นธาตุตรงข้ามกัน แสดงถึงความสมดุลย์
  • ทิศเหนือ - ใต้ เป็น ธาตุน้ำ และ ธาตุไฟ
  • ทิศตะวันออก - ตะวันตก เป็นธาตุไม้ และ ธาตุทอง
  • ศูนย์กลางเป้นธาตุดิน
 • วัฏจักรแห่งการก่อเกิดธาตุ เริ่มจากศูนย์กลางเป็นธาตุดิน เวียนไปก่อเกิดธาตุทอง (ตะวันตก) เวียนไปก่อเกิดธาตุน้ำ (เหนือ) เวียนไปก่อเกิดธาตุไม้ (ตะวันออก) เวียนไปก่อเกิดธาตุไฟ (ใต้) เวียนกลับเข้าศูนย์กลาง คือ ธาตุดิน

รากฐาน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

 

การศึกษา เรียนรู้ โหราศาสตร์จีน ไม่ว่าจะเป็น ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ในเบื้องต้นควรต้องรู้เข้าใจ พื้นฐานในเรื่อง

 • บ่เก็ก ( ความว่างเปล่า)
 • ไท่เก็ก ( ความมี การเกิดสรรพสิ่ง)
 • อิมเอี้ยง
 • 4 ฤดูกาล
 • 8 ข่วย
 • 10พลังฟ้า 12พลังดิน

พื้นฐานเหล่านี้ จะมีการใช้อยู่เสมอๆ ไม่มากก็น้อย หากไม่เข้าใจพื้นฐาน การจะศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปจะติดขัดไม่ราบรื่น เหมือนตึกที่มีรากฐานไม่มั่นคงก็สามารถทรุดเสียหายได้โดยง่าย

Pages