ฮวงจุ้ยอินเตอร์ / ก้าวขึ้นปีที่ 12 กับ กลุ่มเว็บ ฮวงจุ้ย โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

ฮวงจุ้ย นับอิม

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

จากบทความ พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ เราได้ทราบถึงแนวทางการจับคู่ของพลังงานฟ้าดินออกเป็น 60 คู่ เรียกกันว่า 60กะจื้อ หรือ 60 นับอิม นับอิมเป็นธาตุปฏิสนธิที่เกิดจากพลังฟ้าดินมาจับคู่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะมีการใช้งานมากในระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เช่น กะจื้อ เดิม กะคือธาตุไม้ จื้อคือธาตุน้ำ พอจับคู่นับอิม มีพลังธาตุปฏิสนธิใหม่ กลายเป็นนับอิมธาตุทอง

นับอิมจะมีทั้งหมด 30 ชุด ใน 1ชุด จะมีธาตุ 2 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 60 คู่

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว ?? - ?? ทองในทะเล
2. เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า ?? - ?? ไฟในเตา
3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่
4.แกโง่ว-ซิงบี่ ?? - ?? ดินข้างทาง
5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว ?? - ?? ทองคมดาบ
6.กะสุก-อิกไห ?? - ?? ไฟบนภูเขา
7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว ?? - ?? น้ำในห้วย
8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า ?? -?? ดินกำแพงเมือง
9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ ?? - ?? ทองตะกั่ว
10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ ?? - ?? ไม้ต้นหลิว
11.กะซิม-อิกอิ้ว ?? - ?? น้ำในบ่อ
12.เปี้ยสุก-เต็งไห ?? - ?? ดินบนบ้าน
13. โบ่วจื้อ-กี้ทิ่ว ?? - ?? ไฟอสุนีย์
14.แกอิ้ง-ซิงเบ้า ?? - ?? ไม้ต้นสน
15.หยิ่มซิ้ง-กุ่ยจี๋ ?? - ?? น้ำสายยาว
16.กะโง่ว-อิกบี่ ?? - ?? ทองในทราย
17.เปี้ยซิม-เต็งอิ้ว ?? -?? ไฟเนินเขา
18.โบ่วสุก-กี้ไห ?? - ?? ไม้ที่ราบ
19.แกจื้อ-ซิงทิ่ว ??-?? ดินฝาผนัง
20.หยิ่มอิ้ง-กุ่ยเบ้า ?? - ?? ทองคำเปลว
21.กะซิ้ง-อิกจี๋ ?? - ?? ไฟในโคม
22.เปี้ยโง่ว-เต็งบี่ ?? -?? น้ำบนฟ้า
23.โบ่วซิม-กี้อิ้ว ?? - ?? ดินในทุ่ง
24.แกสุก-ซิงไห ?? - ?? ทองปิ่นปักผม
25.หยิ่มจื้อ-กุ่ยทิ้ว ?? - ?? ไม้ต้นหม่อน
26.กะอิ้ง-อิกเบ้า ?? -?? น้ำในคลอง
27.เปี้ยซิ้ง-เต็งจี๋ ?? - ?? ดินกลางทราย
28.โบ่วโง่ว-กี้บี่ ?? - ?? ไฟบนฟ้า
29.แกซิม-ซิงอิ้ว ??- ?? ไม้ทับทิม
30.หยิ่มสุก-กุ่ยไห ?? - ?? น้ำทะเล

ธาตุนับอิม มีการใช้ครบถ้วนในทาง ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ซึ่งจะเป็นระบบของตัวมันเอง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ บุคคลรหัส 8

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ บุคคลรหัส 8

ปฏิกริยาฮวงจุ้ยในแปดทิศทาง สำหรับตัวบุคคล


คำนวณรหัสบุคคลของคุณ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ คำนวณรหัสบุคคล

ปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ บุคคลรหัส 8 เป็นดังนี้

code8.jpg

บุคคลรหัสแปด จัดอยู่ในกลุ่ม ราศีตะวันตก ซึ่งจะมีปฏิกริยาฮวงจุ้ยในทิศต่างๆ ดังนี้

  • ทิศใต้ เป็นปฏิกริยา โทษภัย
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นปฏิกริยา รุ่งเรือง
  • ทิศตะวันตก เป็นปฏิกริยา อายุ
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นปฏิกริยา หมอเทพ
  • ทิศเหนือ เป็นปฏิกริยา ผีสิง
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นปฏิกริยา ประธาน
  • ทิศตะวันออก เป็นปฏิกริยา อสูร
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปฏิกริยา สูญสิ้น

ความหมายของ แปดดาว แปดปฏิกริยา


4 พลังให้คุณ ( มงคล )

ประธาน ( ฮกอุ่ย ) หมายถึง อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง

รุ่งเรือง ( แซขี่ ) หมายถึง ชื่อเสียง ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความกระตือรือล้น

อายุ ( เอี่ยงนี้ ) หมายถึง ความมั่นคง ความยั่งยืน ความสามัคคี การประชาสัมพันธ์

หมอเทพ ( เทียงอุย ) หมายถึง สุขภาพแข็งแรง ความมั่นคง

4 พลังให้โทษ ( อัปมงคล )

สูญสิ้น ( เจาะเหมี่ย ) หมายถึง การสูญเสีย อุบัติเหตุ โรคแทรกซ้อน

อสูร ( หลักสัวะ ) หมายถึง ความเดือดร้อน ปัญหาการสมรส การถูกปองร้าย การอิจฉาริษยา

โทษภัย ( ฮัวไห่ ) หมายถึง การให้ร้าย การฟ้องร้อง การแตกความสามัคคี

ผีสิง ( โหงวกุ้ย ) หมายถึง ความวุ่นวาย ปัญหามากมายที่มาโดยไม่คาดคิด

ฮวงจุ้ยจิตสัมผัส

ฮวงจุ้ย โดยการใช้จิต ในการสัมผัสพลัง

สำนักจิตสัมผัส หรือ ประสาทสัมผัส เมื่อพิจารณาตามหลักวิชาการนั้น ถูกจัดอยู่ในระดับพื้นฐานอันดับแรกของโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย หรือ อาจเรียกว่า ขั้นที่1 เพราะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าหลักวิชาการ

แนวทางของหลักวิชา ฮวงจุ้ยจิตสัมผัส

สำนักนี้ใช้หลักการความรู้สึก คนส่วนใหญ่มักจะบอกได้ทันทีว่าบ้านมีฮวงจุ้ยดีหรือไม่ทันที่ที่เขาได้เห็นบ้าน เราสามารถรู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในบ้านทันทีที่เราได้เดินเข้าบ้านนั้น ซินแสบางคนสอนนายหน้าขายบ้านให้นำเด็กทารกไปด้วยเวลาไปดุบ้าน ถ้าเด็กร้องไห้แสดงว่าบ้านนั้นมีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ถ้าเด็กมีความสุขแสดงว่าบ้านนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากเด็กทารกจะอ่อนไหวและรับรู้ชี่ได้ดี หลักการมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

หลังจากสะสมประสบการณ์ในการดูบ้านหลายหลัง ซินแสสำนักสัมผัสนี้ได้รับการฝึกให้รู้สึกถึงชี่ มีความแม่นยำในการรับรู้ชี่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่านี่ก็เป็นวิชาฮวงจุ้ยอย่างหนึ่ง เป็นตามหลักวิชาว่า สิ่งสวยงามคือชี่ที่ดี จึงเป็นการฝึกฝนสายตาและประสาทสัมผัสให้รับรู้ชี่ได้ดี

ฮวงจุ้ย ระบบและสำนักต่างๆ

ความเป็นมาของ ฮวงจุ้ย ระบบต่างๆ


ในประเทศจีนนั้นมีประชากรจำนวนมาก ในอดีตยังมีการแบ่งระดับชนชั้นออกเป็นระดับต่างๆ วิชาบางอย่างก็มีการห้ามให้ประชาชนทั่วไปศึกษา โดยมีการจำกัดให้เฉพาะบุคคลในราชสำนักเท่านั้น ซึ่งวิชาฮวงจุ้ยก็เป็นหนึ่งในวิชาที่มีข้อบังคับในการศึกษาเช่นกัน ที่วิชาขั้นสูงจะมีการถ่ายทอดหรือศึกษาได้ในระดับบุคคลชั้นสูงเท่านั้น

เนื่องจากเป็นวิชาที่ผู้คนต่างแสวงหาพยายามศึกษาด้วยวิธีต่างๆ จะด้วยวิธีครูพักลักจำ หรือพยายามคิดค้นขึ้นเองภายหลัง จึงเกิดระดับความแตกต่างหรือความแม่นยำของหลักวิชาออกมาในหลายระดับ

แนวคิดพื้นฐาน โชคลาภ และ บารมี


โดยพื้นฐาน สำนักต่างๆของฮวงจุ้ยได้สอนถึงวิธีการว่าจะได้รับความสงบสุขและความมั่งคั่งได้อย่างไร หรือบางคนเรียก ความสงบสุข ว่า บารมี หรือสุขภาพ และเรียกความมั่งคั่งว่า โชคลาภ

วิธีการบางอย่างก็ได้รับผลดีมาก บางวิธีก็ได้รับผลน้อย บางวิธีก็ง่ายที่จะเข้าใจและปฎิบัติตาม บางวิธีนั้นผู้ศึกษาก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดและใช้เวลานานกว่าจะเรียนรู้ได้

ด้วยเหตุผลต่างๆนี้เราจึงสามารถเปรียบเทียบสำนักฮวงจุ้ยต่างๆได้ คล้ายกับเปรียบเทียบเป็นระดับต่างๆของสถาบันการศึกษา และสามารถแบ่ง สำนักฮวงจุ้ย ตามระดับความรู้และเทคนิคของหลักวิชา

โดยเราจะเริ่มต้นจากระดับวิชาพื้นฐานง่ายๆขึ้นไปในระดับสูง

Pages