อีบุ๊ค ebook

อีบุ๊ค ฮวงจุ้ย ดวงจีน ebook

ปฎิทินจีน ปี พ.ศ. 2553 / 2010

calendar 2553 2010

update : เพิ่ม download handbook คู่มือการอ่านปฎิทินเบื้องต้น

สำหรับหลายๆท่าน ที่รอปฎิทินจีน ในรูปแบบ 12 เดือนในหน้าเดียว สำหรับปี พ.ศ. 2553 เรายังคงรูปแบบเดิมไว้เพราะสมาชิกจำนวนมากเคยชินกับรูปแบบนี้แล้ว หากเปลี่ยนรูปแบบใหม่อาจจะทำให้สับสนในการอ่าน ... สำหรับท่านที่นิยมปฎิทินจีนรูปแบบใหม่ๆ ความจริงเราก็ทำไว้เหมือนกัน แต่ก็กลัวว่าจะอ่านได้ยากเพราะมีแต่เส้นข่วยเป็นขีดๆเต็มไปหมด พูดง่ายๆก็คือ ปฎิทินฤกษ์ 64 ข่วย นั่นเอง มีแต่เส้นข่วย กลัวอ่านกันไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าจะเอาแจกดีหรือไม่

สำหรับ ปฎิทินจีน พ.ศ. 2553 / 2010 ยังมีคุณสมบัติแบบเดิม แสดงผล 12 เดือนในหน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการหาธาตุประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์จีน ตลอดจนใช้ดูฤกษ์ยามคร่าวๆตามธาตุของแต่ละวัน มีคุณสมบัติคร่าวๆดังนี้

ดาวน์โหลด: 
มุมฮวงจุ้ย: 

ปฏิทินจีน ปี พ.ศ. 2552 / 2009

ปฎิทินจีน พ.ศ. 2552

แจกฟรี ปฎิทินจีน พ.ศ. 2552 แสดงผล 12 เดือนในหน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการหาธาตุประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์จีน ตลอดจนใช้ดูฤกษ์ยามคร่าวๆตามธาตุของแต่ละวัน มีคุณสมบัติคร่าวๆดังนี้

ดาวน์โหลด: 
มุมฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ VS วิทยาศาสตร์ทางฮวงจุ้ย

แนวคิดหรือมุมมองในแนวใหม่ ด้านวิทยาศาตร์กับฮวงจุ้ย ที่คนรักฮวงจุ้ยควรอ่านว่าจะช่วยพัฒนาฮวงจุ้ยไปอย่างไร ไม่ให้ฮวงจุ้ยกลายเป็นวิทยาศาสตร์ปลอม ( Pseudoscience )

บทความนี้เราจะครอบคลุมหัวข้อ 

 • ธรรมชาติ ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ปลอม
 • ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ( scientific fengshui ) และ วิทยาศาสตร์ทางฮวงจุ้ย แตกต่างกันอย่างไร
 • ตัวอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสมมุติฐาน ที่เกี่ยวเนื่องกับการอธิบายหลักของฮวงจุ้ย
 • ลักษณะเฉพาะตัวของวิชาวิทยาศาสตร์
 • ฮวงจุ้ยแท้ ธรรมชาติ ความลึกลับ ความงมงาย

เราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่มีขอบเขตใหญ่และเจาะลงส่วนย่อยลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่ใหญ่ที่สุด ผมขอเรียกว่า อภิธรรมชาติ คือ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ รวมสรรพสิ่งทั้งที่มนุษย์สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้เรามักเรียกว่าธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้เรามักเรียกว่า สิ่งเหนือธรรมชาติ 

สิ่งที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้มีมากมาย เนื่องจากขีดจำกัดด้านการรับรู้ของมนุษย์เอง แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มี เช่น คลื่นเสียงที่สัตว์ได้ยินแต่มนุษย์รับฟังไม่ได้ ตลอดจนเรื่องของจิต วิญญาณซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่มนุษย์ทั่วไปสัมผัสไม่ได้ ... ความจริงแล้วสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ตามปกติทั่วไปแต่มนุษย์สัมผัสไม่ได้เท่านั้น

ตั้งแต่โลกเริ่มมีมนุษย์ มนุษย์เริ่มศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติ เพื่อจะปรับตนเองให้สอดคล้องหรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของศาสตร์ต่างๆมากมาย รวมถึง ฮวงจุ้ย และวิทยาศาสตร์ ทั้งคู่ก็คือศาสตร์ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของธรรมชาติต่างๆ ฮวงจุ้ยจึงเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติเช่นเดียวกัน

หากแบ่งโลกออกเป็นซีกตะวันออก และตะวันตก

 • ด้านตะวันออกจะเน้นหนักไปด้านปรัชญาและจิตใจ+จิตวิญญาณ ซึ่งฮวงจุ้ยกำเนิดในฝั่งโลกตะวันออก
 • ส่วนด้านตะวันตกจะเน้นหนักไปด้านวัตถุ ซึ่งวิทยาศาสตร์กำเนิดในโลกฝั่งตะวันตก

ทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกล้วนต่างพยายามศึกษาธรรมชาติด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยวิธีศึกษาที่คล้ายกันได้แก่ การเก็บข้อมูล การตั้งสมมุติฐานคาดการณ์ การทดลอง สรุปผล สุดท้ายได้ทฤษฎีหรือวิชาการของตนเอง คำว่า "วิชาการของตนเอง" ระบุเด่นชัดว่า แต่ละฝ่ายมีเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนของตนเอง ฮวงจุ้ยก็คือฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยเป็นวิชาที่ต่างศึกษาธรรมชาติอันเดียวกันจึงมีบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

ที่กล่าวมาคือหน้าแรกของบทความ บทความนี้มีทั้งหมด 12 หน้า ซึ่งการนำขึ้นเว็บในรูปแบบ pdf ไฟล์จะสะดวกทั้งผู้อ่านและผู้เขียน คุณสามารถอ่านส่วนที่เหลือ 11 หน้า ได้จากไฟล์แนบที่ท้ายบทความนี้ 

ดาวน์โหลด: 

เคล็ดฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 64 ข่วย หาบุคคลในข่วย นอกข่วย

ฮวงจุ้ย64ข่วย

แจกฟรี สุดยอดเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง 64 ข่วย

 • รหัสบุคคลระบบฮวงจุ้ย สำนัก เฮี่ยงคง 64 ข่วย ( Xuan Kong Da Gua )
 • สมาชิก 7 รุ่นของครอบครัวข่วย และการต่งเง้าเส้นข่วย (เปลี่ยนเส้นข่วย)
 • การหารหัสบุคคล ในข่วย นอกข่วย
 • ตัวอย่างการพิจารณาหา บุคคลในข่วย และนอกข่วย
 • อธิบายผลกระทบของชัยภูมิ บ้าน บุคคล ตามหลักในข่วย และนอกข่วย
เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ดาวน์โหลด: 

Pages