ฮวงจุ้ย ทิศอสูร ทิศร้าย ซ่อมแซมบ้าน ต้องระวัง + แก้ไข

ไตรอสูร

ทิศอสูร ทิศต้องห้าม ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับคำนี้ เพราะมีหนังสือหลายเล่ม และ เว็บฮวงจุ้ยเกือบทุกแห่งจะกล่าวถึงเรื่องนี้ เพื่อให้เจ้าบ้านทราบ และระมัดระวังในการ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ขุด เจาะ เคาะ กระแทก การกระทบกระเทือนที่รุนแรง เพือหลีกเลี่ยงเรื่องร้าย

การรับทราบข้อมูลเป็นสิ่งดี  แต่การกลัวเกินกว่าเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะทำให้จิตใจเป็นกังวล และท่านอาจตกเป็นเหยื่อของผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย หรืออาจเป็นผู้ที่หวังดีแต่รู้ไม่เท่าถึงการณ์

ทิศอสูร เรียกเต็มๆว่า ไตรอสูร ซาสัวะ  เป็นทิศทางต้องห้ามในหลักวิชาซาฮะสี่เก็ก ซึ่งวิชาซาฮะสี่เก็กเป็นวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่คนให้ความเชื่อถือ คนจึงเกรงกลัวเรื่องทิศอสูรกันมาก

สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไป ไม่เคยทราบคือ ผลกระทบของทิศอสูร ไม่ได้เกิดกับทุกบ้าน ทุกตัวบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบของ ฟ้า+คน+ดิน ครบถ้วนตามหลักการของฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็กจึงจะส่งผล ข้อห้ามเรื่องทิศอสูรจึงเป็นข้อห้ามเรื่องความปลอดภัยในมุมกว้าง ถ้าหากปฎิบัติตามก็จะปลอดภัย ถ้าไม่ปฎิบัติตามก็จะมีความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้

ฤกษ์ยามระบบ 64ข่วย ไม่ได้มีไว้พิฆาตอสูรนำโชค เพียงแต่ในระบบ 64 ข่วย ไม่มีข้อห้ามเรื่องซาสัวะ (ทิศอสูร) เพราะทิศอสูร (ซาสัวะ) เป็นข้อห้ามในระบบฮวงจุ้ยซาฮะ

ในฮวงจุ้ยแต่ละระบบ จะมีทิศต้องห้ามของตนเอง เช่น

  • ซาฮะ ก็ต้องระวังซาสัวะ หรือ ทิศอสูร
  • ฮวงจุ้ย64ข่วยก็มีทิศต้องห้ามตามระบบข่วย
  • ดาว9ยุค ก็ต้องระวังดาวเบญจภูติ  และอสูรดาวเหิน

หากในชีวิตจริงเรานำทิศต้องห้ามของทุกวิชามารวมกัน วันๆเราอาจทำอะไรไม่ได้เลย หรือมีแต่ความทุกข์ ความกังวล  ดังนั้นสิ่งที่คุณควรระวังขึ้นกับว่า บ้านคุณจัดฮวงจุ้ยด้วยวิชาระบบใด ก็ระวังทิศต้องห้ามเฉพาะในระบบนั้น

หาก ฤกษ์64ข่วย ใช้กับทิศอสูรได้ ฤกษ์ระบบอื่นที่ไม่ใช่ซาฮะ ก็ต้องใช้กับทิศอสูรได้ เช่น ฤกษ์ดาว 9 ยุค ก็ต้องใช้ได้ เพราะในระบบดาว 9ยุค ไม่มีทิศอสูร(ซาสัวะ) ... แต่โดยความเป็นจริง สำหรับคนที่จริงจังเรื่องทิศอสูร จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทิศอสูร ถึงแม้จะรู้วิชาฤกษ์64ข่วย ก็จะไม่ไปใช้กับทิศอสูร

รายละเอียดหลักการทิศอสูร ในระบบซาฮะ

เราเคยทราบแล้วว่า พลังงานจากดวงจันทร์มีผลกับการเกิด น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกและเหตุการณ์อื่นๆ ดังนั้นดาวที่มีขนาดใหญ่มากเช่น ดาวพฤหัสบดีก็มีพลังงานที่ส่งมามีผลอย่างมากบนโลกด้วยเช่นกัน

ทิศที่ดาวพฤหัสบดีส่งพลังงานมาโลกในแต่ละปี ถือว่าเป็นทิศที่มีพลังงานรุนแรง จนชาวจีนเรียกว่า ทิศอสูร ชื่อฟังแล้วน่ากลัวเพื่อให้ผู้ได้รับฟังทราบว่า เป็นสิ่งอันตราย

ทิศที่ต้องระวัง ประจำปี

ปีชวด ทิศใต้เป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

ปีฉลู ทิศตะวันออกเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

ปีขาล ทิศเหนือเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

ปีเถาะ ทิศตะวันตกเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

ปีมะโรง ทิศใต้เป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

ปีมะเส็ง ทิศตะวันออกเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

ปีมะเมีย ทิศเหนือเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

ปีมะแม ทิศตะวันตกเป็นทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

ปีวอก ทิศใต้เป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

ปีระกา ทิศตะวันออกเป็น ทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

ปีจอ ทิศเหนือเป็นทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

ปีกุน ทิศตะวันตกเป็นทิศอสูร

- บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ

- ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

เมื่อใกล้ถึงปีใหม่ ควรตรวจสอบทุกครั้งว่า ปีหน้าทิศอสูรอยู่ทิศไหน และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำตามข้างบน

การแก้ไข ปฐมพยาบาล เบื้องต้น

วิธีการแก้ไข คือ ต้องทำการสลายหรือกำจัดพลังงานที่ปั่นป่วนออกไป โดยใช้วัตถุธาตุที่มีคุณสมบัติในการดูดพลังงาน เช่น เกลือ ข้าวสาร โลหะ...... หลายคนอาจเคยเห็นหนังผีของประเทศในเอเซียใช้ ข้าวสาร ใช้เกลือ สาดใส่วิญญาณร้าย .. ในเทศกาลของญี่ปุ่นก็มีการสาดเกลือไล่ยักษ์ไล่อสูร .. ในทางการแพทย์แผนไทยก็มีการใช้ข้าวสารดูดกำจัดพิษของลูกสลอดก่อนนำไปใช้งาน สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นกุศโลบายของบรรพชนที่แฝงความรู้สืบต่อกันมาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานของเกลือและข้าวสาร ( โดยอย่าไปหลงเข้าใจผิดจับประเด็นว่า สาดเกลือ สาดข้าวสาร เป็นการปราบผี)

วิธีการสลายพลังอสูร

  1. ใช้เกลือ ข้าวสาร เศษโลหะ (เหรียญ น๊อต โลหะอื่นๆ) รวมกัน สาดให้ทั่วในบริเวณพื้นที่ สาดช่วงบ่าย ทิ้งไว้จนพระอาทิตย์ตกดิน
  2. เก็บกวาด โดยห้ามใช้มือเปล่าหยิบจับ ควรใส่ถุงมือ
  3. นำเกลือ ข้าวสาร เศษโลหะ ไปทิ้งให้ห่างจากบ้าน

ควรทำทันทีหลังจากที่ทราบว่ามีการกระทบอสูร

การป้องกัน

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงไม่กระทบกระเทือนในทิศทางดังกล่าว

ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Comments

หน้าบ้านหันทิศเหนือ หลังพิงทิศใต้ ต้องการต่อเติมห้องด้านหน้าบ้านรวมทั้งมีซ่อมแซมส่วนอื่นทั้งหน้าบ้านและในครัวซึ่งอยู่หลังบ้าน จะทำในปีนี้ได้หรือไม่ อันตรายมากน้อยเพียงใด จะแก้ไขอย่างไร หรือทำเมื่อไรดี

ถ้าบ้านไม่ได้จัดฮวงจุ้ย และจำเป้นต้องทำ ก็สามารถทำได้ แต่ถ้ารอได้ แนะนำให้รอไปทำในปีหน้า หลัง 4 ก.พ. วิธีแก้อสูรนั้น อย่าไปหาเลย ไม่ว่าจะฤกษ์ปลอดภัย หรือ ฤกษ์พิฆาตอสูรนำโชค ก็ไม่สามารถแก้ทิศอสุรได้ หากมันจะไม่ร้าย ก็เพราะบ้านนั้นไม่ได้จัดฮวงจุ้ยที่ตรงกับทิศต้องห้ามเท่านั้น บังเอิญปีนี้ ทั้งดาวเบญจภูต 9 ยุค และ ทิศอสูร ซาฮะสี่เก็ก มาตรงกันที่ทิศใต้ และไม่รู้ว่าบ้านนั้นมีการวางอะไรกันบ้าง จึงแนะนำให้ไปทำปีหน้า

บ้านซื้อใหม่ปี2551 ย้ายเข้าอยู่เดือน พย. หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลังบ้านททิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียนถามว่าจะต่อเติมหน้าบ้าน และหลังบ้านในเดือนธค.นี้ได้หรือไม้ กระทบอะไรหรือเปล่าค่ะ

หน้าบ้านหันทิศใต้ หลังบ้านพิงทิศเหนือ แต่ศาลพระภูมิอยู่ที่หน้าบ้านและอยู่ตำแหน่งทิศใต้ของบ้านพอดี (ศาลหันหลังพิงทิศเหนือเหมือนกับบ้าน) มีกำหนดจะย้ายประมาณ วันที่ 19 มกราคม 2552 เพื่อย้ายอยู่ในตำแหน่ง ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน โดยจะหันหน้าศาลไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ควรย้ายหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ดีค่ะ หรือจะให้ดี คอยหลังวันที่ 16 เมษายน 2552 (ปีฉลู) บ้านเป็นบ้านไม้ธรรมดาใต้ถุนสูงปกติเหมือนกับบ้านชนบททั่วไป รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วย รู้สึกเครียดมากเมื่ออ่านเรื่องทิศอสุร เนื่องจากกลัวย้ายแล้วเกิดผลร้ายกับบิดา มารดา และครอบครัวค่ะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ตามที่กล่าวบ่อยๆ คือ บ้านไม่ได้จัดฮวงจุ้ย ไม่ต้องไปกังวลเรื่องทิสอสุรมากนัก บางบ้านหลังพิงทิสอสูร เจ้าของทุบบ้านก่อสร้างใหญ่ๆไปหลายครั้ง ก็ยังไม่เห็นมีเรื่องร้ายอะไรเลย หากตั้งใจจะเลี่ยง บ้านหลังพิงทิสอสูร ก็ขอให้เลย 4 กุมภาพันธืไปแล้วครับ

ประมาณเดือนมิถุนายน ได้ทำการต่อเติมหลังบ้าน (หน้าบ้านหันทางทิศตะวันตก) และมีการกระทบกระเทือนด้านทิศใต้ คือมีการเจาะ หน้าต่าง และขุดพื้นด้านข้างบ้าน (ทิศใต้) ก่อนทำการต่อเติมไม่เคยทราบมาก่อนว่าทิศนี้ ห้าม ขุด เจาะ และทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โต ฟ้องร้องคดีอาญากับทางคณะกรรมหมู่บ้าน (เรื่องยังอยู่ที่โรงพัก และอาจจะต้องขึ้นศาล) ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ ถ้าจะทำพิธีสลายพลังอสูร จะทำได้หรือไม่เพราะเวลาก้อได้ล่วงเลยมาเกือบ 6 เดือนแล้วค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ปัญหาของคนเราในชีวิตนั้น มีปัจจัยจากสิ่งต่างๆมากมาย ไม่ได้จำเป็นต้องมาจากฮวงจุ้ย เมื่อมีปัญหาก็แก้ที่ต้นเหตุของปัญหานั้น มีตัวอย่างของคนที่เรียนฮวงจุ้ยคนนหนึ่ง แถวบ้านของเขามีผู้สูงอายุเสียชีวิต เขาก็พยายามจะใช้วิชาฮวงจุ้ยอธิบายให้ได้ว่า ผู้สูงอายุท่านัน้นเสียชีวิตเพราะอสูรหรือสัวะในวิชาฮวงจุ้ยสาขาอะไร โดยที่เขาไม่ได้คิดถึงเลยว่าคนนั้นจะตายด้วยหมดอายุขัยตามธรรมชาติ ถ้าทุกอย่างเกิดจากทิสอสูร ป่านนี้สถานีตำรวจคงจะรับสมัครตำแน่งซินแสไปแล้วครับ เพราะทิศอสูรมีทุกปี แต่ละปีจะครอบคลุมบ้านประมาณ 25 % ของบ้านทั้งหมด เรื่องร้ายคงจะเต็มบ้านเมืองและต้องให้ซินแสไปตามแก้คดี การทำผิดกฎหมายควบคุมสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะกระทบทิศอสูรหรือไม่ใช่ทิศอสูร ก็ผิดกฎหมายเท่ากัน มีผลลัพธ์เท่าๆกัน ควรแก้ไขตามกระบวนการกฎหมาย หากทำไปโดยเราไม่ทราบกฎหมาย ก้แจ้งกรรมการหมู่บ้านไปตรงๆว่าเราไม่ทราบข้อกฎหมาย แล้วหาทางเจรจาหาทางออกด้วยสันติวิธีครับ ถ้ามีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรแท้ก็ช่วยกันเจรจาครับ อย่าไปกังวลกับอดีต แต่ขอให้มองที่ปัจจุบันและอนาคต ด้วยสติและใช้เหตุผลครับ อย่างอื่นให้เป็นแค่ส่วนเสริมแต่อย่าไปหวังพึ่งจนเกินไป และอาจจะทำให้คุณเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จำเป็น ขอให้โชคดีครับ

หลังบ้านหันทิศตะวันตกปีหน้าปีม้าแมผมจะต่อเติมห้องครัวพอดีทำได้ไหมคับแล้วทำได้ถึงวันไหนคับช่วยบอกทีคับผมเกิด20กุมภาพันธ์2551คับ

1

การหาทิศของบ้านให้อิงกับประตูทางเข้าตัวบ้านคือประตูรั้วบ้านหรือประตูที่อยู่ในตัวบ้านค่ะ

พิจารณาจาก ตัวบ้าน เป็นหลักครับ