8 ทิศ

การแบ่งทิศ


สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย จำเป็นต้องทราบ คือ เรื่องเกี่ยวกับทิศทาง ระบบทิศทางในฮวงจุ้ยนั้นมีความละเอียดมากน้อยขึ้นกับระบบวิชาการของ สำนักฮวงจุ้ย ที่เราเลือกใช้ โดยพื้นฐานเริ่มต้น อย่างน้อยควรเริ่มจาก การแบ่งทิศออกเป็น 8 ทิศ

8direction.jpg

ทิศ และ ธาตุ


เมื่อแบ่งทิศออกเป็น 8 ทิศแล้ว เราจะได้ธาตุประจำทิศต่างๆทั้ง แปดทิศ คือ

  • ทิศใต้ เป็น ธาตุไฟ
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็น ธาตุดิน
  • ทิศตะวันตก เป็น ธาตุทอง
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น ธาตุทอง
  • ทิศเหนือ เป็น ธาตุน้ำ
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น ธาตุดิน
  • ทิศตะวันออก เป็น ธาตุไม้
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น ธาตุไม้