ฮวงจุ้ยห้องครัว

การจัดฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ย ห้องครัว เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ซินแสฮวงจุ้ยให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาไฟก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง

เมื่อกล่าวถึง ห้องครัว อันดับแรก เราจะนึกถึงอาหารซึ่งทุกคนในบ้านรับประทานเข้าสู่ร่างกาย  จึงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของทุกคนในบ้าน ส่งผลด้านสุขภาพ ( บารมี) และเงินทอง (โชคลาภ) โดยตรง กล่าวคือ ถ้าอาหารไม่ดีจะทำให้เจ็บป่วยเสียสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเสียเงินในการรักษา ... ในด้านธุรกิจอาจส่งผลให้ความคิดอ่านผิดพลาด เกิดความเสียหายในการตัดสินใจหรือลงทุนด้านธุรกิจ

ดังนั้นทิศทางของเตาไฟ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประจุพลังงานในด้านบวก หรือ พลังงานในด้านดีลงในอาหาร เมือเรารับประทานอาหารก็จะรับปราณที่ดีเข้าสู่ร่างกายด้วย ... ในทางกลับกัน ถ้าอาหารได้รับประจุปราณที่ไม่ดี ก็จะส่งผลในการรับปราณที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย

ความสำคัญอันดับสอง ที่เราจะคิดถึง แต่ก็สำคัญไม่แพ้อันดับแรก คือ เรื่องกระแสปราณ หรือ กระแสพลังงาน ที่จะกระตุ้นพลังงานฮวงจุ้ยของบ้าน เพราะห้องครัว จะมีเตาไฟ และก๊อกน้ำ ซึ่งเป็นไฟธรรมชาติ และ น้ำธรรมชาติ หรือพูดง่ายๆว่า เป็น ไฟจริงๆ เป็นน้ำจริงๆ จึงมีพลังกระตุ้นในด้านฮวงจุ้ยบ้านที่ส่งผลได้เด่นชัด

ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟ จึงมีความสำคัญต้องพิจารณา เช่น ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ข่วยเคี้ยง ธาตุทอง หากโดนไฟเผาทำลาย จะส่งผลโดยตรงถึงหัวหน้าครอบครัว มีอาการปวดศรีษะ และอื่นๆ

ความสำคัญของเตาไฟ จึงต้องพิจารณาทั้งตำแหน่งที่ตั้ง และทิศทางการหันเตาไฟให้ถูกต้อง

ส่วนก็อกน้ำ จะให้ความสำคัญรองลงมาจากเตาไฟ คือ จะเน้นที่การเลี่ยงหลบ ไม่ให้ปะทะกับพลังงานจากเตาไฟ

 

เคล็ดฮวงจุ้ย ที่พบได้ทั่วไป

ฮวงจุ้ยห้องครัว สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

 • ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล
 • ประตูตรงกันหลายบาน ตรงกับเตา ทำให้ร้อนเงิน มีปากเสียง ไม่ดี
 • เครื่องซักผ้าตรงกับเตาไม่ดี
 • ห้องครัวถ้ามีขื่อพาดอยู่ ไม่ดีจะเจ็บป่วย ยากจน
 • ห้องครัวห้ามอยู่ติดกับห้องนอน ถ้าจำเป็นจะตั้องกั้นผนังห้องครัวและห้องนอนอย่าให่มีอากาศเข้าถึงกันได้
 • เตาตรงกับประตู เท่ากับชักนำเพื่อนเข้ามากิน แล้วก็จากไป แต่ตัวเราจะจนลง ไม่ดี
 • เตาแก๊สห้ามตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ไม่ดี
 • การตั้งเตาควรหันที่ปิดเปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน
 • หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
 • ไม่ควรสร้างเตาไฟเล็งไปที่ประตู
 • ไม่ควรวางเตาไว้บนท่อระบายน้ำหรือท่อ น้ำประปา
 • ด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำ
 • ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
 • ครัวเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะไม่มีทรัพย์สินเก็บ
 • ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
 • การตั้งเตาอย่าใกล้สระน้ำ หรือน้ำประปา
 • หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ดี เป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของ บ้านด้วย
 • ไม่ควรสร้างเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
 • ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน
 • ร้านค้าควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า

หมายเหตุ: เคล็ดฮวงจุ้ยที่พบได้ทั่วไป หรืออ่านพบในหนังสือทั่วไปนั้น มีถูก มีผิด ผสมกันไป ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนำมาใช้

คำอธิบาย และ การจัดฮวงจุ้ยห้องครัว


ตามหลักการที่ถูกต้อง คือ การทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เป็นสิ่งที่ดีกว่าการแก้ไข

เคล็ดฮวงจุ้ยที่เราอ่านพบทั่วไปนั้น พอใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดฮวงจุ้ยห้องครัวด้วยตนเองได้ แต่บางอย่างก็ต้องใช้ดุลพินิจในการเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ / จำเป็น หรือ ไม่จำเป็น เช่น จำนวนหัวเตาแก๊ส 3 , 5 , 7 หัวที่ว่าดีนั้นหาซื้อยากและไม่ได้มีความจำเป็นหรือ เป็นสาระสำคัญในด้านฮวงจุ้ย

สำหรับการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวที่จริงจังมากขึ้น จะเข้าสู่ระบบของสำนักวิชา ซึ่งจะต้องแบ่งบ้านออกเป็นรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น 8ทิศ 24ทิศ 64 ทิศ โดยใช้หลักการพิจารณาโดยเฉพาะของสำนักวิชานั้นๆเพื่อกำหนดตำแหน่งและทิศทางที่ดีของเตาไฟ

 

ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Comments

เรียนถามอาจาร์ยเทพ "เตาตรงกับประตู เท่ากับชักนำเพื่อนเข้ามากิน แล้วก็จากไป แต่ตัวเราจะจนลง ไม่ดี" หากเป็นประตูที่ออกหลังบ้านจะไม่ดีหรือเปล่า หรือหมายถึงแต่ประตูหน้าบ้านครับ เตาไฟในบ้านผมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พอดี มีทางแก้ไขอย่างไรนอกเหนือจากวิธีการย้ายเตาครับ หันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน รหัสราศีนี้สามารถตรวจสอบได้จากที่ใด ถ้ามีในเว็ปรบกวนอาจาร์ยกรุณาบอกลิงค์ให้ด้วยนะครับ

หากทำห้องครัวใหม่ ประตูเดินออกทางด้านซ้าย 1 ประตู และประตูเดินออกทางด้านขวา 1 ประตู ผิดฮวงจุ้ยหรือไม่

เรียนอาจารย์ ดิฉัน เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 2521 แฟนเกิดวัน17 พฤศจิกายน 2520 บ้านหันไปทางทิศใต้ หลังบ้านอยู่ทิศเหนือ เปิดประตูหลังบ้าน ทางขวามือจะเจอซิ้งน้ำพอดี อยากทราบว่าถ้าจะต่อเติมครัวหลังบ้าน ตำแหน่งเตาไฟต้องอยู่ตรงส่วนไหนดี อยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

แต่ละบ้านมีผังบ้าน โครงร่างที่ไม่เหมือนกัน การกำหนดตำแหน่งไม่สามารถแนะนำได้ครับ

พอดีห้องครัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวบ้านจำเป็นต้องหันหน้าครัวไปทางทิศตะวันตกจะมีผลอย่างไรบ้างคะ และถ้าไม่ดีจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และมีวิธีการดูอย่างไรว่าทิศไหนถูกฉโลกกับราศีไหน..รบกวนช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะคะ

กรณีครัวสมัยใหม่ ซึ่งนิยมมี 2 จุด คือ 1.ในบ้าน(ไม่มีเตา มีแต่ตู้ครัว อ่างล้างจาน ตั้งไมโครเวฟ) และ 2.เตาอยู่นอกบ้าน ยังอยู่ในชายคาบ้าน แต่มีลักษณะเปิดโล่ง หันออกนอกบ้านหรือพิงกำแพงตัวบ้านด้านนอก ยังต้องดูฮวงจุ้ยต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของ "เตา" อยู่หรือไม่คะ เพราะอยู่นอกตัวบ้านไปแล้ว ขอบคุณค่ะ

มีรูปบรรพบุรุษติดอยู่ในห้องครัว แถบทางด้านเตา ได้หรือไม่

ควรจะหันไปทางใด

อยากทราบว่า เจ้าบ้านเกิดวันจันทร์ที่ 2 กพ.2519 เตาไฟควรหันไปทางทิศใด

เรียนถามนะคะ รูปนี้คือลักษณะห้องครัว สัญญลักษณ์ 1= ปูน 2= หน้าต่าง เลข8= เคาน์เตอร์ เลข 0= อ่างล้างจาน เลข7= พื้น เลข 3= ประตู ประตูทางออกข้างบ้านกับเตา จะมีผลต่อกันตามหลักฮวงจุ้ยไหมคะ 1111122222211111 1888800000088881 1777777777788881 1777777777788881 3777777777788881ช่วงนี้เป็นที่วางเตาจะหันไปทางทิศเหนือ จะตรงกับประตูทางออก 3777777777788881ข้างบ้าน 1777777777788881 1777777777788881 1777777777777773ประตูทางเข้าห้องครัว 1777777777777773 1111111111111111 บริเวณนี้เป็นห้องน้ำ

จากmal วางเตาไฟติดกับผนังหอ้งน้ำได้หรือเป่ลาคะ เพราะวางติดกับผนังหอ้งน้ำเตาไฟจะหันหน้าทางทิศตะวันออกพอดี

ขอถามเรื่องจำนวนหัวเตา 3,5,7 มาจากความหมายของดาวใช่ไหมครับ

ขอถามว่า หัวเตาให้หันไปทิศตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงใต้ นั้น เราจะยึดจากที่เปิดปิดเตา ให้อยู่ตรงทิศใช่หรือเปล่า หรือตรงข้ามที่เปิดปิดให้หันไปตามทิศนั้น เวลาเราทำกับข้าว เท่ากับเราหันหลังให้ทิศตะวันออกใช่หรือเปล่าครับ

please reply back

ในตำราทั่วไป ใช้ที่เปิดปิดเตา ตามที่คุณถามมาครับ

บ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ บ้านติดถนนนะค่ะ บ้านเป็นนรูป 4เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 9เมตร หลังยาว17เมตร เป็นอาคารพาณิชย์ มีแต่เรื่องทะเลาะ ขัดแย้ง เสียเงินซ่อมบ้าน ฉันเกิดวันจันทร์ที่30ตุลาคม 2521 ปีม้าค่ะ สามีวันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2517 ปีขาล รู้สึกขัดแย้งกันอย่างแรง

1.พอดีว่าต่อเติมขยายห้องครัวใหม่แล้วเตาไปตรงกับประตูหลังบ้านอยากทราบว่าดีหรือป่าวค่ะถ้าไม่ดีมีทางแก้อย่างไรบ้างคะ 2.แล้วจะรู้ได้อย่างไรค่ะว่าทางไหนทิศอะไร ขอบคุณค่ะ

เป็นบุคคลรหัส 6 วางเตาตรงไหนดี มี2 ทิศให้เลือก คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ กับตะวันออกเฉียงใต้  แต่เท่าที่อ่านและจับใจความได้ไม่ควรหันหน้าเตาทิศตะวันตกเฉียงใต้ แต่ก็นะให้ดูทิศที่ถูกโฉลกกับรหัสราศีเจ้าของบ้านซึ่งก็น่าจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

ที่นำมาเขียนนั้น เป็นข้อสรุปจากกฎฮวงจุ้ย 128 ข้อ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในตำราฮวงจุ้ยที่วางขายทั่วไป

ประเด็นอยู่ตรงที่ เป็นหลักการที่ผสมผสานหลักฮวงจุ้ยหลายแบบรวมเข้าด้วยกัน โดยใช้ทิศของโป๊ยข่วย ( ปากัว ) รวมเข้ากับ ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ ทำให้ยากในการพิจารณาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

คุณ phinyaphat ต้องเข้าใจคำว่า ตรงไหน กับ ทิศไหน ก่อน ว่าแตกต่างกันยังงัย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะค่อนข้างชัดเจน คือ location กับ direction ไม่เหมือนกัน ... พอดีภาษาไทยเราคำว่า ทิศ มันมีได้สองนัยคนส่วนมากเลยจะพลาดในจุดนี้

เช่น ถ้าเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ถึงแม้ตัวเราจะไปอยู่ตรงไหนของบ้านหรือทิศไหนของบ้าน เราก็สามารถหันหน้าไปทิศตะวันออกได้อยู่ดี ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลย เพราะเป็นเรื่องของตำแหน่ง กับ ทิศทาง

ตำแหน่งการวางเตา กับ ทิศหันของเตา เป็นคนละประเด็น

ถ้าเราแยกแยะเรื่องของตำแหน่งและทิศทางไม่ได้ ก็จะสับสนกับการจัดฮวงจุ้ย

อีกประเด็น คือ บุคคลรหัส 6 http://www.fengshuiinter.com/node/143

ตกเฉียงใต้ คือ อายุ  / ออกเฉียงใต้ คือ โทษภัย คุณน่าจะจำผิดครับ ลองค่อยๆอ่านทบทวนดูครับ

 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอธิบาย และต้องขอโทษด้วยที่พูดไม่ชัดเจน ขอขยายคำพูดค่ะที่ว่า "มี 2 ทิศให้เลือก วางเตาตรงไหนดีทิศตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงใต้" บ้านดิฉันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนครัวทำเคาน์เตอร์ครัวหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นมุมแอลมายังทิศจะวันตกเฉียงใต้จึงมีอยู่เพียง 2 มุมที่จะเลือกวางเตาได้นะค่ะ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกวางเตาตำแหน่งใด รบกวนอีกครั้งนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอผังบ้าน พร้อมตำแหน่งที่คิดจะตั้งครับ

การเขียนอธิบายภาพนั้น ในการสื่อความหมายมีโอกาสผิดพลาดสูงมาก  ที่อธิบายเรื่องมุมแอลก็เช่นกันอาจเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่เห็นอะไรเลย พูดไปก็เป็นการนั่งเทียนมั่วกันไป สุดท้ายเสียหายกันทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของบ้านและคนตอบ

 ขอคำแนะนำในการวางเตาไฟ ตี่จู้ ห้องพระ และอื่นๆที่เห็นควรแนะนำด้วยนะคะ บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ขอบคุณค่ะ

[url=http://upic.me/show.php

[url=http://upic.me/show.php

เตาไฟในครัว จากรูป และจากที่ถามว่า มี 2 ทิศให้เลือก วางเตาตรงไหนดีทิศตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงใต้

ขอตอบว่า ตะวันออกเฉียงใต้ ครับ

ส่วนคำถามอื่นๆไม่เกี่ยวกับหัวข้อบทความ ฮวงจุ้ยห้องครัว ยิ่งตอบไปเนื้อหาจะปนกันมั่วไปหมด ขออนุญาติผ่านครับ

การสอบถามหลายๆเรื่องปนๆกัน แนะนำให้ตั้งกระทู้ใหม่จะสะดวกกว่าครับ

สวัสดีค่ะ เจ้าบ้านได้รหัสบุคคล 2 ค่ะ ขอคำแนะนำ สำหรับตำแหน่งที่จะวางเตาไฟควรอยู่ทิศใดของบ้าน และทิศทางที่เปิด-ปิดเตาควรหันไปทิศใด (เวลาประกอบอาหารเราควรหันหน้าไปทิศใด จึงจะดีคะ) จากแปลนบ้าน จะต่อเติมครัวหลังบ้านค่ะ หลังบ้านอิงทิศตะวันออก หน้าบ้านหันหน้าทิศตะวันตก ค่ะ [IMG]http://i389.photobucket.com/albums/oo333/nongpuifai_27/plan_bottom-1.jpg[/IMG]

แนะนำให้ใช้การจัดตามบ้านครับ ฮวงจุ้ยบ้านทิศตะวันออก http://www.fengshuiinter.com/node/150

ตามบ้านแปดทิศ ทิศเตาหันไปด้านข้างของบ้าน จะเป็น หมอเทพ หรือ รุ่งเรือง ก็ดีทั้งสองอัน

เรียนถามอาจารย์เทพ บ้านดิฉันเป็นบ้านทิศใต้ ห้องครัวอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เจ้าบ้านรห้สบุคคล 7 อยากรบกวนเรียนถามอาจารย์ ตำแหน่งเตาไฟควรอยู่จุดไหน หันหน้าเตาไปทิศใด ขอบคุณมากค่ะ

ถามอาจารย์ว่า เจ้าบ้านราศีตะวันตก รหัสบุคคล 8 ควรวางตำแหน่งห้องครัว และ เตาไฟไปทิศทางไหนคะ เพราะหลังบ้านพิงทิศตะวันตกค่ะ ขอบคุณค่ะ

คือเจ้าบ้าน ราศีตะวันออก รหัสบุคคล 1 หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ กำลังจะต่อเติมห้องนอนกับห้องครัวด้านข้างทางทิศตะวันตก ประตูห้องนอนหันไปทางทิศเหนือ ติดกับห้องครัวมีฝนังกั้นแต่มีประตูออกทางห้องครัวตามที่กล่าวมา เคาว์เตอร์รูปตัวแอลระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ วางแผนไว้ว่าจะวางซิงค์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (ยืนหันหน้าเข้าหาซิงค์ด้านหลังเป็นทิศตะวันออก)ตรงกับห้องซัก ล้าง และถ้าจะวางเตาไฟหันหน้าไปทางทิศเหนือ(หันหน้าเข้าหาเตาด้านหลังเป็นทิศใต้) ซึ่งเกือบจะตรงกับประตูห้องนอนแต่เยื้องกันนิดหน่อยจะดีหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เพราะตอนนี้ช่างกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าไม่ดีอยากแก้ไขให้ดีค่ะ ขอพระคุณมากค่ะ

คือเจ้าบ้านราศีตะวันออก รหัสบุคคล 1 หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ กำลังต่อเติมห้องนอนกับห้อองครัวด้านข้างบ้านทางทิศตะวันตก คือประตูห้องนอนหันไปทางทิศเหนือ ห้องนอนกับห้องครัวติดกัน มีฝนังกั้นแต่มีประตูออกทางห้องครัวตามที่กล่าวมา เปิดประตูห้องนอนออกมาจะเห็นเคาว์เตอร์รูปตัวแอลระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ วางแผนไว้ว่าจะวางซิงค์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (ยืนล้างจานด้านหลังเป็นทิศตะวันออก) ตรงกับห้องซักล้าง และจะวางเตาไฟหันหน้าไปทางทิศเหนือ(ยืนทำอาหารด้านหลังเป็นทิศใต้) ซึ่งเตาไฟเกือบจะตรงกับประตูห้องนอนแต่เยื้องกันนิดหน่อย จะดีหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ดีจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เพราะตอนนี้ช่างกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าไม่ดีอยากแก้ไขให้ดี ก่อนช่างทำเสร็จค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

เป็นคำถามที่ตอบได้ยาก เพราะตามคำบรรยาย ไม่รู้สภาพที่แท้จริงของห้องครัว และท่อน้ำเดินอยู่แบบไหนก็ไม่ทราบ และยังมีห้องซักล้างอีก

สมมุติถ้าจะเอาแค่ทิศ ผมบอกให้คุณสลับ ซิ้งน้ำกับเตาไฟ มีโอกาสสูงมากที่คุณจะบอกว่าทำไม่ได้ และ ผมเองก็อาจจะพลาดเพราะไม่รู้สภาพแวดล้อมของห้องครัวที่มีท่อน้ำและห้องซักล้างว่ามีสภาพอย่างไร

ที่พอตอบได้ไม่ผิด คือ ถ้ามองจากประตูไปเจอเตา ก็ไม่เหมาะสม ... เตาควรมีส่วนกั้นแยกออกมาเป็นสัดส่วนจากส่วนอื่นของบ้าน

เจ้าของบ้านทั้งสองคน (สามี ภรรยา)ได้รหัสบุคคล 8 กลุ่มทิศตะวันตก ทั้งคู่ กำลังปลูกบ้านอยู่ค่ะ ตามผังบ้านแล้ว หลังบ้านเป็นทิศเหนือ หน้าบ้านเป็นทิศใต้ ขอเรียนถามอาจารย์ ดังนี้ค่ะ 1 ห้องโถงที่ตั้งใจจะวางโต๊ะหมู่บูชานั้น มีพื้นที่สองทิศที่จะตั้งได้ คือ ผนังห้องเป็นทิศเหนือ (ถ้าตั้งที่พระ พระจะหันหน้าไปทางทิศใต้) กับทิศตะวันตก (พระหันหน้าไปทิศตะวันออก) ไม่ทราบว่าจะจัดวางได้หรือไม่คะ 2 ห้องครัว ควรจะวางเตาแก๊ส และอ่างน้ำไว้ทางทิศใด ครัวเป็นรูปตัว L โดยด้านหนึ่งเป็นทิศเหนือ(หลังบ้าน) และอีกด้านเป็นทิศตะวันออก(ด้านข้างบ้าน) ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อาจารย์จะตอบในบอร์ดนี้ หรือทางอีเมล์ luckanawan@yahoo.com ก็ได้ค่ะ

ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอนชั้นสองพอดีค่ะ ถือว่าไม่ดีหรือเปล่าคะ มีวิธีแก้อย่างไรคะ กราบขอบคุณอาจาย์ค่ะ

ดิฉันกำลังจะเปิดร้านอาหารค่ะ เป็นร้านอาหารเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับดิฉัน เกิดวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2518 และส่วนสามี วันอังคาร 24 สิงหาคม 2518 ค่ะ จะรบกวนช่วยหาตำแหน่งที่ตั้งเตา ขอบคุณค่ะ และร้านควรที่จะต้องมีของตกแต่งอะไรที่จะช่วยเสริมให้ดีขึ้นค่ะ (ทั้งคู่ เกิดปีเถาะ)

การหาตำแหน่งเตาในฮวงจุ้ย ไม่ได้ตายตัวครับ ไม่ใช่ทุกบ้าน ทุกร้านค้า จะต้องเหมือนกัน

ขึ้นกับองศาของร้าน และ รูปแบบโครงสร้างของร้านครับ

ของตกแต่งก็บอกไม่ถูกครับ ขึ้นกับรายละเอียด .. แต่ที่แน่ๆ ฮวงจุ้ยไม่ใช่สิ่งที่คนเข้าใจว่า คนเกิดปีนั้นปีนี้จะต้องแขวนโน่นแขวนนี่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ใช่หลักวิชาการฮวงจุ้ยที่แท้จริงครับ

เรียนท่านอาจารย์ ผมกำลังจะตกแต่งครัวซึ่งอยู่ด้านหลังบ้าน ผมขอถามว่า ตำแหน่งเตาตรงกับประตูมีวิธีแก้ฮวงจุ้ยอย่างไรบ้างครับ ที่ใช้ตำแหน่งนี้เพราะว่าเนื้อที่จำกัดครับ ขอบคุณมากครับ

การที่บ้านมีพื้นที่จำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพื้นที่

เหตุผลของการมีพื้นที่จำกัด ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะอนุโลมทำแล้วมาแก้ไข ... การทำไปผิดๆแล้วมาแก้ทีหลังจะยิ่งยุ่งยาก

หากเน้นด้านฮวงจุ้ยก็ควรจัดวางตำแหน่งใหม่ให้ได้ถุกต้องแต่แรกครับ

เรียนท่านอาจารย์ครับ หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรหันโต๊ะหมู่บูชาหันไปทิศไหนดี ตอนนี้ผมหันไปทางทิศตะวันออก แต่ผมดูแล้วมันขัด ๆ กับห้องยังไงไม่ทราบช่วยแนะนำหน่อยครับ

เรื่องการหันทิศพระบูชา คนไทยจะให้ความสำคัญหันตามความเชื่อที่คนรุ่นเก่าสอนต่อๆกันมา มากกว่า จะหันตามทิศแบบฮวงจุ้ย

หรือหากหันตามแบบฮวงจุ้ยก็จะต้องคำนึงไม่ให้ขัดแย้งกับความเชื่อในการหันทิศของพระ คือ ห้ามหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตก

กรณีของบ้านทิศเฉียง จะหันตะวันออกตรงๆ ดูแล้วจะไม่เหมาะ ... จะจัดหันไปทางทิศออกเฉียงใต้ก็ได้ ไม่ถือว่าผิดตามหลักคนไทยนิยม

ส่วนฮวงจุ้ยจะนิยมหันตามทิศที่ส่งเสริมตัวบุคคล มีเขียนสอนไว้แล้วในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์

พื้นหลังบ้านมีถังน้ำดีอยู่ที่พื้นใต้ดินสามารถตั้งเตาแก๊สได้ไหมคับ

ถังน้ำดี มีขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หลังบ้านหรือไม่ครับ

ถังน้ำดีขนาด2000ลิตรหลังบ้านกว้าง2เมตรยาว5เมตรคับ

จากเนื้อความฮวงจุ้ยห้องครัว ไม่ควรสร้างเตาไฟในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ทั้งที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นธาตุดิน ซึ่งธาตุไฟ ส่งเสริมธาตุดิน เพราะเหตุใดจึงไม่สมควรสร้างเตาไฟในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขอคำชี้แนะด้วยครับ

สวัสดีค่ะ เป็นคนตะวันตกรหัส8 บ้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ต้องการต่อเติมครัวหลังบ้าน อยากสอบถามตำแหน่งตั้งเตาไฟค่ะว่าควรอยู่ตรงไหนดี

ตำแหน่งเตาไฟ อ่านบทความนี้  จะมีแนวทางให้ครับ เป็นฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศ

http://fengshuiinter.com/node/593

 

.............