หลักการควบคุม พลังธาตุ

ควบคุมธาตุ พิฆาต

เมื่อเราทราบถึงหลักการก่อเกิดธาตุ หรือ ส่งเสริมธาตุไปแล้ว ตามหลักธรรมชาติเมื่อมีก่อเกิดก็ย่อมมีการทำลาย หรือ ควบคุม ธาตุทั้ง 5 มีการควบคุมซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความสมดุลย์ตามธรรมชาติ โดยมีหลักการดังนี้

  • ธาตุดิน พิฆาต ธาตุน้ำ
  • ธาตุทอง พิฆาต ธาตุไม้
  • ธาตุน้ำ พิฆาต ธาตุไฟ
  • ธาตุไม้ พิฆาต ธาตุดิน
  • ธาตุไฟ พิฆาต ธาตุทอง

ถ้าเราจำวงจรก่อเกิดธาตุได้ จะพบว่า การพิฆาตนั้นจะถัดออกไปหนึ่งตำแหน่ง เช่น

ธาตุน้ำก่อเกิดธาตุไม้ ... ธาตุไม้ก่อเกิดธาตุไฟ

ธาตุน้ำ พิฆาต ธาตุไฟ

การพิฆาต หรือ ควบคุม เป็นหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งในหลักเบญจธาตุที่ต้องจดจำให้เข้าใจ เพราะจะมีในการใช้ในโหราศาสตร์จีนแขนงต่างๆ รวมถึงในการปรับแก้ฮวงจุ้ยก็มีการใช้หลักการควบคุมธาตุมาปรับแก้ฮวงจุ้ยด้วยเช่นกัน

เมือเราได้ศึกษาโหราศาสตร์จีนลึกๆลงไป ล้วนเกี่ยวเนื่องกับหลักเบญจธาตุ เยงแต่จะนำมาพิจารณาในลักษณะใดเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น 10ราศีฟ้า 12ราศีดิน หรือ 64ข่วย ก็ล้วนแต่เป็นหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบธาตุ

แหล่งที่มา : ฮวงจุ้ย GMA http://www.gma108.com/node/19

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: