ประวัติ เว็บไซต์

ประวัติเว็บไซต์ฮวงจุ้ยอินเตอร์

ผู้ก่อตั้ง : อาจารย์ เทพ เกษมพรรณราย

แรงบันดาลใจ : เกิดจาก ความรักในโหราศาสตร์จีนและการแบ่งปัน

ระยะเวลา: เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจาก 108 ฮวงจุ้ย บ้านและสวนhttp://home.nakusol.comจนพื้นที่และแบนวิชของเว็บไซต์ เกินขีดจำกัดกว่าเท่าตัว เพื่อรองรับขีดจำกัด จึงได้ขยายออกมาเป็น ฮวงจุ้ยอินเตอร์ http://www.fengshuiinter.com ดังในปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2547 เว็บไซต์แห่งแรก ที่เปิดให้ใช้ กลุ่มโปรแกรมโหราศาสตร์จีน ภาษาไทย แบบออนไลน์ คำนวณโดยใช้ ปี พ.ศ. แบบที่คนไทยใช้ พร้อมแนะนำพื้นฐานทฤษฎี และการใช้งานเบื้องต้น
 • พ.ศ. 2549 ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของฮวงจุ้ยเมืองไทย ที่มีการเปิดสอน หลักสูตรออนไลน์ การเรียนแบบ correspondence course เช่นเดียวกับที่มีในต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ศึกษาทางไกลได้จากทุกสถานที่ ปัจจุบันมีผู้ศึกษาจาก กรุงเทพ จังหวัดต่างๆ รวมถึง ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ สวิตเซอรฺ์แลน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

เบอร์โทรศัพท์ :

วาทะจากผู้ก่อตั้ง

“ การได้รับผลตอบแทนเพราะทำความดี มีคุณค่ากว่า การทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน ”

หลักวิชาที่ศึกษา

หลักวิชาโหราศาสตร์จีนที่ อ.เทพ ศึกษามาในช่วงเวลาเกือบ 30 ปี

 1. ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก
 2. ฮวงจุ้ย ซำง้วน 64 ข่วย
 3. ฮวงจุ้ย ซำง้วน ดาว 9 ยุค
 4. ฮวงจุ้ย ชัยภูมิอิมเอี้ยง 24 ทิศ
 5. ฮวงจุ้ย ชัยภูมิกระแสปราณ
 6. ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง 64 ข่วย
 7. ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง ลิ่วฝา 6 หลัก
 8. ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง ดาวเหิน 9ยุค / ระบบดาวเอียง 3 ระบบ
 9. ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคง ดาวม่วงขาว
 10. ฮวงจุ้ย โป๊ยแทะ บ้านแปดทิศ  และ ขั้นสูง 24 ทิศ
 11. ดวงจีน โป๊ยยี่สี่เถียว ระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง
 12. ดวงจีน โป๊ยยี่สี่เถียว ระบบจับซิ้ง
 13. ดวงจีน ระบบ จี๋มุ้ยเต๋าซิ่ว
 14. ระบบฤกษ์ยาม ซาฮะสี่เก็ก ซำง้วน เต๋าซิ่ว ฤกษ์แต่งงาน ฯลฯ
 15. อี้จิง