ซาฮะ

ฮวงจุ้ยคลาสสิก


ในระดับที่สูงขึ้นมาจะเป็นวิชาฮวงจุ้ยดั้งเดิม หรือ ฮวงจุ้ยคลาสสิก ... หนึ่งในนั้นคือ ฮวงจุ้ยสำนัก ซี้เก็ก เป็นหลักวิชาขั้นสูงอย่างหนึ่งในระบบฮวงจุ้ย เป็นระบบวิชาฮวงจุ้ยมาตราฐานที่ได้รับการยอมรับของนักวิชาการหรือซินแส สำนักนี้มีการเรียกออกเสียงในหลายๆชื่อ เช่น ซาฮะ ซำฮะ ซานฮะหรืออาจจะเรียกยาวขึ้นโดยเติมคำว่า ซี้เก็ก หรือ สี่เก็ก เข้าไปในตอนท้าย เช่น ซาฮะซี้เก็ก

สำนักซาฮะซี้เก็ก เป็นวิชาฮวงจุ้ยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบการผูกดวงจีนโปยยี่สี่เถียวมากที่สุด มีการใช้ ราศีฟ้า และ ราศีดิน จากเวลาเกิดของบุคคล โดยการผูกดวงจีน มาหาดิถี ธาตุสำคัญ แล้วนำมาเชื่อมโยงกับพลังทิศทางของกระแสแม่เหล็กโลก

แนววิชาการโดยคร่าวๆ


ซาฮะ แปลว่า สามหน่วย หรือ สามประสาน

คำว่า ซี้เก็ก หรือ สี่เก็ก หมายถึง เก็กของธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ

ไตรภาคี

ทฤษฎีของซาฮะซี้เก็ก ขึ้นกับ การผสาน 3 เหลี่ยม จำนวน 4 ชุดซึ่งมีอยู่ใน ราศีดินทั้ง 12 ราศี เราจะสังเกตุง่ายๆว่า ราศีดิน 12 ราศีนั้นจะแทนด้วย สัตว์ 12 ชนิดคือ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน หรือที่คนคุ้นเคยว่าเป็น 12 ปีเกิดนั่นเอง คือ

ชวด Zi จื้อ ฉลู Chou ทิ่ว ขาล Yin อิ้ง เถาะ Mao เบ้า มะโรง Chen ซิ้ง มะเส็ง Si จี๋ มะเมีย Wu โง่ว มะแม Wei บี่ วอก Xin ซิม ระกา You อิ้ว จอ Xu สุก กุน Hai ไห

เราแบ่ง 12 ราศี จากการรวมตัวออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามหลักการไตรภาคีคือ

ชวด, มะโรง, วอก = น้ำ

เถาะ, แพะ, กุน = ไม้

ขาล, ม้า, สุนัข = ไฟ

ฉลู, มะเส็ง, ระกา = ทอง

12 วงจรชีวิต

ทั้ง 12 ราศี นั้นยังแบ่งออกเป็น ช่วงวงจรชีวิต 12 ระยะชีวิตคือ:

[1] กำเนิด

[2] ชำระล้าง

[3] แต่งตัว

[4] ผู้ใหญ่

[5] รุ่งเรือง

[6] เสื่อมถอย

[7] ป่วย

[8] ตาย

[9] ฝัง

[10] เสื่อมสลาย

[11] ปฏิสนธิ

[12] ตั้งครรถ์

24 ขุนเขา

การเติมราศีฟ้า 8 ราศีจาก 10 ราศีและ 4 ข่วยจากมุมปากัว เราจะได้ทั้งหมด 24 กลุ่มองศาหรือเรียกว่า 24 ภูเขาที่เราพบบนเข็มทิศจีน จะมีธาตุน้ำ 6ส่วน ธาตุไฟ 6ส่วน ธาตุไม้ 6ส่วนและธาตุทอง 6ส่วน การจะเลือกวางประตู เตาไฟ ห้องนอน ต้องเลือกวางตรงตำแหน่งวงจรชีวิตที่ดี

สรุป

วิช่าในระบบของสำนักซาฮะซี้เก็ก ยังแบ่งออกเป็นหลายระดับชั้น ตั้งแต่ขั้นง่ายๆ ไปจนถึงขั้นซับซ้อน ไม่ได้ง่ายๆเหมือนที่หลายคนเข้าใจหรือได้ยินมา โดยแบ่งภาควิชาออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคฟ้า ภาคดิน และภาคมนุษย์ ในแต่ละภาคยังแบ่งย่อยลงไปละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ วิชาที่หลายๆคนเคยได้ยินกันบ่อย เช่น ฮวงจุ้ย 60มังกร, ฮวงจุ้ย 72มังกร ,ฮวงจุ้ย 120มังกร,8 ทิศวิบาก, 24ทิศวิบาก, ทางน้ำอสูร ตลอดจนทิศทางอสูร และอื่นๆอีกมาก ล้วนเป็นวิชาที่อยู่ในระบบของสำนัก ซาฮะซี้เก็ก

ในบทความนี้เป็นเพียงภาพรวมของวิชาในสำนักซาฮะซี้เก็กเท่านั้น