ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน โต๊ะเรียน เสริม การศึกษา

การจัด ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน โต๊ะเรียน เพื่อความก้าวหน้า


education2.jpg

หนึ่งในหลายๆวิธี ที่ใช้ในการ จัดฮวงจุ้ย เพื่อเสริมสติปัญญา ในด้านการศึกษา คือ การนำ ดวงจีน มาประสานกับ ฮวงจุ้ย เพื่อเทียบกับหลักสถิติ หาตำแหน่งดาว เทพบัณฑิต หรือ ดาวบุ่งเชียง ประจำบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล

นอกจากใช้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังสามารถใช้กับบุคคลที่ทำงานแล้ว หรือ ผู้บริหาร ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ เพราะในชีวิตจริงทุกๆคนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา หลายๆท่านทำงานมานานชักจะเริ่มหมดไฟ เบื่อหน่ายการเรียนรู้ อาจจะลองใช้ดู เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพ

หลักการ แบ่งกลุ่มบุคคล กำหนดทิศ


การแบ่งบุคคล จะแบ่งออกเป็น บุคคล 10 กลุ่ม ตามรหัสราศีบน ของปีเกิด คือ กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ แก ซิง ยิ้ม กุ่ย ซึ่งคุณสามารถหาได้จากโปรแกรมผูกดวงจีน โดยดูที่หลักปี ตัวธาตุที่อยู่ด้านบนว่าเป็นธาตุอะไร หรือ วิธีคิดลัด คือ การนำหลักหน่วยของ ปี พ.ศ.ที่เกิด มาลบด้วย 6 ได้เศษเท่าไร นำไปเรียงเทียบลำดับกับ 10 ราศีบน

เช่น หากคุณเกิดใน ปี พ.ศ. 2529 เลขรหัสของคุณ คือ 9– 6 = 3 นำเลข 3 ไปเทียบลำดับ คือ กะ อิก เปี้ย จะได้รหัสราศีบนปีเกิด คือ เปี้ย

กรณีที่เลขหลักหน่วย น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 6 ให้เพิ่มด้วย 10 ก่อนนำไปลบด้วย 6 เช่น

 • หากคุณเกิดใน ปี พ.ศ. 2522 เลขรหัสของคุณ คือ 2– 6 = ( 12 – 6 ) = 6 นำเลข 6 ไปเทียบลำดับ คือ กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ จะได้รหัสราศีบนปีเกิด คือ ดินกี้
 • ถ้าปีเกิดเป็น 2526 รหัส คือ 16-6 = 10 นำไปเทียบลำดับ 10 คือ น้ำกุ่ย
 • ถ้าเกิดปี 2540 เลขรหัสคือ 10-6 = 4 นำไปเทียบลำดับ คือ ไฟเต็ง

การนับปี อย่าลืมว่า การนำปีแบบจีนนั้น จะเริ่มนับปีใหม่ ประมาณวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ไม่ใช่ 1 มกราคม

เมื่อได้ตัวเลขแล้ว จากนั้นนำไปเทียบ ตัวเลขสำเร็จรูป ดังนี้

 • 1 กะ ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 150 องศา
 • 2 อิก ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศใต้ 180 องศา
 • 3 เปี้ย ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 240 องศา
 • 4 เต็ง ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันตก 270 องศา
 • 5 โบ่ว ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 240 องศา
 • 6 กี้ ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันตก 270 องศา
 • 7 แก ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 330 องศา
 • 8 ซิง ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศเหนือ 0 องศา
 • 9 ยิ้ม ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 60 องศา
 • 10 กุ่ย ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศตะวันออก 90 องศา

วิธีการ จัด ตั้ง โต๊ะ

พื้นที่

จากตัวอย่าง เราจะทราบว่า รหัสราศีบนปีเกิด คือ กี้ จะมีทิศการศึกษาอยู่ทางทิศอิ้ว หรือ ตะวันตก 270 องศา

education1.jpg

จากนั้นนำเข็มทิศไปวัดจากกึ่งกลางห้อง ดูว่าองศา 270 อยู่ทางส่วนใด คุณก็สามารถตั้งโต๊ะตรงตำแหน่งนั้น ทุกๆครั้งที่คุณมานั่งโต๊ะก็จะได้รับพลังของดาวบัณฑิต สมองปราดเปรื่องแจ่มใส สติปัญญาดี ความจำดี มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีสมาธิในการศึกษา

จากรูป ตัวอย่างการตั้งที่ทิศ 270 ทิศอิ้ว ตะวันตก สำหรับ ราศีฟ้า เลข 6 หรือ กี้

ชัยภูมิ

นอกจากจะทราบตำแหน่งการรับพลังแล้ว คุณควรมีอุปกรณ์ เพื่อสร้าง ชัยภูมิ กระตุ้นพลังปราณดาวการศึกษานี้วางไว้บนโต๊ะด้วย เช่น ดินสอ 4 แท่ง ตั้งไว้ในที่ใส่ดินสอ

ฤกษ์ยาม

หากคุณต้องการความสมบูรณ์ของการตั้งโต๊ะ ก็ควรหาฤกษ์ยามที่ส่งเสริมทิศนั้น ใช้เป็นเวลาเริ่มต้นในการเริ่มนั่งครั้งแรก เช่น ตั้งทิศอิ้ว ก็ใช้ฤกษ์ที่มีพลังส่งเสริมธาตุของ อิ้ว หรือ ธาตุทอง

เมื่อกล่าวถึง ฤกษ์ยาม ก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงข้อห้ามของฤกษ์ยาม คือ ทิศอสูร ทิศแตก หากทิศที่จะตั้งโต๊ะเป็น ทิศอสูร ทิศแตก ไม่สามารถนำมาใช้ได้ และ ฤกษ์ยามที่เริ่มนั่งก็ห้ามมีทิศต้องห้ามด้วยเช่นกัน บุคคลส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความสำคัญของ ฤกษ์ยาม หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า จังหวะแห่งพลังงาน ทำให้หลายๆคนที่ได้รับเคล็ดฮวงจุ้ยต่างๆไปนั้น ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง หรือบางคนเรียกว่า โชคช่วย คือ บังเอิญได้ช่วงฤกษ์ยามที่เหมาะสมพอดี แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเช่นนั้น

บทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำพลังงานจากดาวบุ่งเชียงมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ซินแสหลายๆท่านนิยมใช้ ลองนำไปเป็นในแนวทางในการ ตั้งโต๊ะเรียน หรือ โต๊ะทำงาน ตามความเหมาะสม

มุมฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Comments

update 28 มีนาคม เพิ่มเติมตัวอย่าง กรณีที่เลขหลักหน่วย น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 6 หรือเท่ากับ 0 ตามคำแนะนำจากอีเมล์ ของคุณ RC

ดิฉันลยเลขแล้ว ติดลบนะค่ะ เกิดเดือน วันที่ แปด เดือน มกราคม ตามหลังจีนเกิดมีมะโรง รหัสบุคคลคือ สาม เมื่อนำมาลบ กับ หก แล้ว ติด ลบ ทำยังไงดีค่ะ

จากข้อมูลที่คุณให้มา ไม่ใช่แนวทางของบทความ ไม่สามารถช่วยคำนวณได้

แต่โดยทั่วไป ตัวเลขจะไม่มีติดลบครับ ให้บวก 10 ตามบทความครับ

วิธีนี้เป็นวิธีคิดลัดเท่านั้น จะใช้โปรแกรมผุกดวงจีนก็ได้

การนั่งหันหน้า หรือหันหลัง ให้ทิศนั้น มีผลมั้ยคะ

ทิศนั่ง เน้นที่ทิศนั่งพิงเป็นหลัก

หมายถึงว่า คำนวณได้เท่าไหร่ ให้ตั้งโต๊ะหันหลังพิงในทิศนั้น ใช่มั๊ยคะ

ควรนำสิ้งใดเข้าไปวางที่โต๊ะก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความราบรื่นในการทำงานคะ ขอบคุณมากคะ

ควรนำสิ่งใดมาวาง หรือตั้งไปในทางทิศใด ดิฉันเกิดปีกุน วันอังคารคะ

คือ งงค่ะ ว่า วิธีคิดที่บอกว่า เอาปีพ.ศ.ลบกับเลข 6 จะได้ตัวเลขนี้ แล้วเวลากรอกวันเดือนปี ลงไป ทำไม ได้ไม่ตรงกัน ตกลงว่าใช้หลักการไหนค่ะ เพราะถ้าคำนวณผิด ทิศจะผิดทันทีแทนที่จะดีกลับจะเป็นผลร้าย หมายถึง ปี 15-6 = 9 แต่เวลาใส่ข้อมูลของเว็บจะคำนวณให้ ได้เลข 5แต่บอกว่าผู้หญิงให้ใช้เลข 8 ยิ่งงงไปใหญ่เลยค่ะ ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ช่วยตอบด่วนนะค่ะ เพราะกำลังจัดโต๊ะทำงานและoffice ใหม่ค่ะ

หรือที่การคำนวณไม่ตรงกันเป็นเพราะว่า การกำหนดทิศบุคคล ของ บ้าน กับ โต๊ทำงาน ไม่เหมือนกันหรือป่าวค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

คือ งงค่ะ ว่า วิธีคิดที่บอกว่า เอาปีพ.ศ.ลบกับเลข 6 จะได้ตัวเลขนี้ แล้วเวลากรอกวันเดือนปี ลงไป ทำไม ได้ไม่ตรงกัน ตกลงว่าใช้หลักการไหนค่ะ เพราะถ้าคำนวณผิด ทิศจะผิดทันทีแทนที่จะดีกลับจะเป็นผลร้าย หมายถึง ปี 15-6 = 9 แต่เวลาใส่ข้อมูลของเว็บจะคำนวณให้ ได้เลข 5แต่บอกว่าผู้หญิงให้ใช้เลข 8 ยิ่งงงไปใหญ่เลยค่ะ ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ช่วยตอบด่วนนะค่ะ เพราะกำลังจัดโต๊ะทำงานและoffice ใหม่ค่ะ

หรือที่การคำนวณไม่ตรงกันเป็นเพราะว่า การกำหนดทิศบุคคล ของ บ้าน กับ โต๊ทำงาน ไม่เหมือนกันหรือป่าวค่ะ

ที่ว่าได้เลข5 และเลข 9 ไม่ตรงกันนั้น เนื่องจากเป็นฮวงจุ้ยคนละระบบ และแนวคิดคนละแบบ

ตามบทความที่เขียนข้างบน เป็นฮวงจุ้ยระบบซาฮะ ใช้ดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว โดยปกติจะต้องใช้โปรแกรมผูกดวงจีน http://www.fengshuiinter.com/node/194?แล้วดูราศีบนของหลักปีเกิด? แต่เพื่อความง่ายเราสามารถคำนวณลัดได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม คือ วิธีการคิดตามที่ได้อธิบายไปในบทความ เป็นวิธีการคิดลัดโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

คุณคำนวณได้เลข 9 หมายถึง ราศีบนของปีเกิด คือ ธาตุน้ำยิ้ม ซึ่งธาตุน้ำยิ้มจะเรียงอยู่ในอันดับที่ 9 หากท่องตามลำดับ คือ กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ แก ซิง ยิ้ม กุ่ย

หากใช้โปรแกรมผุกดวงจีนช่วยคำนวณ จะได้ตรงกัน คือ ราศีบนของปีเกิด พ.ศ.2515 คือ ธาตุน้ำยิ้ม

ส่วนที่ว่า เลข 5 เปลี่ยนเป็น8 คือ รหัสบุคคลในระบบฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ เป็นคนละวิชากับซาฮะ และไม่นำมาใช้กับการจัดฮวงจุ้ยที่เขียนไว้ให้ในบทความนี้

การจะนำฮวงจุ้ยหลายระบบมาใช้รวมกัน ไม่ได้มีข้อห้าม เพียงแต่ควรเข้าใจรายละเอียดในแต่ละระบบให้ชัดเจนก่อน

เป็นการดีแล้วครับ ที่สงสัยแล้วสอบถาม

 

กรอกข้อมูลในเว็บและให้เครื่องคำนวณให้ได้ครับ ให้ถือตามที่เครื่องคำนวนให้น่าจะถูกต้องกว่า ถ้าหากคำนวนได้ 5 ผู้หญิงให้ถือเป็น 8 ครับ ส่วนที่คุณได้เลขแตกต่างกันออกไปนั้น อาจเป็นเพราะวันก่อนของคุณก่อนตรุษจีนหรือไม่ ถ้าหากก่อนตรุษจีน ต้องใช้หมายเลขรหัสปีของปีที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะขอถามฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานและห้องทำงานด้วยค่ะ อ่านแล้วก็งงค่ะวิธีลบและธาตุค่ะและขอความกรุณาช่วยเหลือเรื่องทิศทางการตั้งโต๊ะแก้เคล็ดลับขอสิ่งดีๆเข้ามาในการทำงานด้วยเถอะค่ะ,เหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานค่ะ,จะทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค์ไม่ว่าทราบว่ามาจากสาเหตุใด ? เหนื่อยและท้อค่ะ ปีเกิดของดิฉันปีกุนค่ะ พศ 2514 เดือนสิงหาคมค่ะ.

2514 คือ 14-6 ได้ 8 หมายถึง ซิง 8 ซิง ตำแหน่ง ตั้งโต๊ะ สำหรับ เรียน หรือ ทำงาน คือ ทิศเหนือ 0 องศา ปีเกิด คือ ซิงไห เป็นปีหมูทอง

ขอบคุณมากค่ะจะจัดโต๊ะทำงานใหม่ค่ะแล้วถ้าได้ผลอย่างไรแล้วจะบอกให้ทราบค่ะ

จากโปรแกรมคำนวณให้ดูที่ดิถีธาตุหรือว่าเบญจธาตุคะ

จากโปรแกรมดูที่หลักปีครับ หรือ ใช้การคำนวณที่มีเขียนสอนไว้แล้ว

อยากจัดห้องทำงานใหม่ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร ไม่เคยทราบเรื่องฮวงจุ้ย ได้เรื่องทิศ 0องศาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไปคะ

ตอนนี้นั่งอยู่ห้องทำงานเล็กๆ กั้นเป็นฉาก ด้านหน้าตรงข้ามโต๊ะทำงานเป็นเสาปูนใหญ่มากโอบกอดได้ ข้างบนเป็นคานแต่มองไม่เห็นเพราะฝ้ากั้นปิดเรียบเสมอกันทั้งห้อง ตำแหน่งที่นั่งหันหน้าตรงเสาพอดี ข้างบนศีรษะเป็นคานพอดีด้วย พอมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ ทุกวันนี้ตนเองมีความมั่นใจเรื่องการทำกรรมดี พยายามทำแต่กรรมดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น ทำบุญบ่อยๆเมื่อมีโอกาส ขอรบกวน ให้ข้อแนะนำในการแก้ไขด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ช่วยแก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้หน่อยนะคะ เกิดเดือน 9 ปี 2519 ค่ะ ทำงานเป็นหัวหน้าบัญชี ที่ใหม่เจ้านายต้องให้นั่งตรงนี้ย้ายไม่ได้ค่ะ มีรายละเอียดดังนี้ ต้านขวาตรงกับประตูทางเข้าที่ปิดเปิดได้ ประตูอยู่ทางทิศใต้ไม่มีอะไรกั้น โต๊ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (โต๊ะทำงานหันหน้าชนกันกับลูกน้อง) ด้านซ้ายเป็นโต๊ะเลขาฯของเจ้านาย ด้านหลังเป็นประตูทางเข้าห้องกินข้าว+ครัว มีความรู้สึกว่าไม่ดีเลยค่ะ ทำงานมา 10 ปี หลายที่ ไม่เคยมีที่ไหนให้บัญชีนั่งด้านหน้าของสำนักงาน (ตอนนี้หน้าที่หลักเป็นด้านรับเงิน และ ทำด้านบุคคลด้วย รวมทั้งการทำรายงานส่งเจ้านาย) เจ้านายจะมองเห็นเราทางด้านซ้ายมือค่ะ ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขที่สามารถทำได้ให้หน่อยนะคะ

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่กล่าวถึง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม หากเราไม่สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ ก้ไม่มีสิทธิ์จะจัดฮวงจุ้ย อย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีการตั้งวัตถุมงคลใดๆ เพื่อช่วยจัดฮวงจุ้ยได้ จะมีแต่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แนะนำให้เจรจากับหัวหน้างาน ในการจัดซื้อแผงกั้น พาติชั่น ที่ออฟฟิตนิยมใช้กันมาตั้งกั้นในจุดที่คุณรู้สึกไม่ดี จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นครับ

ทางผมจะย้ายoffice ใหม่ ไม่ทราบว่าวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันขนย้าย และวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันเริ่มเปิดงาน จะได้ไหม การจัดห้องทำงานผมต้องนั่งมุมไหนของห้องถึงจะดี ประตูของห้องอยู่ทางทิศเหนือ จะเป็นห้องทำงานรวมนั่งในห้องเดียวกัน ผมเกิดวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ

คุณ Pom_wit วัดจากเข็มทิศดีๆนะครับ ให้ 0 องศา ให้โต๊ะทำงานอยู่ทางทิศเหนือครับ

เกิด พศ 2530 คำณวนยังงัยคะ และจะหันโต๊ะทำงานไปทางไหนดีคะ

งงค่ะว่าจะให้ตั้งโต๊ไว้ทางทิศนั้นแล้วให้เราหันหน้าเข้า หรือจะให้เราตั้งโต๊เอาไว้แล้วเราหันหลังเข้า

ตามหลักฮวงจุ้ยตามมาตราฐานแต่เดิม ทิศการนั่งจะใช้ทิศหลังพิง ครับ

โต๊ะทำงานย้ายที่ใหม่คะ ห้องทำงานอญุใต้สระว่ายน้ำคะ เวลาทำงานจะได้ยินเสียงน้ำตลอดเลยคะ ทำงานโรงแรมคะ ช่วยบอกวิธีแก้ได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

เรื่องเสียงรบกวน ไม่ได้อยู่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยที่สามารถจะแก้ไข  เช่น

* สุนัขบ้านข้างๆเห่าส่งเสียงดังเป็นประจำ ... ในวิชาฮวงจุ้ยไม่มีหลักการแก้ แต่การคุยกับเพื่อนบ้านให้ช่วยแก้ปัญหาจะเป็นทางออกที่ดี

* กรณีของคุณ การใช้ฉนวนบุกันเสียงสามารถช่วยได้ แต่เจ้าของสถานที่จะยอมลงทุนหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ห้องนอนที่อาศัยอยู่เป็นทั้ง ห้องนอน อ่านหนังสือ เเละเล่นคุมพิวเตอร์ เเต่หลังห้องอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีหน้าต่างอยู่ด้วย จะจัดห้องยังใงให้ ส่งเสริม ทั้ง การเรียน การเงิน ความรัก เเละการพักผ่อนครับ