ที่มา 24 ขุนเขา

 

24 ขุนเขา หรือ 24 ทิศทาง ในระบบฮวงจุ้ย กล่าวได้ว่าเป็นพื้นฐานของผู้ศึกษาฮวงจุ้ยทุกคน ที่ต้องรู้จักและใช้กันอยู่เป็นประจำในการพิจารณาฮวงจุ้ย และมีบรรจุไว้ใน หล่อแก หรือ เข็มทิศที่ซินแสใช้กัน

24direction4.jpg

หากจะกล่าวถึง 24 ขุนเขา อย่างน้อยควรย้อนไปถึง ฮวงจุ้ยระบบซาฮะ ถึงแม้ฮวงจุ้ยระบบเหี่ยงคง ดาวเก้ายุค ที่หลายคนคุ้นเคยจะมีการใช้ 24 ขุนเขาและรายละเอียดการใช้แตกต่างจากซาฮะ แต่ก็เป็นการพัฒนาจากพื้นฐาน 24 ขุนเขาเดิม โดยก่อนหน้านั้นมีการใช้ 24 ขุนเขาอยู่แล้วในระบบฮวงจุ้ย คือ ระบบซาฮะ หรือ ซำฮะ

ระบบซาฮะ จะมีสามวงหลัก คือ วงฟ้า วงดิน และ วงบุคคล (มนุษย์) แต่ละวงแบ่งออกเป็น 24 ส่วน หรือ 24 ขุนเขา ... กล่าวว่า วงฟ้า และวงดินเป็นผลงานการคิดค้นพัฒนาของ หยางกง

สมัยหยางกงในเริ่มแรกนั้น วงดินจะมีเพียง 12 ราศีดิน หรือ 12 นักษัตร ( รวม 12 ช่อง ) และ วงฟ้าจะมีเพียง 8 ราศีบนและ 4 ข่วย รวม 12 ช่อง

มาถึงตอนนี้ หลายคนอาจจะมีคำถามในใจ ถึงสองคำถามว่า ทำไมวงฟ้าถึงมีเพียง 8 ราศีบน เพราะในดวงจีนเคยรู้มาว่า ราศีบนจะมี 10 ตัว เหตุใดจึงเหลือเพียง 8 ตัว และ 4 ข่วยมาจากไหน

การจะตอบคำถามนี้ ต้องย้อนกลับไปที่จุดต้นกำเนิด คือ ผังเหอถู และ ผังหลอซู ซึ่งเป็นพื้นฐานของฮวงจุ้ยทุกสำนัก ทุกระบบ เพราะวงฟ้ามีต้นกำเนิดมาจากผังทั้งสองนี้

8 ราศีบน นำมาจากผังเหอถู ซึ่งเดิมมี 10 ราศีบนครบ คือ กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ แก ซิง ยิ้ม กุ่ย แต่เนื่องจาก โบ่ว กี้ เป็นธาตุดินอยู่ศูนย์กลาง เวลานำมาเข้าในวงกลม จึงไม่ปรากฎอยู่ในขอบวง ทำให้เหลือเพียง 8 ราศีบน

ผังหลอซู จะมี 4 ข่วย และ 4 ทิศตรง คือ ข่วยเคี้ยง ข่วยกึ่ง ข่วยสุ่ง ข่วยคุง กับ 4 ทิศตรง คือ จื้อ โง่ว เบ้า อิ้ว

กลับมาเข้าเรื่องต่อ เกี่ยวกับ หยางกง และ 24 ขุนเขา

หยางกงพบว่า วงฟ้าและวงดิน ที่ใช้อยู่เดิมไม่มีความแม่นยำเพียงพอในการวัดพลังมังกรและพลังน้ำ จากการรวบรวมข้อมูลจึงได้ทดลองเอา พลังจากฟ้า พลังจากดิน รวมเข้าด้วยกัน เกิดเป็น 24 ขุนเขา ซึ่งสามารถวิเคราะห์พลังมังกร และพลังน้ำ ได้ตรงความเป็นจริงมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิด 24 ขุนเขาในระบบฮวงจุ้ยที่ซินแสทุกคนใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

หยางกง ไม่ได้กำหนด อิมเอี้ยง ของ 24 ขุนเขา ... คุณคิดว่า อิมเอี้ยง 24 ขุนเขา มาจากหลักการอะไร? (คิดเป็นการบ้าน)

เมื่อเข้าใจที่มาของ 24 ขุนเขา ประกอบกับพื้นฐานฮวงจุ้ยอื่นๆ จะเข้าใจสิ่งต่างๆตามมา เช่น เหตุผลใดบางช่วงองศามังกรถึงไร้พลัง หรือ ขาดพลังแห่งความรุ่งเรือง