ฮวงจุ้ย และ ชี่

 

เมื่อเราศึกษาฮวงจุ้ย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ ลักษณะ คุณสมบัติ โดยธรรมชาติของชี่ ถ้าหากเราไม่ทราบธรรมชาติของชี่ในหลายๆสถานะการณ์เราจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้

ประเภทของชี่

ตามสมมุติฐาน กล่าวว่า ชี่ มีสองประเภท

  1. ประเภทที่สามารถสัมผัสได้
  2. ประเภทสัมผัสไม่ได้

เมื่อเรากล่าวว่า บ้านหลังหนึ่งดูเหมือนมีฮวงจุ้ยที่ดีนั้น เราหมายถึงมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม บ้านออกแบบมาอย่างสวยหรู มีความสว่างและอากาศบริสุทธิ์ มีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างดีให้พลังงานไหลเวียนอย่างราบรื่น โดยสรุปคือ บ้านนี้ดูสะดวกสบายและน่าอยู่อาศัย

จากประสพการณ์ที่ผ่านมา พบว่า ถึงแม้บ้านหลังหนึ่งดูผิวเผินเหมือนจะมีฮวงจุ้ยที่ดี แต่บุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นยังคงมี ความโชคร้ายด้านสุขภาพ โชคลาภไม่ดี และ ขาดบารมีในสังคม ดังนั้นความโชคร้ายต่างๆต้องมาจากบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อให้เกิดขึ้น

ชี่ที่สัมผัสเห็นได้นั้นจะมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้าน. ตามคุณสมบัติของชี่

  • ชี่นั้นไปตามการเคลื่อนไหวของอากาศ .
  • ชี่นั้นจะกระจายเมื่อโดนลมพัดที่แรง .
  • น้ำสามารถเก็บกักชี่ไว้ได้ .
  • สิ่งกีดขวางสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของชี่.

ดังนั้นคำถามที่น่าสนใจคือ อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของชี่ตามที่กล่าวมา

ถ้าเรายึดติดและเถรตรงกับคุณสมบัติของชี่ตามที่กล่าวมาแล้ว ชี่ก็จะไม่ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้

  1. แสง เนื่องจากแสงไม่ต้องการตัวกลางเป็นสื่อในการเคลื่อนที่ และไม่กระจายตามลม
  2. สนามแม่เหล็ก เนื่องจากไม่เคลื่อนที่ไปกับลม และไม่กระจายตัวเมื่อลมพัด

การจัดพลังงานชี่ ตามความหมายจึงต้องมีความยืดหยุ่น เพราะเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า แสงและ สนามแม่เหล็ก เป็นส่วนหนึ่งของฮวงจุ้ย ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงชี่ เราจึงรวมความถึงพลังงานทุกอย่างให้อยู่ในส่วนชี่ที่สัมผัสได้ จริงๆแล้ว ชี่ที่สัมผัสได้รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถรับรู้สัมผัสได้ว่ามันมีอยู่

ในส่วนของชี่ที่เราสัมผัสไม่ได้นั้น คือ สิ่งที่สัมผัสทั้ง 5 ไม่สามารถสัมผัสแต่รับรู้ได้จากปรากฎการณ์แปลกๆที่ปรากฎผ่านทางสัมผัสทั้ง5

ฮวงจุ้ยคือการศึกษาเกี่ยวกับชี่ ว่า ชี่เคลื่อนไหวอย่างไร ชี่นั้นมีอาณาเขตอย่างไร ชี่ก่อให้เกิดปฏิกริยาต่างๆอย่างไร ละชี่มีผลกระทบกับชีวิตมนุษย์อย่างไร หรือจะกล่าวว่า ฮวงจุ้ยก็คือการศึกษาเทคนิคการเปลี่ยนชี่ในสถานที่ให้บุคคลที่อยู่มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง

การศึกษา ชี่ที่สัมผัสได้นั้น ในอดีตเรียกกันว่า Xing Fa หมายถึงวิธีใช้รูปแบบ หรือ เรียกกันว่า การดูชัยภูมิ หรือ ชัยภูมิ ฮวงจุ้ย

การศึกษา ชี่ที่สัมผัสไม่ได้ เป็นการศึกษาแผนที่ของชี่ในบ้าน หมู่บ้าน ประเทศ โดยไม่เกี่ยวข้องกับชัยภูมิ วิธีการนี้เรียกว่า Li Fa หมายถึง วิธีคณิตศาสตร์ หรือ วิธีคำนวณปราณ เป็นวิธีที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวของชี่ ซึ่งจะมีประกอบอยุ่ในระบบฮวงจุ้ยต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค / ฮวงจุ้ย ซาฮะ / ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ / ฮวงจุ้ย 64 ข่วย

ในภาวะที่แท้จริงจะมีทั้งชี่ที่สัมผัสได้ละชี่ที่สัมผัสไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำปฏิกริยาซึ่งกันและกัน ดังนั้นถ้าเราละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทำให้การศึกษาไม่สมบูรณ์

ชนิดของชี่

ชี่ร้ายและชี่ที่ดี

ชี่ นั้นมีอยู่ 2 ชนิดตามผลที่ก่อเกิด คือ ชี่ที่เป็นมงคลและชี่ที่ร้ายหรือไม่ดี ชี่เป็นมงคล เราเรียกว่า Sheng Qi ส่วนชี่ที่ร้ายเราเรียกว่า Sha Qi คำว่า Sheng หมายถึง ชีวิต ความมีชีวิตชีวา คำว่า Sha หมายถึง สิ่งชั่วร้ายหรือการสังหาร ชี่ทั้งสองอย่างนี้บางครั้งเราก็รู้สึกถึงได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่

สิ่งของสวยงาม จัดอยู่ในพวก Sheng Qi มองแล้วสบายตาและเรารู้สึกสบายจากการที่มองสิ่งสวยงามซึ่งเป็นหลักการทั่วไป แต่บางครั้งวิธีการจัดแบบนี้ก็มีความขัดแย้ง เพราะสิ่งที่สวยงามสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่สวยงามกับคนอื่น

เรากล่าวได้ว่า บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม นั้นถูกล้อมรอบด้วยฮวงจุ้ยที่ดีมี sheng Qi อยู่โดยรอบ ถ้าภายในบ้านสะอาดและเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ ภายในบ้านก็จะเต็มไปด้วยชี่ที่ดี คนอยู่อาศัยก็รู้สึกอบอุ่น สงบสุข ชีวิตมีความสนุกสนาน คนเหล่านี้จะมีพลังเพิ่มในการทำงานและการแข่งขัน เนื่องจากมีฮวงจุ้ยที่ดี

ในทางกลับกัน สิ่งที่น่าเกลียดเราจัดอยู่ในพวก Sha Qi มองแล้วไม่สบายตาและรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราได้ครอบครอง บ้านที่สร้างในที่เปียกชื้น มีหญ้ารก มียุง มีกลิ่นเหม็นในอากาศ จะมีผลไม่ดีจากฮวงจุ้ยที่ร้าย บุคคลที่อาศัยอยู่ก็เจ็บป่วยได้ง่าย และไม่มีความสุข ชีวิตจะพบความลำบาก

ชาวจีนได้ศึกษา การประสาน3สิ่งอย่างสมบูรณ์ ว่าจะเกิดจาก ความจริงใจ ความอ่อนโยนและความสวยงาม การกระทำสามอย่างนี้ก่อให้เกิดโลกที่สวบงาม น่าอยู่

ปัจจุบันมีการขัดแย้งด้านฮวงจุ้ยอยู่ทั่วไป เช่นใช้สิ่งน่าเกลียดไปทำร้ายคู่แข่ง สิ่งนี้ถึงแม้จะทำร้ายคู่แข่งได้ แต่กลับเป็นการสร้างชี่ร้ายในบ้านตนเอง ทำร้ายตนเองและเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งไม่สมควรใช้อย่างยิ่ง

Comments

I like to forecast be born , How was is my life. I want to know and to learn that.