เทคนิค ที่มา การหายุคของฮวงจุ้ย ลิ่วฝา และ ฮวงจุ้ยไต่ข่วย 64ข่วย

การแบ่งยุคของลิ่วฟ่า และ เฮี้ยงคงไต่ข่วย

 

เวลา หรือ ยุค ในระบบฮวงจุ้ย ลิ่วฝา และ ไต่ข่วย ใช้ยุคตามข่วยผังก่อนฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ภพ คือ ภพต้น และ ภพปลาย

โดยภพต้น ประกอบด้วยยุคย่อย จำนวน 4 ยุค คือ ยุค1 ยุค 2 ยุค 3 และ ยุค 4 รวม 90ปี

ภพปลาย ประกอบด้วยยุคย่อย จำนวน 4 ยุค คือ ยุค 6 ยุค 7 ยุค 8 และ ยุค 9 รวม 90 ปี

การนับจำนวนปีของแต่ละยุค จะนับจากเส้นอิม และเส้นเอี้ยง จากข่วย 8 ข่วยในผังก่อนฟ้าโดยมีหลักการดังนี้

  • เส้นอิม(เส้นขาด) มีเวลา 6 ปี
  • เส้นเอี้ยง(เส้นเต็ม)มีเวลา 9 ปี

ยุค 1 จะได้ 18 ปี?

ยุค 2 จะได้? 24 ปี?? ยุค 3 จะได้? 24 ปี???ยุค 4 จะได้? 24 ปี

ยุค 6 จะได้ 21 ปี ???ยุค 7 จะได้ 21 ปี???? ยุค 8 จะได้ 21 ปี???

ยุค 9 จะได้? 27 ปี

ยุค 5 ไม่มี และหากใครจะท่องจำ จำนวนปีก็ไม่ยากเกินไป เพราะ มีอยู่เพียง 4 กลุ่มตัวเลข คือ 18 ปี 24 ปี 21 ปี 27 ปี ดังการเรียงข้างบน

ปัจจุบัน ปีพ.ศ.2551 อยู่ในยุค 8

รวมเวลาของทุกยุค รวมได้?= 180 ปี เมื่อครบยุค 9 แล้วจะกลับไปเป็นยุค 1 อีกครั้งเวียนไปเรื่อยๆ

การแบ่งยุคของลิ่วฝา และ ไต่ข่วย จะแตกต่างจากฮวงจุ้ยดาวเหิน ซึ่งดาวเหินจะแบ่งเป็น 9 ยุค ยุคละ 20 ปี เท่ากันทุกยุค