กฎ 6 ข้อ ของฮวงจุ้ยลิ่วฝา

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา หลัก 6 ประการ

กฎ 6 ข้อ ของฮวงจุ้ยลิ่วฝา ( ลิ่วฟ่า )

อธิบายภาพรวมของกฎ 6 ข้อ ในวิชาฮวงจุ้ยลิ่วฝา ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดการพิจารณาของแต่ละข้อ

 1. หลักเฮี้ยงคง??Xuan Kong?เวลาและสถานที่ การกำหนดไท่จี๋
 2. หลักพลังอิมเอี้ยง? Ci Xiong ชายและหญิง สนับสนุนและก่อเกิด
 3. หลักการ มังกรทอง Jin Long กำหนดทิศทางใน 8 ยุค ( ไม่มียุค 5 )
 4. หลักการ ลำดับดวงดาว ของดาวเหนือ Ai Xing
 5. หลักการ ประตูเมือง Cheng Men
 6. หลักการ ดาวประจำปี หรือ เรียกว่า ไท่ส่วย Tai Sui?

กฎข้อที่ 1 หลักเฮี้ยงคง ?Xuan Kong เวลา และ สถานที่ (ไท่จี๋)

เป็นการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน แปรผันตามกาลเวลาและสถานที่

เวลาในระบบวิชาฮวงจุ้ยลิ่วฝา จะแบ่งกาลเวลา

 • 1 รอบใหญ่ คือ 180 ปี ?
 • แบ่งออกเป็น ภพบน ภพล่าง ภพละ 90 ปี
 • ภพบนแบ่งเป็น 4 ยุค ภพล่างแบ่งเป็น 4 ยุค โดยกำหนดเวลาจากข่วยอิมเอี้ยง เส้นอิมนับ 6 ปี เส้นเอี้ยงนับ 9ปี

สถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า การกำหนดไท่จี๋ หรือ จุดศูนย์กลางของสถานที่ ที่เรากำลังพิจารณา ซึ่งสามารถใช้ทั้งสถานที่และตัวบุคคล เป็นจุดศูนย์กลางในการพิจารณา

ตามหลักวิชาถือว่ามนุษย์เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญดังนั้นจึงกำหนดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือ ไท่จี๋ ว่ามีผลต่อมนุษย์อย่างไร

บ้านเรือนหรือสำนักงาน จะใช้ศูนย์กลางของบ้านหรือสำนักงานในการพิจารณา ในรายละเอียดส่วนย่อยเนื่องจากมนุษย์เรานั้นใช้เวลาจำนวนมากในการนอน ในการทำงาน จึงมีการกำหนดให้เตียงนอนและที่ทำงานเป็นไท่จี๋ หรือศูนย์กลางในการพิจาณาด้วย

กฎข้อที่ 2 หลักพลังอิมเอี้ยง?Ci Xiong ชายและหญิง สนับสนุนและก่อเกิด

ความสมดุลของพลังอิมเอี้ยง หรือ ชายหญิง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และสามารถสัมพันธ์ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรือง ตามผังก่อนฟ้า ในทิศทั้งแปดจะมีข่วยเพศชายหญิงตรงข้ามกัน ซึ่งจะต้องมีการปรับสภาพชัยภูมิในแต่ละทิศให้เป็นอิมเอี้ยงสอดคล้องกับยุคสมัย ดังนั้นซินแสจำเป็นจะต้องรู้ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวบ้าน โดยกำหนดจากศูนย์กลางบ้าน เพื่อปรับสมดุลย์ของชัยภูมิ ในทิศใหญ่ทั้งแปด

 • ข่วยเพศชายทั้ง 4 ทิศ จะมีสภาพชัยภูมิ อิมหรือเอี้ยงตรงข้ามกับ สภาพชัยภูมิ ข่วยเพศหญิงทั้ง 4ทิศ เสมอ
 • การจะกำหนดสภาพอิมเอี้ยง ในแต่ละยุค จะกำหนดจากกฎมังกรทอง กฎข้อที่ 3ของลิ่วฝา ที่จะกล่าวถึงต่อไป

กฎข้อที่ 3 หลักการ มังกรทอง Jin Long

หากเทียบกฎข้อที่สองเป็นชัยภูมิอิมเอี้ยง มังกรทองจะเป็นพลังชี่อิมเอี้ยงประจำยุค เมื่อชัยภูมิและพลังชี่ประสานเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเหมือนมีทั้งร่างกายและวิญญาณมารวมกันก่อเกิดเป็นชีวิตใหม่ การหามังกรทองประจำยุค สามารถหาได้จากการเหินดาวในผังหลอซู โดยเอาดาวยุคเข้ากลาง ยุคเลขคี่ เลขดาวเดินหน้า ยุคเลขคู่ เลขดาวถอยหลัง ตำแหน่งดาว 5 จะเป็นตำแหน่งมังกรน้ำ (เอี้ยง) ทิศตรงข้ามจะเป็นมังกรภูเขา (อิม) ถือเป็นพลังหลักที่ชัยภูมิต้องสอดคล้อง

และหากมังกรทองประจำยุค มังกรน้ำ ไปอยู่ในข่วยใด นอกจากข่วยนั้นจะต้องมีสภาพชัยภูมิเป็นเอี้ยงแล้ว ข่วยเพศเดียวกัน ทั้งหมดในหลักข้อ 2 Ci Xiong จะถูกกำหนดมีสภาพชัยภูมิเป็นเอี้ยงด้วย และ ข่วยเพศตรงข้ามจะถูกกำหนดมีสภาพชัยภูมิเป็นอิม จึงจะสามารถประสานพลัง ในทิศทั้งแปด หรือ ที่คนเรียกว่า เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง

กฎข้อที่ 4? การเดินดาว Ai Xing?

ใน 8 ทิศใหญ่ของผังก่อนฟ้า จะมี ข่วย 8 ข่วย แทนตัวบุคคล? ซึ่งมีเพศตรงข้ามกัน? อยู่ในทิศตรงข้ามกัน นำข่วยเพศชายและข่วยเพศหญิงที่อยู่ตรงข้ามมาจับคู่สัมพันธ์ เปลี่ยนเส้นข่วยตามหลักการ จะได้ข่วยย่อยจำนวน 24+8 รวม 32 ข่วย กระจายไปใน 24 ขุนเขา(ขุนเขาในหล่อแก) โดยมี16 ขุนเขาจะมี ข่วยเดียว? อีก 8 ขุนเขาที่จะมี 2 ข่วย คือ เขาจื้อ อิ้ง เบ้า ซิ้ง โง่ว ซิม อิ้ว สุก ?ซึ่งข่วยทั้งแปดที่เกินมานี้ จะเป็น ข่วยเคี้ยง และ ข่วยคุง จำนวน 4 คู่ และอยู่เขาทิศตรงข้ามกัน

 • ข่วยเคี้ยง อยู่เขา จื้อ เบ้า ซิ้ง ซิม
 • ข่วยคุง อยู่เขา อิ้ง โง่ว อิ้ว สุก

การที่มีข่วยเกินมา 8 ข่วย เนื่องจากมีหลักกำหนดว่า หากเปลี่ยนเส้นง้าวหลักในข่วย เส้นง้าวรองอีกสองเส้นจะต้องเปลี่ยนตาม ดังนั้นด้วยวิธีนี้จาก 1 ข่วยใหญ่ จะเกิด 1 ข่วยย่อยเพิ่มขึ้นเสมอ และ จาก 8 ข่วยหลัก จะเกิด 8 ข่วยย่อย ?หลักการเปลี่ยนง้าว และการใช้งานนั้น ทางฮวงจุ้ยลิ่วฝาถือว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดที่ปกปิดต่อบุคคลทั่วไป แต่ความจริงเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนอะไร เราจะเขียนรายละเอียดและตัวอย่างการเปลี่ยนง้าว รวมถึงการพิจารณาใช้งาน ให้ในภายหลัง

กฎข้อที่ 5 ประตูเมือง Cheng Men

เป็นหลักการคล้ายกับเบญจภูตินำโชค โดยใช้ทิศมังกร ทิศนั่ง และทิศทางน้ำ โดยจะมี 2 ตำแหน่ง คือ ประตูเมืองมังกรภูเขา และประตูเมืองมังกรน้ำ

ประตูเมืองมังกรภูเขา ใช้หลักการและตัวเลขตามผังเหอถู? ข่วยทิศนั่ง และ ข่วยที่มังกรมา จะต้องเป็นภาคีตามผังเหอถูเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง? ตามหลักทิศนั่ง และทิศหันจะอยู่ตรงข้ามกัน? เราจึงสามารถหาทิศในการเปิดประตุได้

ประตูเมืองมังกรน้ำ? ใช้หลักการผสมของ ข่วยมังกรที่มา จากผังก่อนฟ้า และ ข่วยประตู จากผังหลังฟ้า ควรจะเหมือนกัน

กฎข้อที่ 6 ดาวประจำปี หรือ ไท่ส่วย Tai Sui?

หลักการเกี่ยวกับเวลา ใช้การพิจารณาโดยนำมาจากหลักฮวงจุ้ยซาฮะ หรือ หลักโป๊ยยี่สี่เถียว เช่น หลักไตรภาคี ??ว่าตามหลักการตามข้ออื่นที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อไรดี หรือ ไม่ดี เช่น หากในทิศซิมของบ้านมีสัวะ จะมีเรื่องไม่ดี ในปี เดือน หรือวัน ไตรภาคีของซิม คือ ซิม จื้อ ซิ้ง

รายละเอียด วิธีการหา วิธีการพิจารณา ของกฎแต่ละข้อ และการใช้งานในรายละเอียด?การจัดฮวงจุ้ย?ทางเราจะทยอยนำข้อมูลมาให้ศึกษากันต่อไป

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: