ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ Ba Zhai

Feng Shui Bazhai Ming Jing ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ

เคล็ดลับวิชา ฮวงจุ้ยสู่ความสำเร็จ

ปริญญาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคง

หลายวันก่อน ผมได้รับอีเมล์จากนักศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์ท่านหนึ่ง มีข้อความว่า

“... ผมเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่เรียนฮวงจุ้ยผ่านระบบทางไกล ปัจจุบันผมมีงานมากมีเวลาเข้ามาถามน้อย บางเวลาอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ยังเข้าเว็บได้อยู่... ฤกษ์ที่เคยเรียนผมนำมาใช้ ส่วนตัวผมว่ามันดีได้ผลและเร็ว สังเกตได้จาก..แต่ก่อนเคยเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ ปัจจุบันมีเงินเก็บ เพื่อนๆ หลายคนมาขอไปใช้ก็ยังติดใจอยู่

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศใต้3

ฮวงจุ้ยบ้านทิศใต้3

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศใต้3 ทิศเต็ง ? องศา 187.5 – 202.5 องศา

ในฮวงจุ้ยทิศอสูร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงใต้2 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ หมอเทพ

ในฮวงจุ้ยทิศผีสิง ทิศตะวันตก ยังมีทิศตะวันตก2 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ ประธาน

ในฮวงจุ้ยทิศสูญสิ้น ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ2ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศใต้2

ฮวงจุ้ยบ้านทิศใต้2

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศใต้2 ทิศโง่ว ? องศา 172.5 – 187.5 องศา

ในฮวงจุ้ยทิศอสูร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงใต้1 และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง และ อายุ

ในฮวงจุ้ยทิศผีสิง ทิศตะวันตก ยังมีทิศตะวันตก1 และ ทิศตะวันตก3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง และ หมอเทพ

ในฮวงจุ้ยทิศสูญสิ้น ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1 และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ ประธาน และ รุ่งเรือง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศใต้1

ฮวงจุ้ยบ้านทิศใต้1

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศใต้1 ทิศเปี้ย? องศา 157.5 – 172.5 องศา

ในฮวงจุ้ยทิศอสูร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงใต้2 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง

ในฮวงจุ้ยทิศผีสิง ทิศตะวันตก ยังมีทิศตะวันตก2 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ อายุ

ในฮวงจุ้ยทิศสูญสิ้น ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ2ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ หมอเทพ

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Pages