ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ Ba Zhai

Feng Shui Bazhai Ming Jing ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2

ฮวงจุ้ยบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2 ทิศกึ่ง ? องศา 37.5 – 52.5 องศา

ในฮวงจุ้ยทิศสูญสิ้น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยังมี ทิศตะวันออกเฉียงใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ อายุ

ในฮวงจุ้ยทิศโทษภัย ทิศใต้ ยังมี ทิศใต้1 และ ทิศใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ ประธาน และ อายุ

ในฮวงจุ้ยทิศอสูร ทิศตะวันออก ยังมี ทิศตะวันออก1 และ ทิศตะวันออก3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ หมอเทพ และ รุ่งเรือง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1

ฮวงจุ้ยบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1 ทิศทิ่ว? องศา 22.5 – 37.5 องศา

ในฮวงจุ้ยทิศสูญสิ้น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยังมี ทิศตะวันออกเฉียงใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ ประธาน

ในฮวงจุ้ยทิศโทษภัย ทิศใต้ ยังมี ทิศใต้1 และ ทิศใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ อายุ และ ประธาน

ในฮวงจุ้ยทิศอสูร ทิศตะวันออก ยังมี ทิศตะวันออก1 และ ทิศตะวันออก3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง และ หมอเทพ

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศเหนือ2

ฮวงจุ้ยโป๊ยแทะชั้นสูง บ้านทิศเหนือ2

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศเหนือ2 ( ทิศจื้อ ? ) 352.5 - 7.5 องศา

ในทิศสูญสิ้น ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังมี ทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้1 และ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ หมเทพ ประธาน

ในทิศโทษภัย ทิศตะวันตก ยังมี ทิศตะวันตก1 และ ทิศตะวันตก3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ หมอเทพ และ รุ่งเรือง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ยบ้าน24ทิศ บ้านทิศเหนือ1

ฮวงจุ้ยบ้านโป๊ยแทะชั้นสูง บ้านทิศเหนือ1

ฮวงจุ้ยบ้าน 24 ทิศ หลังบ้านทิศเหนือ1 ( ทิศยิ้ม ? ) 337.5 - 352.5 องศา

ในทิศสูญสิ้น ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังมี ทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้1 และ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง และ อายุ

ในทิศโทษภัย ทิศตะวันตก ยังมี ทิศตะวันตก1 และ ทิศตะวันตก3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ รุ่งเรือง และหมอเทพ

ในทิศอสูร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังมี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1 และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 ที่ยังแฝงพลังฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ คือ ประธาน และ รุ่งเรือง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Pages