พื้นฐาน ฮวงจุ้ย Feng Shui

ความรู้พื้นฐาน สำหรับผู้ศึกษา โหราศาสตร์จีน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค การแบ่ง 24 ทิศใน ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค

ฮวงจุ้ย 24 ทิศทาง

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค การแบ่ง 24 ทิศใน ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค

เรื่องของระบบทิศทาง โดยปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปจะใช้กัน 8 ทิศทาง คือ เหนือ ใต้ ออก ตก และทิศเฉียงทั้ง 4 คือ ออกเฉียงเหนือ ออกเฉียงใต้ ตกเฉียงเหนือ ตกเฉียงใต้ ซึ่งในทางฮวงจุ้ยก็ใช้ 8 ทิศใหญ่ๆแบบนี้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ฮวงจุ้ยจะนิยมการแบ่งให้ละเอียดมากขึ้นเป็น 24 ทิศทาง โดยแบ่ง 1 ทิศใหญ่ออกเป็น 3 ส่วน

8 ทิศใหญ่ แบ่งย่อยทิศละ 3 ส่วน จึงกลายเป็น 24 ทิศย่อย ที่นิยมใช้กันในระบบฮวงจุ้ย เช่น ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงดาวเก้ายุค ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก สำหรับคนที่ไม่ถนัดตัวอักษรจีน สามารถจำเป็นตัวเลขได้ เช่น

ทิศเหนือจะแบ่งเป็น ทิศเหนือ1 ทิศเหนือ2 ทิศเหนือ3 มีขนาดองศาเท่าๆกัน และ นับตัวเลขตามเข็มนาฬิกา เป็นการนับแบบมาตราฐานสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน

ทิศใต้ จะแบ่งเป็น ใต้1 ใต้2 และ ใต้3 นับตามเข็มนาฬิกา

ทั้ง 8 ทิศใหญ่ ใช้หลักการแบ่งแบบเดียวกัน

เช่น ถ้าบอกว่า บ้านหันทิศเหนือ2 ก็มีความหมายเดียวกับ บ้านหันทิศจื้อในทางฮวงจุ้ย

หลังบ้านทิศเหนือ1 ทิศหยิ่ม? องศา 337.5 -352.5 องศา
หลังบ้านทิศเหนือ2 ทิศจื้อ? องศา 352.5 – 7.5 องศา
หลังบ้านทิศเหนือ3 ทิศกุ่ย? องศา 7.5 – 22.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1 ทิศทิ่ว? องศา 22.5 – 37.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2 ทิศกึ่ง ? องศา 37.5 – 52.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3 ทิศอิ้ง ? องศา 52.5 – 67.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก1 ทิศกะ ? องศา 67.5 – 82.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก2 ทิศเบ้า ? องศา 82.5 – 97.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก3 ทิศอิก ?องศา 97.5 – 112.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้1 ทิศซิ้ง ? องศา 112.5 – 127.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้2 ทิศสุ่ง ?องศา 127.5 – 142.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้3 ทิศจี๋ ?องศา 142.5 – 157.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้1 ทิศเปี้ย? องศา 157.5 – 172.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้2 ทิศโง่ว ? องศา 172.5 – 187.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้3 ทิศเต็ง ? องศา 187.5 – 202.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้1 ทิศบี่ ? องศา 202.5 – 217.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้2 ทิศคุง ? องศา 217.5 – 232.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้3 ทิศซิม ? องศา 232.5 – 247.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก1 ทิศแก ? องศา 247.5 – 262.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก2 ทิศอิ้ว ? องศา 262.5 – 277.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก3 ทิศซิง ? องศา 277.5 – 292.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1 ทิศสุก ?องศา 292.5 – 307.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ2 ทิศเคี้ยง ? องศา 307.5 – 322.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 ทิศไห ? องศา 322.5 – 337.5 องศา

บุคคลที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ย ควรให้ความสำคัญกับการวัดองศาฮวงจุ้ยในระบบ 24 ทิศทาง เพราะมีการใช้กันมาก
เมื่อเราเข้าใจการแบ่งองศา ออกเป็น 24 ทิศทางแล้ว ในบทความต่อไป เราจะได้ทราบเกี่ยวกับการคำนวณกระแสพลังงานฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ต่อไป
 

ฮวงจุ้ย ความหมาย และ หลักการ

ฮวงจุ้ย ภูเขา น้ำ และ สายลม

คำแปล ฮวงจุ้ย


คำว่า ฮวงจุ้ย เป็นคำในภาษาจีนที่คุ้นหู และได้ยินกันบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fengshui หรือ Feng Shui

อักษรจีนแบบง่าย คือ ?? ตัวอักษรจีนดั้งเดิม คือ ?? ซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้กัน

คำว่า ?? มีการออกเสียงหลายอย่าง เช่น ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย เฟิ่งสุย ฟงสุ่ย โดยที่ทั้งหมดหมายถึงสิ่งเดียวกัน เป็นตัวอักษรเดียวกัน

สำหรับประเทศไทย นิยมอ่านออกเสียงแบบจีนแต้จิ๋ว คือ ฮวงจุ้ย

ความหมาย

หลายๆคนเข้าใจผิดว่า “ฮวงซุ้ย” หมายถึง หลุมฝังศพ หรือ สุสาน และ “ฮวงจุ้ย” หมายถึง บ้านคน แต่จริงๆแล้วทั้งสองคำเป็นคำเดียวกัน ถ้าแปลแบบตรงตัว คำว่า ฮวง ? แปลว่า ลม และ จุ้ย ?แปลว่า น้ำ

คำว่า ฮวงจุ้ย ถ้าแปลแบบตรงตัว คือ “ลมและน้ำ” จะไม่ได้ความหมายที่ใกล้เคียงความจริง ความหมายที่แท้จริงจะมีความลึกซึ้งและละเอียดซับซ้อนกว่านั้น

โลกของเรานั้น เมื่อเทียบขนาดกับจักรวาลแล้วเปรียบเหมือนกับเพียงเศษฝุ่นของจักรวาลทั้งหมด พลังงานจากจักรวาลมีผลกระทบต่อโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย เช่น สุขภาพ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ การกระทำต่างๆซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบจากพลังของจักรวาล พลังที่มีผลต่อสุขภาพ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ มีผลต่อวิถีชีวิตของเรา หรือเรียกอีกอย่างว่า ชะตาดิน

แล้วอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับ ลมหรือน้ำ หรือฮวงจุ้ย ?

เมื่อเวลาเราศึกษาเกี่ยวกับชะตาดิน เราไม่ได้ใช้คำแทนว่า พลังงาน แต่เรียกพลังงานนี้ว่า ชี่ เราได้ศึกษาและรู้ว่ามีชี่อยู่จริง แต่การอธิบายความหมายของคำนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยากที่จะทำได้

เคล็ดลับ พลังงาน ฮวงจุ้ย


คุณสมบัติพื้นฐานของ ชี่ หรือ เคล็ดลับ คือ

  1. ชี่ไปเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของอากาศ
  2. ลมที่แรงจะทำให้ชี่กระจาย
  3. ชี่สามารถกักเก็บได้ด้วยน้ำ

เมื่อชี่มีการเคลื่อนไหวไปตามอากาศ ดังนั้นชี่จะถุกหยุดโดยวัตถุที่ขวางทางอยู่เช่น ภูเขา กำแพง ต้นไม้ และสิ่งต่างๆนี้ป้องกันชี่ไม่ให้กระจายตัวตามลม

ดังนั้น ฮวงจุ้ย คือการศึกษา วิธีการที่ป้องกันชี่จากการกระจายตัวโดยแรงลม และ วิธีการทำอย่างไรในการใช้น้ำเพื่อเก็บชี่สำหรับการใช้งานอย่างมีประโยชน์และมีผลดีต่อเรา

ตามหลักพื้นฐานของชี่ดังกล่าว คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงฮวงจุ้ยจึงมักจะนึกถึงการต้องมี น้ำ และภูเขา เพียงแต่มีคนจำนวนน้อยที่เข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง

การแบ่งการใช้งาน


ในระบบ ฮวงจุ้ย สามารถแบ่งใหญ่ๆออกเป็น 2 ส่วน ตามสภาพของผู้ใช้งาน คือ

  • ฮวงจุ้ยคนเป็น , ฮวงจุ้ยบ้าน , ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย , ฮวงจุ้ยร้านค้า
  • ฮวงจุ้ยคนตาย , ฮวงจุ้ยสุสาน หรือ ที่บางคนเรียกว่า ฮวงซุ้ย ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า ฮวงซุ้ย กับ คำว่า ฮวงจุ้ย ก็เป็นคำๆเดียวกัน

โดยส่วนใหญ่เรื่องราวของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยสว่นใหญ่จะเป็นเรื่องของ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย เพราะวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของคนไทย คือ มีการฌาปนกิจศพ ซึ่งแตกต่างกับ วัฒนธรรมจีน ที่จะนิยมการฝังทำสุสาน

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

แผนที่โลกแห่ง ฮวงจุ้ย

แผนที่โลกแห่งฮวงจุ้ย

แผนที่โลก ความรู้ ฮวงจุ้ย

บทความนี้จะเป็นบทสรุป ให้ความคิด แนวทาง และช่วยนำทางคุณ เข้าสู่ ความรู้ ที่คุณกำลังสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย ในเส้นทางที่ถูกต้อง

หากวันนี้คุณเริ่มค้นหา ฮวงจุ้ยเพื่อความสำเร็จของชีวิต คุณควรอ่านเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งฮวงจุ้ยนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุน ส่งเสริม แต่ไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

บทความแต่ละบทความจะเป็นส่วนปลีกย่อยของ การจัดฮวงจุ้ย ซึ่งหากคุณต้องการความสมบูรณ์ของ การจัดฮวงจุ้ย คุณจะต้องรวมแนวทางใหญ่ๆ 4 ประการเข้าด้วยกัน คือ

1 ถูกตำแหน่ง หรือ สภาพแวดล้อม การจัดวางสิ่งของต่างๆให้เหมาะสม ตามตำแหน่งที่ควรเป็น เช่น บ้านไม่ควรตรงทางสามแพร่ง หรือ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ไม่ควรตรงกับประตู

2 ถูกพื้นที่ เช่น เตียงนอนตั้งลงในพื้นที่ ที่มีพลังปราณที่ดีของห้อง ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

3 ถูกทิศทาง เช่น หันหัวเตียงไปในทิศทางที่เหมาะกับผู้นอน

4 ถูกเวลา หรือ ฤกษ์ยามถูกต้อง หากไม่ส่งเสริม อย่างน้อยที่สุดต้องปลอดภัย เช่น จัดเตียง เตรียมการทุกอย่างตาม 3 ข้อข้างต้นถูกต้องหมด แต่ไปเริ่มลงนอนในช่วงเวลา ที่ทิศนั้นเป็นทิศอสูร ก็สามารถเกิดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา แบบไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

ถูกตำแหน่ง ฮวงจุ้ย วางอย่างไร

การวางฮวงจุ้ยให้ถูกตำแหน่ง เป็นเรื่องพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปจะได้รับข้อมูลในส่วนนี้ผ่านสื่อต่างๆ หนังสือฮวงจุ้ย ที่วางจำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่ จะกล่าวถึงการจัดบ้านในส่วนต่างๆให้ ถูกตำแหน่ง รวมๆแล้วจะมีข้อย่อยหลายร้อยข้อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • ภูมิทัศน์ หรือ ชัยภูมิ สภาพแวดล้อม ภายนอก ที่คุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้ เช่น โรงพยาบาล วัด เสาไฟ เมรุ ครุฑ
  • ภายในที่ดินของคุณ รอบนอกบ้าน ที่คุณสามารถ ออกแบบ หรือ ตกแต่ง ได้ เช่น สระน้ำ น้ำพุ ต้นไม้ สีบ้าน สีหลังคาบ้าน ประตูบ้าน
  • ภายในตัวบ้าน ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน

ในกรณีของ คอนโด หรือ อพาร์ทเม้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกับบ้านทั่วไปในบางส่วน สามารถอ่านได้ที่ ฮวงจุ้ยคอนโด อพาร์ทเม้นท์ เลือกชั้นตาม ยุค ปี

การ แก้ ฮวงจุ้ย หรือ แก้ไข ฮวงจุ้ย จะอยู่ในบทความย่อย เนื่องจากมี เคล็ด ปลีกย่อยค่อนข้างมาก รายละเอียดจะทยอยเพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เข้าชม

ถูกพื้นที่ ถูกทิศทาง เส้นทางแห่ง ซินแส

เมื่อคุณก้าวเข้าสู่การ หาพื้นที่ หาทิศทาง คุณได้เริ่มก้าวเข้าสู่แนวทางที่เป็นวิชาการมากขึ้นกว่าการวางตำแหน่งฮวงจุ้ยทั่วไป และข้อมูลในขั้นนี้ จะเริ่มแตกต่างออกมาได้หลายแบบ ขึ้นกับหลักวิชา และสำนักฮวงจุ้ยที่คุณเลือกใช้ ในขั้นนี้ คุณควรเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐาน ฮวงจุ้ย สำหรับผู้เริ่มต้น และ ควรรับทราบแนววิชาการของสำนักฮวงจุ้ยหลักๆในปัจจุบัน สำนักฮวงจุ้ย และแนวทางของวิชาการ เช่น ซาฮะ ซำง้วน ดาว9ยุค 64ข่วย บ้านแปดทิศ ฮวงจุ้ยหมวกดำ ซึ่งจะมีรายละเอียดพื้นฐานของสำนักและหลักวิชาการคร่าวๆ

ในแต่ละสำนักฮวงจุ้ย จะมีการกำหนดพื้นที่ และทิศทางที่แตกต่างกัน หากสามารถหาจุดที่เป็นมงคลพร้อมๆกันตามหลักสำนักต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่โดยทั่วไปจะยึดหลักสำนักใดสำนักหนึ่งเป็นหลัก แล้วอาจเสริมวิชาสำนักอื่นได้ในกรณีที่ส่งเสริม สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกัน

ถูกเวลา สอดคล้องกับ ธรรมชาติ

การหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และเลือกเวลาที่ดีนั้นเป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้า ไม่ไปวิ่งตอนกลางวันที่แดดจัดๆ แต่ในทางฮวงจุ้ยนั้นมีการคำนวณช่วงเวลาของพลังงานที่ละเอียดกว่านั้น ในระบบฤกษ์ยามก็แบ่งออกหลายระบบเช่นกัน เช่น ฤกษ์ยาม 64 ข่วย ระบบธาตุแท้ ระบบหนับอิม 28 ดาวฤกษ์ 12 เกี๋ยง ในกรณีที่เลือกใช้ฤกษ์ยามเพื่อฮวงจุ้ย ควรเลือกให้เหมาะกับระบบฮวงจุ้ยด้วย คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฤกษ์มงคล ทิศทางต้องห้าม

หมวดหมู่ของบทความ

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

พื้นฐาน ฮวงจุ้ย

ความสำคัญของพื้นฐานในเรื่อง ฮวงจุ้ย


การเริ่มต้นศึกษาหรือเรียนเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย ควรเริ่มต้นจาก การทำความเข้าใจใน หลักการพื้นฐาน หรือ หลักการ เบื้องต้นก่อน ยังไม่ควรกระโดดข้ามไปกำหนดว่า บ้านจะต้อง ออกแบบจัดฮวงจุ้ย อย่างไร ... จะ แก้ไขฮวงจุ้ย อย่างไร ... ควรซื้อบ้านหรือไม่ควรซื้อ  เรื่องเหล่านี้ถึงแม้สุดท้ายจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทราบ แต่กว่าจะไปถึงจุดปลายทางต่างๆเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงในการตัดสินใจและพิจารณาวิเคราะห์

ดังนั้นพื้นฐานในการเก็บข้อมูล การพิจารณาข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เปรียบเหมือน การสร้างบ้าน จำเป็นต้องมีฐานรากที่มั่นคง บ้านจึงจะมีความแข็งแรง

หากเปรียบเทียบกับการเดินทางไปยังสถานที่ ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเลย การไปถึงที่หมายปลายทางจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในระดับที่แตกต่างกันไป

  • หากคุณเป็นคนที่ขับรถไปเอง ก็จำเป็นต้องมีข้อมูลในเชิงลึก ทั้งแผนที่ และการเตรียมการณ์ต่างๆค่อนข้างมาก
  • หากคุณเป็นเพียงผู้โดยสาร อย่างน้อยก็ต้องรู้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น สถานีที่จะไปต่อรถ หรือขึ้นเครื่องอยู่ที่ไหน มีเที่ยวเวลาออกเดินทางอย่างไรบ้าง

ในทำนองเดียวกัน หากคุณจะศึกษาฮวงจุ้ยเพื่อจัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง คุณจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาพิจารณา หรือแม้แต่คุณจะเชิญ ซินแสฮวงจุ้ย เพื่อไปจัดฮวงจุ้ยให้ อย่างน้อยคุณควรมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในระดับหนึ่งเพื่อที่จะสอบถามจุดสำคัญๆ หรือข้อมูลสำคัญจากซินแสฮวงจุ้ยที่คุณเชิญมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

Pages