ผังพลังงาน

กลุ่มสมาชิก: 

วิธีการใช้งาน

ผังก่อนฟ้า

  • ให้คลิก ที่คำว่า ผังก่อนฟ้า จะแสดงข่วยผังก่อนฟ้า
  • คลิก ที่คำว่า ผังก่อนฟ้า ซ้ำหนึ่งครั้ง ข่วยจะเปลี่ยนการวางตัว
  • คลิก ที่คำว่า ผังก่อนฟ้า ซ้ำหนึ่งครั้ง ข่วยจะกลับวางตัวเหมือนเดิม

ผังหลังฟ้า

  • ให้คลิก ที่คำว่า ผังหลังฟ้า จะแสดงข่วยผังหลังฟ้า
  • คลิก ที่คำว่า ผังหลังฟ้า ซ้ำหนึ่งครั้ง ข่วยจะเปลี่ยนการวางตัว
  • คลิก ที่คำว่า ผังกหลังฟ้า ซ้ำหนึ่งครั้ง ข่วยจะกลับวางตัวเหมือนเดิม