อี้จิง

ชื่อและความหมาย


คัมภีร์อี้จิง มีการอ่านออกเสียงหลายอย่าง แต่ก็มีความใกล้เคียงกันทั้งหมด เช่น อี้จิง ยี่คิง อิชิง อิกิง ไอซิง

คำว่า อี้ หรือ อิ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การแปรผันสับเปลี่ยนของพลังงานสองขั้ว หรือ ธาตุ2ธาตุ เช่น การเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็น การเปลี่ยนจากอิมเป็นเอี้ยง

คำว่า จิง หมายถึง คัมภีร์

อี้จิง จะมีความหมายครอบคลุมในทุกสรรพสิ่ง และแทรกอยู่ในศาสตร์ต่างๆของจีนอย่างมากมาย ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสี่ยงทาย หรือ การทำนายอย่างเดียว แต่คนส่วนมากเมื่อกล่าวถึงคำว่า อี้จิง ส่วนมากจะนึกถึงแง่มุมในการเสี่ยงทาย หรือ การทำนายอย่างเดียว

จุดกำเนิด ด้านการทำนาย

จุดกำเนิดด้านการเสี่ยงทาย และการทำนายของจีน คาดว่ามีมานานไม่น้อยกว่า 6000ปี โดยในสมัยของจักรพรรดิ์ฟูซี ซึ่งเป็นผู้คิดค้นสัญญลักษณ์ของโป๊ยข่วย ได้มีการเผากระดูกสัตว์แล้วสังเกตุรอยแตกของกระดูกเพื่อนำไปทำนาย ยังไม่เป็นลักษณะของคัมภีร์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะสมัยนั้นยังไม่มีการจดบันทึกด้วยตัวอักษร

หลักฐานการบันทึกที่เป็นอักษร ที่เกี่ยวเนื่องกับโป๊ยข่วย พบครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าเหวินหวัง ( วูหว่าง หรือ บู๊อ๋อง) ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิว ประมาณ 1143 ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้นำ ผังก่อนฟ้า มาพัฒนาปรับปรุง ก่อเกิดเป็น ผังหลังฟ้า และการก่อเกิด 64 ฉักลักษณ์ หรือ 64 ข่วย ที่ใช้กันในด้านต่างๆ เช่น '''ฮวงจุ้ย ดวงจีน อี้จิง

แผนผัง บทความ อี้จิง

Comments

เป็นครั้งแรกที่เริ่มศึกษา ยังไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆเลย ถ้าท่านมีข้อมูลอื่นใด หรือหนังสือเล่มใดที่ควรได้อ่าน กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ

ควรจะมีการพยากรณ์สดๆ กับผู้ที่มีความรู้ด้านการพยากรณ์โดยตรง ออนไลน์ การพยากรณ์

ที่บ้านไม่มีห้องพระ จะไว้ห้องไหนได้บ้างค่ะ บ้านหันไปทางทิศตะวันตกด้วยค่ะ

เพราะความอยากรู้ว่า อี้จิง คืออะไรเลยลอง search ดู เพราะไม่เคยได้ยินและรู้จักมาก่อน ทำให้มาเจอเวบนี้ จึงอยากขอบคุณ ผู้ที่นำความรู้มาถ่ายทอดและมี e-book ให้ศึกษาต่อด้วยขอเป็นกำลังใจให้

อี้จิงคือ คัมภีร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมสรรพสิ่ง ใช้ผังหลังฟ้า 64 ข่วย ใช้ในด้านต่างๆ ฮวงจุ้ย ดวงจีน อี้จิง