ฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์

cover-com3.gif

 

ระบบวิชาการ ฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์ เป็นหลักสูตรฮวงจุ้ย ที่เนื้อหาเน้นหนักไปทางสายวิชา ดาว9ยุค ในสำนักเฮี่ยงคง โดยทางฮวงจุ้ยอินเตอร์สอนในแนวทางของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับพลังธรรมชาติ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ แบ่งแยกเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆเก็บไว้เป็นความรู้รอบตัวไม่ปะปนกัน ผู้ศึกษาจึงทราบว่าสิ่งใดเป็นแก่นของวิชาฮวงจุ้ย และในขณะเดียวกันก็มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่ซินแสหลายๆแห่งใช้กัน ขั้นสมบูรณ์ คือ อะไร ? การศึกษาฮวงจุ้ยนั้น ปกติไม่สามารถศึกษาให้จบภายในเวลาอันสั้น จำเป็นต้องศึกษาเนื้อหาเป็นขั้นตอน หลายๆขั้นตอน เป็นเวลาหลายเดือน จนจบขั้นตอนสุดท้ายจึงจะสามารถเริ่มไปปรับปรุงแก้ไขบ้านของตนเองได้ หากยังศึกษาไม่ครบจะมีความเสี่ยงสูงในการจัดฮวงจุ้ยผิดพลาด การเรียกชื่อขั้นๆต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก เช่น

 • ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
 • ขั้น1 ขั้น2 ขั้น3 ขั้น4

หลายๆท่านได้สอบถามกันบ่อยว่า หลักสูตรของฮวงจุ้ยอินเตอร์ เป็นขั้นอะไร ? หลักสุตรฮวงจุ้ย ของฮวงจุ้ยอินเตอร์ที่เปิดสอน เริ่มเนื้อหาตั้งแต่ พื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเลย และ เนื้อหาวิชาการจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้น วิเคราะห์ฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ย แก้ไขฮวงจุ้ย ด้วยตนเองได้ ... จึงกล่าวได้ว่า เป็นหลักสูตรที่รวม ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง เข้าไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว จึงเรียกรวมกันว่า ขั้นสมบูรณ์ โดยที่ทางเราคาดหวังให้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ที่พอเพียง กับการนำไปใช้จัดฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ การแบ่งเนื้อหา สาระ ตำรา ebook จะแบ่งออกเป็น 4 เล่ม เพื่อความสะดวกในการศึกษา และการ update บทเรียน โดยมีภาพประกอบ 4สี และรูปถ่าย จำนวนมาก เอให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

 • เล่ม 1 จะกล่าวถึง ชัยภูมิภายนอกและภายใน และการแก้ไขชัยภูมิ
 • เล่ม 2 จะเป็นเนื้อหาสาระของฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุคที่ควรทราบ ตลอดจนรายละเอียดของเข็มทิศต่างๆและการอ่านหล่อแกของระบบ ดาว 9ยุค
 • เล่ม 3 จะเป็นการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค และการแก้ไขดาว ตัวอย่างการวิเคราะห์ปรับสภาพฮวงจุ้ยบ้าน ตลอดจนเทคนิคพิเศษที่หลายแห่งจัดเป็นวิชาหรือเคล็ดลับขั้นสูง เช่น เจ็ดดาวชิงพลัง เคล็ดประตูเมือง เบญจภูตินำโชค ชุยกัวกระตุ้นหน้าที่การงาน การวิเคราะห์ผลของดาวปีจร บางส่วนของโหราศาสตร์ดาว9ดวง เช่น การดูคู่ครอง คู่สมพงษ์ หุ้นส่วนทางธุรกิจ การแก้ไข และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับดาว 9 ยุค
 • เล่ม 4 รวมสาระฮวงจุ้ยจะเป็นฮวงจุ้ยกับดวงจีนเบื้องต้น ทิศทางต้องห้าม และแนวคิดใหม่ๆ เช่นในเชิงวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

รายละเอียดของหัวข้อ อ่านสารบัญโดยคร่าวๆ ที่ http://www.fengshuiinter.com/node/157 ระยะเวลาในการศึกษา เนื้อหาของหลักสูตร หากเทียบการศึกษา สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เวลาในการศึกษาจะใช้โดยประมาณ 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน แต่หากท่านเร่งอ่านเร็วขึ้นก็สามารถศึกษาได้จบเร็วขึ้น การศึกษาโดยภาพรวมไม่มีการกำหนดเวลา ท่านสามารถแวะเวียนมาสอบถามหรือติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. ตำราเรียน ebook feng shui ที่เขียนอธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบสวยงาม จำนวน 4 เล่มสามารถโหลดไปเก็บไว้อ่านบนเครื่องได้ (Free Update เมื่อมีตำราเรียนรุ่นใหม่)
 2. โปรแกรมคำนวณ ดาวเหิน ดาวตรง + ดาวเอียง สำหรับทุกยุค ทุกองศา ( ใช้บนเครื่องพีซี ,notebook ระบบ window)โปรแกรม ดาวเหิน ดาว9ยุค
 3. ไฟล์สำหรับพิมพ์ภาพ หล่อแก ขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในระบบดาว 9ยุค
 4. ไฟล์ ผังดาวตรง + ดาวเอียง + ประตูเมือง บ้านยุค 8 และยุค 7
 5. สอบถามข้อสงสัยในบทเรียน พร้อมแนบรูปภาพ ผ่านกระดานสนทนาที่จัดทำเฉพาะผู้ร่วมเรียน ( เพื่อความรวดเร็วสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ )

   

 

ฮวงจุ้ยดาว9ยุคชั้นสูง

หลักสูตรเรียนฮวงจุ้ยทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เฮี่ยงคงกิวแช ( ฮวงจุ้ย ดาว9ยุค ชั้นสูง ) หลักวิชาดาว9ยุค เฮี่ยงคงกิวแช ที่ครบระบบฟ้า คน ดิน หลักวิชาการที่ผู้ศึกษาวิชา ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือ ฮวงจุ้ยดาวเหิน ทุกคนควรได้เรียน เพื่อนำไปจัดฮวงจุ้ยให้เกิดผลจริง ตามหลักชัยภูมิและกระแสปราณที่ถูกต้อง ตามคัมภีร์ดั้งเดิมที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้รับความรู้ หลักวิชาที่ไม่มีสถาบันหรือชมรมฮวงจุ้ยใดๆ เคยสอนมาก่อน ดังนี้

 • บ้านใดจะมีเงิน หรือ เสียเงิน เกี่ยวกับระบบทางน้ำ ... มาเรียนรู้การเปิดประตู การวางมิเตอร์น้ำ และ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ในระบบ???? (เฮี่ยงคงกิวแช) ที่ถูกต้อง
 • การใช้ ทิศโชคลาภ ตามระบบ???? (เฮี่ยงคงกิวแช)
 • เหตุใด ปัจจุบันซิงแซ???? (เฮี่ยงคงกิวแช) ถึงจัดฮวงจุ้ยไม่ได้ผล
 • หลักการจัดฮวงจุ้ยชั้นสูง จัดอย่างไรให้ผังดาวของบ้านทำงาน ... หากไม่สามารถทำให้ผังดาวบ้านทำงาน ต่อให้บ้านมีทิศทางผังพลังงานที่ดีที่สุด ก็ไม่เกิดผลใดๆ
 • หลักการจัดฮวงจุ้ยชั้นสูง พิจารณาประสิทธิภาพของดาวโชคลาภ ดาวบารมี ที่ส่งผลจริง ... ดาวโชคลาภ ดาวบารมีดวงใด มีประสิทธิภาพจริง หรือ ดาวใดหมดประสิทธิภาพ ... มัวแต่ไปกระตุ้นดาว 8 ที่หมดประสิทธิภาพก็เหนื่อยเปล่า
 • บ้านทิศใด ในช่วงเวลาใด จัดฮวงจุ้ยแล้วจะเกิดผลดี หรือ เกิดผลร้าย เมื่อดีจะดีด้านใด เมื่อร้ายจะร้ายด้านใด ... อย่าหลงเชื่อว่า บ้านทุกหลังจัดฮวงจุ้ย???? (เฮี่ยงคงกิวแช) ดาว 9 ยุคได้ผลดีตลอด
 • การประสานพลัง ฟ้า ดิน คน ที่ไม่เคยมีการเปิดสอนโดยใช้ดวงบุคคล 4 หลัก
  • การพิจารณาผลกระทบของบุคคล และบ้าน จากดวงดาวบุคคล 4 หลัก ปีเดือนวันยาม และการทำนายผลจะเกิดกับใคร อย่างไร
  • การพิจารณาฤกษ์ยามและตัวบุคคล โดยใช้ดวงดาวบุคคล 4 หลัก ... โดยทั่วไปการใช้เพียงปีเกิดมาพิจารณาจะมีความละเอียดไม่เพียงพอ

สำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมทุกท่าน จะได้รับ 1.  บทเรียน เฮี่ยงคงกิวแช ในรูปแบบอีบุ๊ค ที่ใช้งานง่าย รูปภาพประกอบ 4 สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด 2. ได้รับสิทธิ ในการสอบถามข้อสงสัย ใน forum หรือ กระดานสนทนาที่จัดไว้ให้เฉพาะสมาชิกเฮี่ยงคงกิวแช 3. ไม่จำกัดระยะเวลาการศึกษา สามารถศึกษาและสอบถามได้เรื่อยๆ อัตราค่าอบรม คลิกอ่านที่ อัตราค่าอบรม http://www.fengshuiinter.com/node/37 ขั้นตอนการสมัคร คลิกอ่านที่ ขั้นตอนการสมัคร http://www.fengshuiinter.com/node/31 update บทเรียน 31 มีนาคม 2550

 • minor change ปรับการแสดงตัวอักษร ให้ support โปรแกรมรุ่นใหม่ของ microsoft

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ขอบเขตการตอบคำถามในหลักสูตรจะ เน้นในการช่วยอธิบายความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเป็นหลัก  ไม่รวมการวิเคราะห์จัดฮวงจุ้ยบ้านของผู้เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ( มีตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ศึกษาในห้องเรียนซึ่งมีจำนวนเพียงพอแล้ว)

Comments

ความคิดเห็นนี้ ได้ถูกย้ายไปที่ คลิกลิ้งค์ ตามไปอ่าน.

บ้านของดิฉันตรงกับทางสามแพร่ง และเป็นมุมโค้ง ควรแก้ไขอย่างไร

ความคิดเห็นนี้ ได้ถูกย้ายไปที่ คลิกลิ้งค์ ตามไปอ่าน.

ผมไม่ได้ใช้ hispeed internet ถ้าสมัครเรียนจะมีปัญหาในการ download ข้อมูลไหม หรือจะต้องติด hispeed ก่อน

ใช้อินเตอร์เน็ตแบบธรรมดาได้ เป็นการนำอีบุคไปเก็บไว้อ่านบนเครื่อง ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ในการอ่านบทเรียน จึงสามารถใช้เวลาว่างในการเรียนได้ตลอด

ผมเคยศึกษาในหนังสือ เห็นเขาพูดเรื่อง อุปกรณ์ในครัว เตาไฟธาตไฟ ซิงค์ล้างจานเป็นน้ำ ใช้ไม้กั้นแต่ ตู้เย็นเห็นเขาบอกว่า เป็นธาตทอง ถ้ายังงั้นเครื่องซักผ้า กับ แอร์จัดอยู่ในประเภทไหนครับ ขอให้อาจารย์ช่วยไขปัญหาให้กระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ

ในกรณีเป็นนักศึกษา และต้องการถามคำถามวิชาการในเชิงลึก ให้ตั้งคำถามในห้องเรียนออนไลน์ ลิงค์เคยแจ้งไว้ให้แล้วทางอีเมล์

การถามนอกห้องเรียน ผมอาจตอบหรือไม่ตอบขึ้นกับว่า เนื้อหาที่ถามเหมาะสมกับหัวเรื่องของบทความหรือไม่

ในกรณีนี้ ตั้งคำถามไม่เหมาะสมกับหัวเรื่อง ของดตอบ ... ควรไปตั้งกระทู้คำถามใหม่ในห้องฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์

ดดป

ยังมีการเปิดสินรึป่าวครับ

ปิดรับสมัคร  ยังไม่มีกำหนดเปิดครับ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ