ห้องเรียนฮวงจุ้ยออนไลน์

กระดานวิเคราะห์ฮวงจุ้ย

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานของเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์ วิธีการเข้าสู่กระดานสนทนา หรือ ระบบห้องเรียนฮวงจุ้ยออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์ และ บุคคลทั่วไป สามารถใช้ทางเข้าเดียวกัน คือ หน้ารวมกระดานสนทนา ที่ลิงค์ http://www.fengshuiinter.com/forum เพียงแต่จะมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามชนิดของสมาชิก ประเภทของหลักสูตรฮวงจุ้ยที่แต่ละคนเข้าเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป และ สมาชิกสามัญ จะเห็นห้องสอบถามพิ้นฐาน ฮวงจุ้ย ดวงจีน และ สอบถามหลักสูตรการศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์ สามารถคลิกเข้าไปอ่าน หรือ ตั้งกระทู้ถามในห้องดังกล่าวได้ ดังภาพข้างบน

สำหรับนักศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์ จะเห็นห้องเพิ่มขึ้นจากสมาชิกสามัญ ตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ เช่น ถ้าเรียนเฉพาะหลักสูตรฤกษ์รวมระบบ จะเห็นห้องเรียน อบรม สัมนาออนไลน์ โดยมีชื่อของ ห้องฤกษ์รวมระบบ เพิ่มขึ้นมาดังภาพข้างล่าง

ห้องฤกษ์รวมระบบ

หมายความว่า ท่านมีสิทธิ์เข้าใช้งาน อ่านกระทู้ และ ตั้งกระทู้ถาม ภายในห้องฤกษ์รวมระบบได้

ห้องเรียนฮวงจุ้ยออนไลน์

สำหรับนักศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์ที่เรียนครบ 3 หลักสูตร คือ ฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์ เฮี่ยงคงกิวแช และ ฤกษ์รวมระบบ จะเห็นห้องเรียนเพิ่มขั้นตามสิทธิ์ของท่าน โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปเพื่อ

  • อ่าน ศึกษาคำถาม คำตอบ ด้านหลักการ สาระวิชาการ ที่มีการถามตอบไปแล้วร่วม 1,000 โพส
  • สอบถามคำถามด้านทฤษฎีที่ตนเองยังไม่เข้าใจ
  • สอบถาม คำถามเฉพาะสถานที่ ... แต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกัน 100 สถานที่ 100 ชัยภูมิ กรณีนี้ควรแนบรูปด้วย ( ผู้เข้าเรียนทุกคน ได้รับสิทธิ์ในการแนบไฟล์ขนาด 1 MB ขึ้นเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์ได้ โดยไม่ต้องไปฝากรูปไว้ที่อื่น )
  • นำบ้านตนเอง มาทำการบ้าน และ ส่งให้ตรวจในห้องเรียนว่า ทำถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดควรแก้ไขอย่างไร
  • สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้การส่งผังบ้านทาง FAX และ โทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยได้เช่นกัน
  • เมื่อจบขั้นตอนการศึกษา ทุกท่านควรปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านตนเองได้ โดยได้รับการแนะนำช่วยเหลือเป็นขั้นตอน

การแนบไฟล์

การแนบไฟล์ สามารถทำได้ โดยการ

1. คลิกที่ File attachement แล้ว

2. คลิก Browse เพื่อกำหนดว่าจะโหลดไฟล์ไหนจากคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นเว็บ

3. คลิก ATTACH เพื่อส่งไฟล์ขึ้นเว็บ จะมีรูปเคลื่อนไหว ว่ากำลังส่งไฟล์ขึ้นเว็บ รอจนจบจะมีชือ่ไฟล์ขึ้นในช่องว่าง เป็นการจบขั้นตอนการแนบไฟล์ เมื่อบันทึกกระทู้แล้วจะมีไฟล์แนบโดยอัติโนมัติ

( เนื่องจากพื้นที่เว็บไซต์มีจำกัด ขออภัยที่ต้องสงวนสิทธิ์ในการแนบไฟล์เฉพาะนักศึกษาฮวงจุ้ยอินเตอร์เท่านั้น )

Comments

อยากได้โปรแกรมเกี่ยวกับชะตาชีวิต การงาน ทำอย่างไรดี

มีแต่โปรแกรมผูกดวงครับ โปรแกรม ผูกดวง ดวงจีน ดวงชะตา รุ่น 2