อัตราค่าอบรม

อัตราค่าอบรม ทุกหลักสูตร โดย ฮวงจุ้ยอินเตอร์

ปิดการรับสมัคร ชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2557

** อัตราค่าอบรม และ สิทธิ์พิเศษต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า