64 ฉักลักษณ์

64 ข่วย หรือ 64 ฉักลักษณ์


hextable.jpg

การเรียงลำดับของ 64 ฉักลักษณ์ หรือ 64 ข่วย ที่ใช้ในการพยากรณ์ อี้จิง และทั้ง 64ฉักลักษณ์นี้มีการใช้ทั้งในด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ศาสตร์ของจีนด้านต่างๆ

โดยการจับคู่ของ ข่วย หรือ กั้ว หรือ กว้า หรือ ตรีลักษณ์ หรือ ยันต์ จับเป็นคู่ๆ ได้จำนวนทั้งหมด 64 คู่ ซึ่งหากคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ คือ 8 X 8 = 64

ในบางครั้ง 64 ฉักลักษณ์ นี้จึงอาจมีการเรียกได้แบบอื่น เช่น ยันต์คู่ หรือ ข่วยคู่ เพราะเกิดจากการนำข่วย 2 ข่วยมาจับคู่กัน ( ข่วย 3 ชั้น หรือ ตรีลักษณ์ ที่นำมาจาก โป๊ยข่วย มาจับคู่กัน )