ผัง12ราศี

กลุ่มสมาชิก: 

วิธีการใช้งาน

  • ให้คลิกเลือก ที่คำว่า คลิกเลือก
  • จะมี เมนู ออกมาให้เลือกว่า ต้องการดูปฏิกริยาใด
  • การเปลี่ยนไปดูปฏิกริยา ชนิดอื่น ให้คลิกที่ คลิกเลือก เพื่อเลือกใหม่