ดูเวลาผ่าท้องคลอด

หมอนัดผ่าท้องคลอดลูกชายคนที่สามสัปดาห์ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือสัปดาห์ต้นเดือนมีนาคมคะ สามี นายสมพรรุ่งกำเนิดวงศ์ เกิดเสาร์ 22 พ.ค.2508 แม่ นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ เกิดศุกร์ 21 พ.ค. 2514 พี่ชาย1 ด.ช จิรโชติ รุ่งกำเนิดวงศ์ เกิดเสาร์ 11 เม.ย.2541 พี่ชาย2 ด.ช. พัฒนพิชญ์ รุ่งกำเนิดวงศ เกิดศุกร์ 5 เม.ย.2545